EBA objavila RTS-ove o kapitalnim zahtjevima za investicijska društva i konzultacijske dokumente o Smjernicama o primicima i Smjernicama o unutarnjem upravljanju za investicijska društva

Vijest objavljena: 17. prosinca 2020.

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) objavilo je 16. prosinca konačne nacrte 7 RTS-ova u vezi s bonitetnim zahtjevima investicijskih društava.

Stupanjem na snagu Direktive (EU) br. 2019/2034 (IFD) i Uredbe (EU) br. 2019/2033 o bonitetnom nadzoru investicijskih društava, na investicijska društva primjenjivat će se novi bonitetni režim koji je u bitnome različit od trenutačno primjenjivog režima koji je propisan Zakonom o tržištu kapitala i propisima koji vrijede za kreditne institucije.

RTS-ovima uključenima u ovaj paket pružaju se dodatna tehnička pojašnjenja o metodologijama koje investicijska društva trebaju primjenjivati u vezi s izračunom kapitalnih zahtjeva u ovisnosti o djelatnostima, veličini i složenosti poslovanja pojedinog investicijskog društva.

Prema zakonodavnom postupku EU-a, EBA će usvojene RTS-ove poslati Europskoj komisiji na usvajanje, a stupaju na snagu zajedno s IFD/IFR paketom.

EBA je također 17. prosinca objavila konzultacijske dokumente u vezi s nacrtom Smjernica o primicima za investicijska društva i Smjernica o unutarnjem upravljanju za investicijska društva za javnu raspravu.

Smjernicama o primicima detaljnije se pojašnjavaju zahtjevi iz IFD-a u vezi s donošenjem i primjenom politike primitaka i varijabilnim primicima za investicijska društva.

Smjernicama o unutarnjem upravljanju detaljnije se pojašnjavaju zahtjevi iz IFD-a u vezi s procesom donošenja odluka, uvažavajući pri tome načelo proporcionalnosti. Cilj je ovih Smjernica osigurati da investicijska društva imaju jasnu organizacijsku strukturu, učinkovit sustav upravljanja rizicima i primjerene mehanizme unutarnje kontrole. 

Sljedeći koraci

Javno savjetovanje o oba konzultacijska dokumenta otvoreno je do 17. ožujka 2021., a komentari se šalju EBA-i izravno putem njezine internetske stranice