Administrativno rasterećenje i pojednostavljenje procesa jedan je od primarnih ciljeva HANFA-e

Vijest objavljena: 5.4.2019. 

Stručnjaci Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) održali su danas edukaciju za stotinjak predstavnika iz 60-tak kompanija čiji vrijednosni papiri kotiraju na Zagrebačkoj burzi. Cilj edukacije bio je izdavateljima olakšati snalaženje kroz propise kojima se regulira izvršavanje obaveza kotirajućih društava te prevencija pogrešaka, a što će dugoročno utjecati na povećanje razine transparentnosti i kvalitete izvještavanja te doprinijeti vraćanju povjerenja u hrvatsko tržište kapitala. 

„Administrativno rasterećenje i pojednostavljenje procesa za industriju jedan su od glavnih ciljeva Upravnog vijeća HANFA-e. Želimo biti podrška subjektima nadzora kako bi im njihove obaveze bile što jasnije, operativno jednostavnije, a njihovo ispunjavanje efikasnije. Sve to u cilju vraćanja povjerenja u hrvatsko tržište kapitala, pri čemu kvalitetno i pravovremeno izvještavanje i objavljivanje relevantnih informacija ima središnje mjesto.“ – naglasio je u uvodnom govoru okupljenima član Upravnog vijeća HANFA-e, Jurica Jednačak.

Ovo je tek jedna u nizu besplatnih edukacija u organizaciji HANFA-e, a i dalje će biti nastavljena dugogodišnja suradnja na zajedničkim edukacijama sa Zagrebačkom burzom.

Postizanjem visoke kvalitete objavljenih informacija od strane izdavatelja vrijednosnih papira stvaraju se brojne koristi, kako za ukupno tržište i gospodarstvo u cjelini, tako i za same izdavatelje. Samo neke od njih su: mogućnost financiranja iz više različitih izvora, a samim time i osnaživanje vlastite financijske pozicije, uz niže troškove financiranja. Povećava se efikasnost, a time i konkurentnost kompanije te stvara povjerenje i kupaca i dobavljača. Sve to rezultira stvaranjem stabilnog financijskog i poslovnog okruženja za izdavatelja, ali i sve sudionike na tržištu.

U slučajevima kada objavljeni podaci i informacije o izdavateljima vrijednosnih papira nisu transparentni i ne zadovoljavaju propisane kriterije stvaraju se stresni uvjeti na tržištu koji za posljedicu imaju: smanjenje likvidnosti i utrživosti financijskih instrumenata, smanjenje interesa potencijalnih ulagatelja, a samim time i mogućnosti financiranja kompanije. Sve to dugoročno može rezultirati smanjenjem stabilnosti ukupnog financijskog sustava. 

HANFA, kao nadzorno tijelo tržišta kapitala, kroz svoje aktivnosti ima za cilj povećati kvalitetu objave propisanih informacija izdavatelja i to putem: nadzornih aktivnosti (pravovremenost objava, opseg i sadržaj objavljenih informacija, nadzor objave financijskih informacija na razini europskih standarda), edukativnih aktivnosti (prezentacija, radionica, izravne komunikacije i prijedloga) te administrativnih rasterećenja (izrada Kodeksa korporativnog upravljanja i Vodiča kroz obveze izdavatelja, a što će pridonijeti lakšem ispunjavanju propisanih obaveza).

Sve navedene aktivnosti HANFA-e imaju za cilj stvaranje i podržavanje uređenog tržišta na kojem ulagatelji i ukupna javnost mogu imati povjerenje u objavljene informacije izdavatelja, a što će rezultirati i urednim i fer trgovanjem financijskim instrumentima te financiranjem kompanija uz niže troškove. Sve to dugoročno će rezultirati zaštitom ulagatelja te stabilnim financijskim i gospodarskim sustavom.