A. Žigman: Državna poduzeća iz područja energetike, transporta i distribucije mogla bi privući mirovinske fondove

9.9.2019.

Na konferenciji „Investicijski izazovi mirovinskih fondova“ održanoj u Zagrebu, 9. rujna 2019. u ulozi panelista sudjelovao je i predsjednik Upravnog vijeća Hanfe, Ante Žigman. Konferencija je održana u organizaciji Udruge društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskim osiguravajućim društvima (UMFO) i Jutarnjeg lista, a dotaknula se budućih strategija ulaganja mirovinskih fondova i izazova koji su pred njima.

Pad kamatnih stopa na državne obveznice svakako će u budućnosti imati utjecaj i na prinose mirovinskih fondova, s obzirom na to da oni veliki dio imovine ulažu u tu financijsku imovinu. Time se otvara pitanje i u koje vrste imovine ulagati više u budućnosti, a jedna od mogućih opcija je i potencijalna privatizacija javnih i državnih poduzeća. Na to se nadovezao i predsjednik Upravnog vijeća Hanfe, Ante Žigman, koji mogućnosti za veći angažman ulaganja mirovinskih fondova vidi u privatizaciji državnih tvrtki koje se bave energetikom, transportom i distribucijom.

Jedan od uvjeta za ulaganje, istaknuli su tom prilikom predstavnici mirovinskih fondova, jest da kompanije budu izlistane na burzi, a čime će ujedno morati zadovoljiti i zahtjeve za većom transparentnošću poslovanja.

Sudionici panela istaknuli si da hrvatski mirovinski fondovi, u usporedbi s drugim fondovima u okruženju, još ostvaraju razmjerno visoke prinose. Za očekivati je da će se u budućnosti struktura njihovih ulaganja mijenjati, u skladu s okolnostima na tržištu.

Foto: HANZA MEDIA