Vijesti

17.12.2020

Mjesečno izvješće za studeni 2020.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavila je Mjesečno izvješće za studeni 2020. godine. Izvješće sadrži podatke o poslovanju mirovinskih i investicijskih fondova, investicijskih društava, društava za osiguranje, mirovinskih osiguravajućih društava, leasing društava, faktoring društava te podatke o tržištu kapitala.

Pročitaj više

16.12.2020

Održana konferencija „Tržište kapitala nakon korona krize, prilika za kompanije i investitore“

Na konferenciji „Tržište kapitala nakon korona krize, prilika za kompanije i investitore” predsjednik Upravnog vijeća Hanfe, Ante Žigman, ukazao je na trendove tržišta kapitala u EU te pritom naglasio: “Iako ponuda i likvidnost na financijskim tržištima EU nikada nisu bili veći, trendovi nisu najsjajniji. Financiranje obveza poskupljuje, zaduženost država raste, orijentacija na poslovne banke kao izvore financiranja i dalje je previsoka.“

Pročitaj više