Vijesti

21.12.2018

EIOPA objavila Izvješće o nadzoru grupa osiguratelja i upravljanju kapitalom od strane grupe društava za osiguranje i/ili reosiguranje

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je dana 19.12.2018. svoje Izvješće o nadzoru grupa osiguratelja i upravljanju kapitalom od strane grupe društava za osiguranje i/ili reosiguranje te o specifičnim pitanjima vezanim uz slobodu pružanja usluga (FoS) i slobodu poslovnog nastana (FoE) u skladu s Direktivom 2009/138/EZ.

Pročitaj više

21.12.2018

EIOPA objavila ažurirane verzije reprezentativnih portfelja za izračun prilagodbi za volatilnost na relevantnu vremensku strukturu bezrizičnih kamatnih stopa u okviru Solventnosti II

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je dana 18.12.2018. ažurirane verzije reprezentativnih portfelja za izračun prilagodbi za volatilnost (VA) na relevantnu vremensku strukturu bezrizičnih kamatnih stopa u okviru Solventnosti II.

Pročitaj više

18.12.2018

Mjesečno izvješće za studeni 2018.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavila je Mjesečno izvješće za studeni 2018. godine. Izvješće sadrži podatke o poslovanju mirovinskih i investicijskih fondova, društava za osiguranje, leasing društava, faktoring društava te podatke o tržištu kapitala.

Pročitaj više

18.12.2018

Obavijest o završenim savjetovanjima u svezi nacrta Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i VOJ

Završena su savjetovanja u svezi nacrta Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu, Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela AIF-a, Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda.

Pročitaj više