Vijesti

12.02.2019

ESMA objavila dokument za javnu raspravu o nacrtu smjernica za stres test likvidnosti kod UCITS fondova i AIF

Na temelju članka 14. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN, br. 140/05 i 12/12), obavještava se javnost da je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dana 5. veljače 2019. na svojoj internetskoj stranici objavilo dokument za javnu raspravu o nacrtu smjernica za stres test likvidnosti kod UCITS fondova i AIF

Pročitaj više

08.02.2019

Obavijest o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvješća društava za zastupanje u osiguranju, odnosno društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvješća društava za zastupanje u osiguranju, odnosno društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju.

Pročitaj više

08.02.2019

Obavijest o savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima pravilnika iz područja tržišta kapitala

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o listi dokumentacije potrebne za procjenu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u središnjem klirinškom depozitarnom društvu i nacrtom Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi središnjeg klirinškog depozitarnog društva i postupku izdavanja suglasnosti članu uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Pročitaj više

06.02.2019

Član Upravnog vijeća Hanfe T. Ridzak govorio o financijskoj pismenosti mladih

U radijskoj emisiji „Argumenti“ na Hrvatskom katoličkom radiju emitirane 31. siječnja u ime Hanfe sudjelovao je član Upravnog vijeća, Tomislav Ridzak. Povod za emisiju bilo je nedavno predstavljeno istraživanje o razini financijske pismenosti mladih koje je Hrvatsko katoličko sveučilište provelo na uzorku od 1700 studenata sa sedam hrvatskih sveučilišta.

Pročitaj više