Vijesti

30.05.2019

Obavijest

Na temelju članka 14. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN, br. 140/05 i 12/12), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa), dana 30. svibnja 2019. godine, ovim putem obavještava javnost o presudi Upravnog suda u Zagrebu.

Pročitaj više

29.05.2019

Obavijest o savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima pravilnika koji se donose temeljem Zakona o osiguranju

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o uvjetima za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje/reosiguranje, u vezi s nacrtom Pravilnika o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave, člana nadzornog odbora, prokurista i ovlaštenog zastupnika podružnice društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje te u vezi s nacrtom Pravilnika o uvjetima za obavljanje ključne funkcije u društvu za osiguranje/društvu za reosiguranje.

Pročitaj više