Vijesti

02.01.2019

Obavijest o ishodu natječaja za zapošljavanje na poslovima Voditelja Direkcije za financije i planiranje (prijašnji Odjel za planiranje i računovodstvo) objavljenog 17. listopada 2018.

Na temelju natječaja za zapošljavanje na poslovima Voditelja Direkcije za financije i planiranje (prijašnji Odjel za planiranje i računovodstvo) u Uredu glavnog tajnika objavljenog na internetskom portalu Moj Posao 17. listopada 2018. zapošljava se Nataša Kulakowski Kramarić, visoka stručna sprema.

Pročitaj više

02.01.2019

Poziv na suradnju u provođenju edukativnih aktivnosti

S namjerom planiranja aktivnosti, optimalnog raspoređivanja resursa i efikasnog provođenja dijela svojih edukativnih aktivnosti, Hanfa ovim putem upućuje poziv zainteresiranim obrazovnim ustanovama i udrugama koje djeluju pri obrazovnim ustanovama (srednje škole, veleučilišta i učilišta, sveučilišta, fakulteti, studentske udruge itd.) te drugim zainteresiranim dionicima (primjerice udruge za zaštitu potrošača, udruge za pravno savjetovanje, udruge koje se bave financijskom pismenošću i informiranjem potrošača itd.) za dostavu prijedloga uspostave odnosno nastavka održavanja suradnje.

Pročitaj više

24.12.2018

Obavijest o savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću u svezi nacrta Pravilnika o izmjenama Pravilnika o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda i Pravilnika o troškovima

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u svezi nacrta Pravilnika o izmjenama Pravilnika o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda i Pravilnika o troškovima koji se mogu plaćati iz imovine obveznog mirovinskog fonda te načinu i sadržaju izračuna pokazatelja ukupnih troškova obveznog mirovinskog fonda.

Pročitaj više

24.12.2018

Obavijest o savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću u svezi nacrta Pravilnika o naknadi štete i Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda.

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u svezi nacrta Pravilnika o naknadi štete ulagateljima UCITS fonda i/ili UCITS fondu, Pravilnika o naknadi štete ulagateljima AIF-a i/ili AIF-u i Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda.

Pročitaj više

21.12.2018

ESMA objavila dokument za javnu raspravu o uključivanju rizika i faktora održivosti u UCITS Direktivu i AIFM Direktivu

Na temelju članka 14. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN, br. 140/05 i 12/12), obavještava se javnost da je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dana 19. prosinca 2018. na svojoj internetskoj stranici objavilo dokument za javnu raspravu o uključivanju rizika i faktora održivosti u UCITS Direktivu i AIFM Direktivu.

Pročitaj više