Vijesti

25.01.2019

Priopćenje za javnost - Uvođenje nove funkcionalnosti najave transakcije (engl. cross request) u trgovinskom sustavu Zagrebačke burze

Stupanjem na snagu novog Zakona o tržištu kapitala (dalje: ZTK), kojim je implementirana MiFID II Direktiva te MIFIR Uredba (o tržištima financijskih instrumenata), a uzimajući u obzir uvjete trgovanja na Zagrebačkoj burzi, Zagrebačka burza d.d. je dana 01.01.2019. godine uvela novu funkcionalnost u trgovinski sustav - najavu transakcije (engl. cross request). Navedena funkcionalnost  predstavlja najavu prethodno usuglašene transakcije u trgovinskom sustavu. Time do tada usuglašeno postupanje dvaju sudionika na tržištu postaje transparentno i ostalim sudionicima.

Pročitaj više

22.01.2019

Obavijest o završenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o troškovima koji se mogu plaćati iz imovine obveznog mirovinskog fonda te načinu i sadržaju izračuna pokazatelja ukupnih troškova obveznog mirovinskog fonda

Završeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o troškovima koji se mogu plaćati iz imovine obveznog mirovinskog fonda te načinu i sadržaju izračuna pokazatelja ukupnih troškova obveznog mirovinskog fonda, koje je trajalo u razdoblju od 24. prosinca 2018. do 10. siječnja 2019. godine.

Pročitaj više

21.01.2019

Obavijest o završenim savjetovanjima u vezi s nacrtima pravilnika iz područja alternativnih investicijskih fondova

Završeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima i nacrtom Pravilnika o obliku i iznosu regulatornog kapitala društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima.

Pročitaj više

21.01.2019

Ante Žigman izabran za člana Povjerenstva za posredovanje EIOPA-e

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) Ante Žigman izabran je za člana Povjerenstva za posredovanje (engl. Mediation Panel) Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (engl. European Insurance and Occupational Pensions Authority - EIOPA) - objavljeno je iz EIOPA-e.

Pročitaj više

18.01.2019

Mjesečno izvješće za prosinac 2018.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavila je Mjesečno izvješće za prosinac 2018. godine. Izvješće sadrži podatke o poslovanju mirovinskih i investicijskih fondova, društava za osiguranje, leasing društava, faktoring društava te podatke o tržištu kapitala.

Pročitaj više

18.01.2019

Obavijest o savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima pravilnika iz područja alternativnih investicijskih fondova

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra UAIF-ova i AIF-ova, nacrtom Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru UAIF-a te u nadzornom odboru zatvorenog AIF-a s vanjskim upraviteljem, nacrtom Pravilnika o izdavanju odobrena za rad UAIF-a i dokumentaciji koja se dostavlja uz obavijest o stjecanju kvalificiranog udjela u UAIF-u, nacrtom Pravilnika o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-om te nacrtom Pravilnika o statusnim promjenama AIF-ova bez pravne osobnosti te uvjetima za promjenu razlikovnosti i oblika AIF-a.

Pročitaj više

18.01.2019

Obavijest o savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima pravilnika koji se odnose na središnje klirinško depozitarno društvo

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o politici primitaka središnjeg klirinškog depozitarnog društva, nacrtom Pravilnika o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad središnjem klirinškom depozitarnom društvu i nacrtom Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Pročitaj više