Priopćenje za javnost u vezi s društvima Visia Croatica d.o.o. i Visia Croatica d.o.o. k.d.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa), temeljem članka 14. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05 i 12/12), dana 30. travnja 2015. objavljuje sljedeće

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Nastavno na pojačani interes javnosti i medijske napise, a prema javno dostupnim informacijama i dokumentaciji, Hanfa izvješćuje da aktivnosti koje poduzimaju društvo s ograničenom odgovornošću Visia Croatica i komanditno društvo Visia Croatica d.o.o., u vezi s prikupljanjem sredstava za stjecanje udjela u društvu Visia Croatica d.o.o. k.d., ne predstavljaju ponudu vrijednosnih papira javnosti u smislu odredbi Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13 i 18/15).

Neovisno o navedenom, Hanfa ovim putem upozorava javnost da je, kao što je uobičajeno prilikom financijskih ulaganja, prije donošenja osobne odluke o uplati uloga u komanditno društvo Visia Croatica d.o.o. k.d. uputno detaljno proučiti sve relevantne informacije vezane uz to ulaganje te se raspitati o mogućim rizicima vezanim uz navedenu uplatu, a sve u cilju potpunog razumijevanja ulaganja i izbjegavanja mogućih kasnijih prijepora između sudionika.

Zaključno, a vezano uz stjecanje dionica društva Imunološki zavod d.d., koje je ciljno društvo u smislu Zakona o preuzimanja dioničkih društava (Narodne novine br. 109/07, 36/09, 108/12 i 148/13), od strane gore navedenih društava, Hanfa napominje da će, sukladno članku 9. stavak 1. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, za svakog tko stjecanjem dionica s pravom glasa društva Imunološki zavod d.d. prijeđe kontrolni prag (25%) nastati obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, osim u slučaju postojanja koje od iznimki predviđenih člankom 14. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.