Priopćenje za javnost

Nastavno na upite potencijalnih ulagatelja i korisnika financijskih usluga (a posebno investicijskih usluga i investicijskih aktivnosti), Hanfa podsjeća kako financijske usluge u Republici Hrvatskoj mogu pružati društva koja su za to dobila odobrenje Hanfe te strani pružatelji financijskih usluga pod određenim uvjetima. Naime, danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji na snagu su stupile odredbe zakonodavnog okvira iz područja financijskih usluga koje omogućuju pružateljima financijskih usluga s odobrenjem nadležnog regulatora država članica Europske unije da svoje usluge pružaju izravno i na području Republike Hrvatske (tzv. „passporting“).

Svi potencijalni korisnici usluga mogu provjeriti je li određeno društvo ovlašteno pružati financijske usluge na području Republike Hrvatske uvidom u  registre dostupne na internetskim stranicama Hanfe, pri čemu je potrebno posebno obratiti pažnju na izbornik „Notifikacije iz država članica EU“, u kojem su navedena sva društva za koja je Hanfa, u skladu sa zakonskom procedurom, zaprimila obavijest o namjeri pružanja usluga i u Republici Hrvatskoj.

Poveznice na registre u kojima je popis društava koja mogu pružati određene financijske usluge u Republici Hrvatskoj te popis navedenih usluga:

Hanfa poziva sve osobe koje imaju informacije da neko društvo ili fizička osoba koji se ne nalaze u navedenim registrima pružaju financijske usluge na području Republike Hrvatske ili obavljaju radnje iz kojih se može utvrditi da namjeravaju pružati financijske usluge na području Republike Hrvatske da o tome obavijeste Hanfu preko adresa info@hanfa.hr ili potrosaci@hanfa.hr.

Ovim putem također ponovno pozivamo i sve potencijalne korisnike financijskih usluga da prilikom izbora usluge i pružatelja usluge te prije donošenja utemeljene odluke o stupanju u poslovni odnos s pružateljem usluge detaljno prouče sve potrebne informacije povezane s uslugom i pružateljem usluge, neovisno o tome imaju li pružatelji usluga sjedište u Republici Hrvatskoj ili u drugoj zemlji. Ako te informacije nisu dostupne putem medija ili nisu odmah dostupne od strane pružatelja usluga, potencijalni korisnici usluga se pozivaju da te informacije zatraže od samih pružatelja. To uključuje i informiranje o mogućim rizicima, a s ciljem prevencije te uklanjanja mogućnosti prijepora i nerazumijevanja nakon uspostave poslovnog odnosa s pružateljem usluge povezanim s financijskim ulaganjima.