Priopćenje za javnost u vezi s investicijskim fondovima koji nude zaštitu uloženih sredstava

Na temelju članka 14. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN, br. 140/05 i 12/12), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa), dana 14. ožujka 2016. godine, ovim putem obavještava javnost o nekim karakteristikama investicijskih fondova koji nude zaštitu uloženih sredstava i stjecanju udjela u tim fondovima.

U posljednje se vrijeme na hrvatskom tržištu kapitala osnivaju investicijski fondovi koji promoviraju kako nude zaštitu uloženih sredstava ("fondovi sa zaštićenom glavnicom"), kojima se ulagateljima nastoje osigurati isplate udjela po isteku određenog razdoblja na osnovi raznih algoritama, koje su povezane s rezultatom ili realizacijom promjene cijena ili drugim uvjetima, povezanima uz financijsku imovinu, indekse ili referentni portfelj, a na određene, unaprijed utvrđene datume. Ponuda ovakvih vrsta investicijskih fondova je uobičajena i u drugim državama članicama Europske unije i svijeta te oni predstavljaju standardnu paletu investicijskih fondova kojima upravljaju društva za upravljanje.

Hanfa, kao regulator tržišta kapitala, smatra da je, radi informiranja i educiranja investicijske javnosti,  zaštite ulagatelja te kvalitetnog razvoja i zaštite tržišta kapitala u cjelini, potrebno skrenuti pozornost na određene okolnosti vezane uz ulaganja u takve investicijske fondove.

Takvi investicijski fondovi se u promidžbenim materijalima prezentiraju kao fondovi sa zaštićenom glavnicom čiji je cilj ostvariti što veći kapitalni prinos  ("zaradu") na uložena sredstva ("glavnicu") uz istovremeno nastojanje fond menadžera da korištenjem različitih financijskih instrumenata i investicijskih tehnika zaštite i očuvaju inicijalno uložena sredstva.

Također, takve vrste fondova su često povezane s osigurateljnim proizvodima odnosno životnim osiguranjem kod kojeg ugovaratelj osiguranja (osoba koja kupuje takav proizvod u svoje ime i za svoj račun) snosi rizik ulaganja (više na sljedećoj poveznici).

Zaštita inicijalnog uloženih sredstava  ulagatelja se kod takvih fondova nastoji postići investicijskom strategijom, kojom se utvrđuju osnovni financijski instrumenti u koje će se ulagati imovina fonda i investicijske tehnike. Takvi fondovi u pravilu nemaju nikakvu formalnu garanciju i/ili jamstvo, te zaštita, odnosno povrat glavnice nije garantiran od strane društva za upravljanje, neke kreditne ili druge institucije ili pak države.

Stoga svim potencijalnim ulagateljima skrećemo pozornost na to da se prije donošenja odluke o ulaganju u investicijske fondove, pa tako i investicijske fondove koji nude zaštitu glavnice, putem dokumenata fonda (prospekt, ključni podaci za ulagatelje) te kod prodajnih zastupnika ili drugih relevantnih osoba najprije informiraju o:  

  • svim karakteristikama i posebnostima investicijskog fonda i udjela koji se nude, a osobito o rizicima konkretnog ulaganja
  • profilu ulagatelja kojima je konkretni investicijski fond namijenjen
  • svim pojedinostima o tome na koji se način ostvaruje zaštita uloženih sredstava, postoji li, uz zaštitu koja se nastoji postići strategijom ulaganja fonda, i formalna garancija i/ili jamstvo, tko pruža takvu garanciju i/ili jamstvo i posebice koji su rizici ili slučajevi u kojima se zaštita ulaganja i/ili garancija neće ostvariti
  • o vremenskom periodu unutar kojeg je predviđeno ostvarenje ciljanih prinosa konkretnog investicijskog fonda te koje su posljedice ranijeg „izlaska“ iz ulaganja (povlačenja inicijalno uloženih sredstava prije isteka u prospektu objavljenog roka trajanja fonda) i može li on rezultirati gubitkom za ulagatelja
  • što se događa u slučaju da se ne ostvari ciljani scenarij i zaštita uloženih sredstava (glavnice).

Pored navedenog, potencijalnim se ulagateljima, prije donošenja odluke o ulaganju, na raspolaganje moraju staviti svi relevantni dokumenti i podaci, a posebice prospekt investicijskog fonda i ključni podaci za ulagatelje – imate pravo to tražiti, pitati i biti informirani, prije donošenja odluke o ulaganju, bilo da se informirate putem mrežnih stranica ili u direktnom kontaktu s društvima za upravljanje, njihovim prodajnim zastupnicima i/ili predstavnicima osigurateljnih društava kada nude police osiguranja povezane s ovakvim vrstama investicijskih fondova.