Priopćenje za javnost u vezi pružanja investicijskih usluga od strane društava koja imaju sjedište izvan Republike Hrvatske

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa), temeljem članka 14. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN, br. 140/05 i 12/12), dana 8. veljače 2016. obavještava javnost kako pružatelji financijskih usluga s odobrenjem nadležnog regulatora država članica Europske unije mogu svoje usluge pružati izravno i na području Republike Hrvatske pod uvjetom prethodne notifikacije Hanfi. Društva za koja Hanfa zaprimi obavijest (notifikaciju) nadležnih regulatora drugih država članica upisuju se u registar Hanfe, ali im Hanfa ne izdaje posebnu dozvolu za rad. Za poslovanje društava iz Europske unije nadležno je nadzorno tijelo iz države članice iz koje društvo dolazi.

Hanfa je o mogućnosti i obilježjima prekograničnog pružanja usluga nekoliko puta izvijestila javnost:

Napominjemo i kako je kod korištenja usluga društava iz Europske unije uputno znati sljedeće:

  • na ovlašteno društvo iz Europske unije odnosi se zakonodavni okvir sličan onome u Hrvatskoj, odnosno zakonodavni okvir usklađen s europskim direktivama, međutim treba naglasiti da direktive dopuštaju određena odstupanja na nacionalnoj razini pa se u manjem dijelu mogu pojaviti određene razlike
  • koji sustav zaštite ulagatelja je primjenjiv u navedenoj državi članici
  • na poslovni odnos primjenjuje se pravni okvir države članice iz koje društvo dolazi
  • nadležni sud u slučaju eventualnog spora u pravilu je sud iz države članice iz koje društvo dolazi.