Priopćenje za javnost u vezi s početkom rada društva Osječka robna burza d.d.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija), temeljem članka 14. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05 i 12/12), dana 05. lipnja 2014. daje sljedeće

 

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

 

Vezano uz najavljeni početak rada društva OSJEČKA ROBNA BURZA d.d. Osijek, Kapucinska 25/II (dalje: OSRB), a u svrhu informiranja javnosti, Agencija daje sljedeće priopćenje vezano uz primjenu propisa iz svoje nadležnosti.

OSRB je trgovačko društvo registrirano za obavljanje sljedećih djelatnosti:

  • kupnja i prodaja robe;
  • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu;
  • poljoprivredna savjetodavna djelatnost;
  • organiziranje seminara, savjetovanja, kongresa, revija, promidžbenih skupova, poslovnih sajmova i sl.

Prema informacijama kojima Agencija raspolaže, OSRB će se baviti sklapanjem kupoprodajnih ugovora koji se odnose na fizičku robu (žitarice, plemeniti metali). Pod navedenim uvjetom, OSRB nije subjekt nadzora Agencije, niti se odredbe Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13, dalje: ZTK) o zaštiti ulagatelja odnose na djelatnosti koje obavlja OSRB.

Međutim, kako navedene vrste roba mogu biti u podlozi izvedenih financijskih instrumenata koji su definirani člankom 3. stavkom 1. točka. 2.d. ZTK, Agencija napominje da OSRB nema, niti je zatražio, odobrenje Agencije za upravljanje uređenim tržištem ili multilateralnom trgovinskom platformom, niti za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti, slijedom čega na OSRB-u nije dozvoljeno trgovanje izvedenicama i ostalim financijskim instrumentima.

Naime, organizirano trgovanje izvedenicama i ostalim financijskim instrumentima, moguće je isključivo putem multilateralnih sustava trgovanja koji su osnovani i posluju na jedan od sljedećih načina:

  • kao uređeno tržište kojim upravlja burza, ili
  • kao multilateralna trgovinska platforma kojom upravlja burza ili investicijsko društvo.

Sukladno odredbama članka 6. stavak 4. i članka 281. stavak 5. ZTK, samo pravne osobe koje su licencirane i nadzirane od strane Agencije smiju upravljati uređenim tržištem i/ili multilateralnom trgovinskom platformom, odnosno obavljati investicijske usluge i aktivnosti.