Obavijest o objavi Upute o jeziku prospekta u vezi s uvrštenjem vrijednosnih papira na uređeno tržište i o jeziku objave propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d. i Hanfa izradile su Uputu o jeziku prospekta u vezi s uvrštenjem vrijednosnih papira na uređeno tržište i o jeziku objave propisanih informacija. Svrha Upute je pružiti osobama koje planiraju uvrštenje vrijendosnih papira na uređeno tržište, sažetak relevantnih zakonskih odredbi o jeziku objave informacija u prospektu u vezi s uvrštenjem vrijednosnih papira na uređeno tržište te o jeziku objave propisanih informacija nakon što se vrijednosni papiri uvrste na uređeno tržište. Uputa je isključivo informativne prirode te se prilikom izrade prospekta kao i kod pripreme vrijednosnih papira za uvrštenje na uređeno tržište,  osobe koje planiraju uvrštenje vrijendosnih papira na uređeno tržište, upućuju detaljno proučiti relevantne zakonske i podzakonske propise kao i relevantne akte Zagrebačke burze d.d.

Uputu možete pronaći ovdje.