Član Upravnog vijeća Hanfe T. Ridzak govorio o financijskoj pismenosti mladih

U radijskoj emisiji „Argumenti“ na Hrvatskom katoličkom radiju emitirane 31. siječnja u ime Hanfe sudjelovao je član Upravnog vijeća, Tomislav Ridzak. Povod za emisiju bilo je nedavno predstavljeno istraživanje o razini financijske pismenosti mladih koje je Hrvatsko katoličko sveučilište provelo na uzorku od 1700 studenata sa sedam hrvatskih sveučilišta.

Bila je to još jedna prilika da se mladima skrene pozornost na aktivnosti Hanfe u području povećanja financijske pismenosti te da ih se uputi na besplatne video materijale i edukativne brošure koje im mogu pomoći u financijskom opismenjivanju. Tom prilikom, član Upravnog vijeća Hanfe, T. Ridzak podsjetio je da je jedna od uloga Hanfe i briga o tome da svi rizici za korisnike financijskih usluga budu jasno i nedvosmisleno prezentirani, a mladima je poručio da ne čekaju već da za mirovinu počnu štedjeti odmah, čim počnu raditi.

Spomenuto istraživanje ispitivalo je razinu financijskog znanja hrvatskih studenata, njihove obrasce ponašanja u vezi s upravljanjem financijama, toleranciju prema rizicima, a nastojalo se utvrditi i izvore putem kojih se mladi informiraju o financijskim temama. Rezultati su pokazali da financijska pismenost studenata nije na dovoljno visokoj razini ali i da su oni toga svjesni te da pokazuju velik interes za proširenjem svog financijskog znanja.

U radijskoj emisiji, uz dr. sc. T. Ridzaka sudjelovali su još i viceguverner HNB-a i predavač na Hrvatskome katoličkom sveučilištu, dr. Roman Šubić i doc.dr.sc. Dajana Barbić s Ekonomskog fakulteta te voditelj i urednik emisije, Ivan Tašev.