Popis osoba koje su obavijestile Hanfu da obavljaju djelatnosti pružanja usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta i/ili pružanja skrbničke usluge novčanika

Dana 1. siječnja 2020. godine osobe koje se bave djelatnošću pružanja usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta i/ili pružanja skrbničke usluge novčanika te podružnice istovrsnih osoba iz drugih država članica i trećih država koje su osnovane u Republici Hrvatskoj u skladu sa zakonom koji uređuje njihov rad (dalje: Obveznici), postale su obveznici provedbe mjera, radnji i postupaka za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma određenih Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine br. 108/17 i 39/19, dalje: Zakon), sukladno odredbama članka 9. stavka 2. točke 17. podtočaka k) i l) i stavka 3. istog članka Zakona.

Od 1. siječnja 2020. godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) nadležna je za provođenje nadzora primjene Zakona kod Obveznika, sukladno odredbama članka 82. stavka 5. Zakona.

Hanfa nije nadležna za nadzor nad zakonitošću obavljanja usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta i/ili pružanja skrbničke usluge novčanika Obveznika, ne izdaje odobrenja za rad Obveznicima, odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave Obveznika ni odobrenja za stjecanje kvalificiranih udjela u društvima koja su Obveznici.

Obveznici su bili dužni do 31. siječnja 2020. ili najkasnije u roku od 30 dana od dana osnivanja ili registracije obavijestiti Hanfu kao nadležno nadzorno tijelo o tome da se bave djelatnošću pružanja usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta i/ili pružanja skrbničke usluge novčanika, sukladno odredbi članka 9. stavka 7. Zakona. Hanfa je zaprimila obavijesti dolje navedenih Obveznika.

br.

Naziv

OIB

Sjedište/adresa

Prijavljena djelatnost

1.

ELECTROCOIN d.o.o.

45841695639

Rukavec 5, Zagreb

-          pruža usluge razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta

2.

DIGITAL ASSETS d.o.o.

37096783668

Hrvatske mornarice 1/C, Split

-          pruža usluge razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta

-          pruža skrbničku uslugu novčanika

3.

IN KAPITAL d.o.o.

89919231745

Ninska 23, Sesvete

-          pruža usluge razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta

4.

FIMA PLUS d.o.o.

32355892870

Stanka Vraza 25, Varaždin

-          pruža usluge razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta

-          pruža skrbničku uslugu novčanika

5.

TIKOMAR d.o.o.

25863653771

Bukovačka cesta 400 A, Zagreb

-          pruža usluge razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta

6.

blokIdea d.o.o.

87157819211

Travarski odvojak 21, Hrvatski Leskovac

-          pruža usluge razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta