Uvođenje eura

Sektor financijskih usluga pod nadzorom Hanfe uspješno uveo euro kao službenu valutu RH

Objavljeno: 17. siječnja 2023.

Uvođenje eura u sektoru financijskih usluga pod nadzorom Hanfe uspješno je provedeno i završeno. Financijska društva pripreme su započela temeljito i na vrijeme pa Hanfa nije zabilježila tehničke poteškoće uslijed prelaska na novu valutu. Isto tako, Hanfi do sada nije upućena nijedna pritužba potrošača na njihovo postupanje.

Tako je, prema planu, 2. siječnja 2023. nastavljeno poslovanje Zagrebačke burze, a potpuno su u funkciji i SKDD - CCP. Navedena su društva već ranije provela dvojno iskazivanje cijena pa se tako, primjerice, vrijednost dionica na Zagrebačkoj burzi sada može vidjeti u eurima, ali i u kunama, kao i cjenik usluga. Pored toga, provedena je prilagodba svih burzovnih indeksa euru, a sve povijesne vrijednosti za sve indekse ostale su nepromijenjene. Sva dionička društva moraju preračunati postojeći iznos temeljnog kapitala i dionica u eure, zaokruženo na eurocent. Pritom su dobiveni iznos dužna uskladiti i s aktualnim propisima koji uređuju trgovačka društva te navedene promjene upisati u sudski registar i pri SKDD-u.

U sektorima mirovinskih i investicijskih fondova, osiguranja, leasinga i faktoringa također zasad nisu zapaženi problemi prouzrokovani uvođenjem eura kao službene valute. Vrijednost mirovinske štednje, odnosno udjela, sada je preračunata i izražena u eurima, a vrijednost udjela investicijskih fondova također se izražava u eurima.

Ugovori o osiguranju sklopljeni prije uvođenja eura i dalje su na snazi, samo će se sada sve financijske obaveze uplaćivati i isplaćivati u eurima. Premije osiguranja od početka 2023. plaćaju se i preračunavaju u eurima, kao i obaveze društava za osiguranje prema klijentima u slučajevima isplata uslijed nastanka i priznanja štete, čak i ako je ranija procjena bila izražena u kunama.

Kod ugovora o leasingu u kunama iznosi u kunama preračunavaju se u euro pa će i iznos rate/obroka od sada biti izražen u eurima. Ako je ugovor bio sklopljen uz valutnu klauzulu u euru te su iznosi bili prikazani u eurima, sve ostaje kako je bilo ugovoreno. Ugovor o leasingu koji sadrži promjenjivu kamatnu stopu nakon uvođenja eura ostaje kakav jest, osim ako je kao parametar korišten NRS (nacionalna referentna stopa) za kunu, u kojem se slučaju on zamjenjuje NRS-om za euro, bez negativnog utjecaja na korisnike leasinga.

Pozivamo potrošače financijskih nebankarskih usluga iz nadležnosti Hanfe da se za sve pritužbe ili upite i nedoumice obrate na email: potrosaci@hanfa.hr.

Povratak na vrh

Video edukacije o uvođenju eura

Objavljeno: 20. prosinca 2022.

Ukoliko još niste sigurni što za sektor nebankarskog financijskog tržišta znači uvođenje eura kao nacionalne valute u Hrvatskoj i koje su one male praktične stvari koje trebate znati, pogledajte naše kratke video edukacije:

Mirovinski fondovi

Investicijski fondovi

Tržište kapitala

Osiguranja

Leasing

Povratak na vrh

Prilagodba računovodstva, financijskog izvještavanja i prijave javnih davanja uslijed uvođenja eura

Objavljeno: 28. rujna 2022.

Koordinacijski odbor za prilagodbu gospodarstva i zaštitu potrošača izradio je dokument Smjernice za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom s ciljem pravovremenog informiranja gospodarstvenika o pripremama koje je potrebno provesti u postupku uvođenja eura. Predmetna Smjernica je u srpnju ove godine nadopunjena točkom 2.1.4. Preračunavanje usporednih podataka u financijskim izvještajima obveznika primjene Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.

Upućujemo subjekte nebankarske financijske industrije na relevantnu primjenu točke 2.1. PRILAGODBA RAČUNOVODSTVA, FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA I PRIJAVA POREZA I DRUGIH JAVNIH DAVANJA, u kojoj se razrađuje potrebno postupanje vezano uz evidentiranje knjigovodstvenih isprava u poslovnim knjigama, priprema godišnjih financijskih izvještaja, prijava poreza i drugih javnih davanja te preračunavanje usporednih podataka u financijskim izvještajima obveznika primjene MSFI.

Povratak na vrh

Edukativni vodič o uvođenju eura

Objavljeno: 27. rujna 2022.

Pripreme za uvođenje eura u punom su jeku, a što za korisnike financijskih usluga iz nebankarskog sektora donosi ta promjena pročitajte u našoj edukativnoj brošuri.

Povratak na vrh

Iz potrošačkog ugla

Objavljeno: 24. kolovoza 2022.

Kako se najbolje pripremiti za uvođenje eura?

Iako se o uvođenju eura intenzivno piše i govori, s obzirom na upite i interes javnosti može se zaključiti kako dio građana nije upoznat sa svim promjenama koje će nastupiti: od dvojnog iskazivanja cijena i zamjene kune eurom do plaćanja i procjene vrijednosti roba i usluga u eurima.

Iako o tome ne razmišljamo, neke cijene već i otprije često automatski iskazujemo i preračunavamo u eure, primjerice cijene automobila i nekretnina, pa se stoga ne očekuje kako će potrošači imati problema kod procjene vrijednosti roba i usluga većih iznosa. Međutim, građani bi mogli naići na probleme kod vrednovanja roba i usluga manjih iznosa. Većinu kupnji obavljamo automatizmom, pogotovo prehrambenih namirnica, čije cijene barem okvirno znamo, no uvođenjem eura trebat ćemo barem u prvih nekoliko mjeseci kada nam euro postane sredstvo plaćanja više paziti na izračune i cijene u procesu kupnje.

Već sada obratite pozornost i gledajte i cijenu u eurima

U obzir treba uzeti i visoku stopu inflacije zbog koje je došlo do porasta cijena, što može dodatno otežati procjenu vrijednosti robe u eurima. Preračunavanje cijena i procjena vrijednosti u eurima zahtijevat će određen napor i vrijeme prilagodbe, stoga je svakako savjet da već u ovom razdoblju dvojnog iskazivanja cijena obratite pažnju na navedeni iznos i u eurima. Što prije počnemo uočavati i prihvaćati cijene iskazane u eurima, bit će nam lakše procijeniti vrijednost proizvoda i usluga nakon 1. siječnja 2023. Danas gotovo svi mobiteli imaju već ugrađene kalkulatore, stoga ako ćete se prilikom preračunavanja osjećati sigurnije, svakako ih koristite.  

Osim same procjene vrijednosti proizvoda i usluga, pomutnju bi građanima mogao stvarati i ostatak vrijednosti prilikom gotovinskih transakcija, odnosno usitnjavanje novčanica i kovanica na manje apoene. Primjerice, ako proizvod košta 9,50 kuna, skloni smo ostaviti 50 lipa trgovcu i pritom ne osjećamo neki veliki gubitak, međutim, ako sada taj isti proizvod košta 1,3 eura i odlučimo „zaokružiti“ i ostaviti ostatak do 2 eura trgovcu, zapravo mu ostavljamo više od 5 kuna, a ne kao prije tek 50 lipa. Stoga bi najveće poteškoće građani mogli osjetiti u prvih nekoliko mjeseci nakon uvođenja eura dok ne automatiziraju svoj osjećaj vrijednosti u eurima.

Navedene poteškoće s prilagodbom više bi mogli osjetiti stariji građani i umirovljenici, zbog čega bi bilo poželjno da im se prvih nekoliko tjedana pomogne s kupovinom i procjenom vrijednosti. Dvojno iskazivanje u pojedinim je trgovinama već započelo te je već u prvim danima došlo do pogrešnih interpretacija cijena, pa su tako građani mislili da je cijena iskazana u eurima zapravo povoljna, akcijska cijena. Upravo takvi primjeri potvrđuju automatizam prilikom kupnje i nužnost povećanja pažnje prilikom kupnje tijekom procesa prilagodbe.

Kako bi cijeli proces bio što jednostavniji i lakši, važno je da građani polože što više kunske gotovine na svoje račune u bankama kako bi se konverzija provela automatski te da bi se izbjegle gužve u poslovnicama banaka ili komplikacije prilikom kupnje svakodnevnih potrepština početkom siječnja, ako bi se plaćalo u kunama, a ostatak će se vraćati u eurima.

Važno je znati da će građani imati godinu dana da svoje kunske novčanice i kovanice besplatno, bez naplate naknade zamijene za one eurske u svim komercijalnim bankama u Hrvatskoj, Fini i Hrvatskoj pošti. Nakon što istekne taj rok, novčanice i kovanice moći će se zamijeniti u Hrvatskoj narodnoj banci (HNB). Tamo će se trajno mijenjati novčanice kuna, dok ćemo kovanice moći zamijeniti u roku od 3 godine od dana uvođenja eura. Službeni tečaj konverzije određen je još u srpnju i on iznosi 7,53450 kuna za jedan euro.

Dvojno iskazivanje cijena bit će jedna od ključnih mjera za prilagodbu potrošača na novu valutu, a trajat će sve do kraja 2023. godine, što će građanima pomoći da se postupno naviknu na iznose u novoj valuti.

Ugovorni odnosi ostaju isti, samo se iznosi preračunavaju u eure

Osim poteškoća i nedoumica prilikom tekuće potrošnje, građane muče pitanja dugoročnih financijskih ugovornih odnosa. Što se tiče financijskih usluga, ugovorni odnosi sklopljeni prije uvođenja eura i dalje će vrijediti, samo će se sve financijske obveze uplaćivati odnosno isplaćivati u eurima, a stanja na svim računima bit će preračunata u eure prema utvrđenom tečaju konverzije. Osiguranje je jedna od najkorištenijih financijskih usluga, stoga ne čudi što građani imaju neke nedoumice oko iznosa premije ili isplate osigurnine, poglavito u prijelaznom razdoblju. Važno je istaknuti kako zbog konverzije građani neće biti u nepovoljnijem položaju nego što su bili prije uvođenja eura. Također, sve nastale promjene zbog konverzije provodit će društva i o njima obavijestiti korisnike. Primjerice, ako imate ugovor o osiguranju imovine, on će i dalje nastaviti vrijediti po jednakim uvjetima i nakon uvođenja eura te ćete plaćati isti iznos premije, samo preračunat u eurima. U slučaju nastanka štete i njenog priznanja, na temelju kojeg slijedi isplata štete, ona će do 31. prosinca 2022. biti isplaćena u kunama, a od 1. siječnja 2023. u eurima, bez obzira na to je li prethodno iznos procjene štete bio u kunama.

Promjene koje će nastati nakon uvođenja eura mogu kod pojedinih građana izazivati manju nelagodu, međutim, nema razloga za strah – dovoljno je pripremiti se na vrijeme. Informirajte se na službenim stranicama relevantnih institucija, u slučaju nejasnoća povezanih s financijskim ugovornim odnosima obratite se društvu s kojim imate sklopljen ugovor, a za svakodnevne kupnje i snalaženje s cijenama odvojite malo više vremena i strpljenja, barem u prvim tjednima konverzije.

Povratak na vrh

Zbog uvođenja eura bez trgovanja na Zagrebačkoj burzi 29. i 30. prosinca

Objavljeno: 24. kolovoza 2022.

Kada je riječ o domaćem tržištu kapitala, Zagrebačkoj burzi, uvođenje eura i od burze zahtijeva i tehničku prilagodbu i dvojno iskazivanje cijena, a to morati učiniti i Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD). Sve to uglavnom će biti tehničke prilagodbe koje ulagatelje i neće previše doticati, no ono što oni svakako moraju znati i o čemu moraju voditi računa, jest podatak da zbog uvođenja eura posljednja dva dana ove godine, 29. i 30. prosinca, neće biti trgovanja na uređenom tržištu te multilateralnoj trgovinskoj platformi odnosno Progress tržištu, kojima upravlja Zagrebačka burza. Time će članovima Zagrebačke burze, SKDD-u i SKDD-CCP-u biti omogućen učinkovit i siguran prijelaz na euro. Zato, ako trgujete, imajte to na umu, a trgovanje u euru započet će 2. siječnja 2023.

Zagrebačka burza, kao i svi drugi, od početka rujna dvojno iskazuje cijene u cjeniku svojih usluga, ali i podatke o ukupnom prometu na mjestu trgovanja i zaključnoj cijeni pojedinog financijskog instrumenta (dionice, obveznice) koji je uvršten u trgovanje. Cijene usluga u svom cjeniku dvojno iskazuje i SKDD.

Vlasnici vrijednosnih papira neće morati poduzimati nikakve posebne radnje ili aktivnosti zbog uvođenja eura osim ako se ne pojave situacije u kojima smatraju da njihova prava nisu poštovana.

Kada je riječ o uvrštenim dionicama, Zagrebačka burza na dan uvođenja eura automatski će preračunati vrijednost dionica i iskazati je u eurima prema fiksnom tečaju, zaokruženo na najbliži eurocent. Sve novčane obaveze na temelju prava i posjedovanja vrijednosnih papira koje dospijevaju na dan uvođenja eura ili nakon toga bit će ispunjene u eurima, preračunato prema zakonskim pravilima preračunavanja. Krajem godine Zagrebačka burza provest će prilagodbu svih burzovnih indeksa euru, i to preračunavanjem cijena u eure te izračunom novih divizora u eurima, pa će se od 1. siječnja 2023. referentne vrijednosti odnosno indeksi računati u eurima. Sve povijesne vrijednosti za sve indekse prije 1. siječnja 2023. ostaju nepromijenjene.

U prošloj godini ukupan promet Zagrebačke burze iznosio je 2,54 milijarde kuna, a najtrgovanija dionica bila je ona poduzeća Podravka, kojom je u prošloj godini ostvaren promet od 215,7 milijuna kuna. I to će poduzeće, kao i sva druga dioničarska društva, biti dužno u propisanom zakonskom roku preračunati postojeći iznos temeljnog kapitala i njegovih dijelova koji otpadaju na dionice, zaokruženo na eurocent. Pritom su dobiveni iznos društva dužna uskladiti i s aktualnim propisima koji uređuju trgovačka društva te navedene promjene upisati i u sudskom registru i pri SKDD-u.

Svi mali ulagatelji u slučaju pojave eventualnih nepravilnosti u konverziji vlasničkih vrijednosnih papira, nakon pokušaja dogovora s matičnim društvom, mogu se obratiti nadležnom sudu, s obzirom da se radi o primijeni propisa o trgovačkim društvima.

Povratak na vrh

Ako je u vašem ugovoru o leasingu bio korišten NRS za kunu, on će biti zamijenjen NRS-om za euro

Objavljeno: 24. kolovoza 2022.

Ako ste klijent jednog od leasing društava koja posluju u Hrvatskoj, sigurno se pitate što će uvođenje eura značiti za vaš ugovor o leasingu? Prilikom uvođenja eura kao službene valute u Hrvatskoj sve odredbe vašeg postojećeg ugovora o leasingu ostaju na snazi, jedino će se iznosi u kunama preračunati u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije od 7,53450 kuna i u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH. Preračunavanje se odnosi na nedospjeli iznos glavnice u kunama, dospjeli obračunati a neplaćeni iznos glavnice u kunama, ostale nedospjele iznose koji proizlaze iz ugovora te one dospjele i obračunate, ali nenaplaćene.

Kod ugovora o leasingu u kunama iznosi u kunama preračunat će se u eure, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije, pa će i iznos rata/obroka biti izražen u eurima. Kod ugovora o leasingu u kunama s valutnom klauzulom u euru svi iznosi koji proizlaze iz ugovornog odnosa, a iskazani su u euru, nakon dana uvođenja eura ostaju u euru kako je ranije bilo ugovoreno. Ugovor o leasingu koji sadrži promjenjivu kamatnu stopu nakon uvođenja eura ostaje kakav jest osim ako je kao parametar korišten NRS (nacionalna referentna stopa) za kunu, u kojem slučaju se taj parametar bez negativnog utjecaja na imatelja leasinga zamjenjuje NRS-om za euro.

Poslovima leasinga u Hrvatskoj se bavi 15 društava, koja su krajem ožujka imala gotovo 160 tisuća aktivnih ugovora o leasingu, ukupne vrijednosti gotovo 18,8 milijardi kuna. Od toga se oko 21,5 posto ili skoro 34,2 tisuće ugovora odnosilo na fizičke osobe, a ostatak na pravne osobe. Na sve njih automatski će se primijeniti odredbe preračunavanja iz kuna u eure, prema definiranom tečaju konverzije.

Važno je napomenuti da konverzija valute ne utječe ni na prava ni na obaveze ugovornih strana iz postojećih ugovora o leasingu te da ti ugovori ostaju na snazi. Kao i drugi korisnici financijskih usluga, ugovaratelji leasinga o navedenom će biti informirani putem javnih glasila i internetskih stranica leasing društava, dok će one pojedinačne, individualne obavijesti o preračunavanju dobiti najkasnije 30 dana nakon uvođenja eura.

Cijeli će se proces za klijente leasinga odvijati automatski, no to ne znači da ga neće nadzirati nadležne institucije i regulator tržišta, što je u slučaju leasing društava Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa). Stoga se primatelji leasinga u slučaju pojave eventualnih nepravilnosti u konverziji mogu obratiti na e-mail adresu: potrosaci@hanfa.hr

Povratak na vrh

Kakve promjene zbog uvođenja eura očekuje više od 200 tisuća građana koji ulažu u investicijske fondove?

Objavljeno: 24. kolovoza 2022.

Ako ste i vi ulagatelj i vlasnik udjela u nekom od hrvatskih investicijskih fondova, sigurno će vas zanimati koje će promjene uvođenje eura donijeti za vas te hoćete li društvu koje upravlja investicijskim fondom zbog toga trebati dostaviti neke nove dokumente ili privole. Dobro je znati da će se cjelokupan proces konverzije u euro odvijati automatski te da nećete morati poduzimati dodatne aktivnosti.

U Hrvatskoj su krajem kolovoza na tržištu, prema podacima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa), postojala 93 otvorena investicijska fonda s javnom ponudom, a krajem lipnja je bilo aktivno 37 alternativnih investicijskih fondova. To znači da ulagatelji u otvorene investicijske fondove s javnom ponudom, kojih je prema podacima Hanfe krajem lipnja bilo 229 tisuća, od čega su nešto više od 227 tisuća činile fizičke, a ostatak pravne osobe, ne trebaju poduzimati posebne korake niti biti zabrinuti zbog svojih ulaganja. Broj onih koji su ulagali u alternativne investicijske fondove bio je nešto veći 2,6 tisuća, a što je uključivalo i fizičke i pravne osobe. Ukupna imovina otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom tako je krajem kolovoza iznosila 16,84 milijardi kuna, a tome treba pridodati i 5,05 milijardi kuna imovine alternativnih investicijskih fondova s kraja lipnja.

Važno je znati da uvođenje eura može imati utjecaja na strategiju ulaganja investicijskog fonda ako je ona usko vezana uz kunu te u tom slučaju dosadašnji ulagatelji mogu odlučiti izaći iz fonda bez naplate izlazne naknade, a o eventualnim promjenama strategije ulaganja društva za upravljanje moraju na vrijeme obavijestiti svoje ulagatelje.

Svi koji ulažu u investicijske fondove, bit će o promjenama koje donosi uvođenje eura obaviješteni na dva načina. Prva obavijest bit će putem sredstava javnog priopćavanja – putem internetskih stranica društva za upravljanje investicijskim fondovima, kao i oglasa u javnom tisku. Tu objavu neće morati objaviti svako društvo pojedinačno, već će to moći za njih objaviti i strukovno udruženje ili grupacija ako se tako dogovore. Onu drugu, puno važniju i personaliziranu obavijest, koja se odnosi na njihovo osobno stanje udjela u fondu, zaprimit će kao zasebnu obavijest ili u sklopu godišnjeg izvještaja, a dobit će je najkasnije do kraja siječnja, odnosno, kako zakon kaže, najkasnije 30 dana od datuma uvođenja eura. Ta će obavijest sadržavati informaciju o stanju udjela, preračunato u eure, te eventualnim drugim izmjenama. Klijentima će informacija biti poslana komunikacijskim kanalom kojim i inače komuniciraju s društvom, pa to može biti i e-mailom, a ne nužno klasičnom poštom.

Važno je znati da sama promjena izražavanja vrijednosti udjela u drugoj valuti neće utjecati na umanjenje njegove vrijednosti, već će se provoditi automatizmom i neće negativno utjecati na vaše ulaganje. No, ukoliko u tijeku procesa uvođenja  eura iz bilo kojeg razloga zaključite da su vaša prava umanjena tada se, nakon pokušaja dogovora s društvom koje upravlja investicijskim fondom, možete obratiti i regulatoru, Hanfi na e-mail: potrosaci@hanfa.hr.

Povratak na vrh

Članovi mirovinskih fondova stanje svog mirovinskog računa u eurima saznat će putem sustava e-Građani

Objavljeno: 24. kolovoza 2022.

U hrvatskim obveznim mirovinskim fondovima, prema podacima Hanfe, nalazi se nešto više od 2,1 milijun članova, a tome treba pribrojati još i gotovo 411 tisuća članova otvorenih i zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova. Svi oni uvođenje eura kao službene valute u Hrvatskoj mogu dočekati mirno s obzirom na to da će valutna konverzija u mirovinskim fondovima biti provedena automatski, preračunavanjem prema službeno utvrđenom tečaju konverzije. Sami članovi nemaju obavezu dostavljati bilo kakvu dodatnu dokumentaciju, što će cijeli proces učiniti brzim i jednostavnim za sve članove mirovinskih fondova.

Sam proces konverzije iz kuna u eure neće utjecati na novčanu vrijednost koja je ušteđena na osobnom računu u obveznom ili dobrovoljnom mirovinskom fondu zato što se osobni računi vode u obračunskim jedinicama. Iznos novca koji se nalazi na osobnom računu ovisi o vrijednosti obračunske jedinice, neovisno o tome je li ona izražena u kunama ili u eurima. Važno je napomenuti da konverzija za članove neće uzrokovati ni dodatne troškove koji bi na bilo koji način mogli umanjiti vrijednost ušteđenog novca na osobnom mirovinskom računu.

S obzirom na zakonom propisanu obavezu dvojnog iskazivanja vrijednosti na području Republike Hrvatske koja će trajati do kraja 2023. godine, to će se odnositi i na bitne
informacije u potvrdama i izvještajima mirovinskih fondova te će vrijednosti u tom prijelaznom razdoblju biti prikazivane u objema valutama.

O postupku i načinu konverzije valuta članovi mirovinskih fondova prvotno će biti informirani putem objave u javnim glasilima, ali i objavom na internetskim stranicama mirovinskih društava, i to najkasnije tri mjeseca prije uvođenja eura. Druga, individualna obavijest članovima obveznog mirovinskog fonda bit će poslana od strane Središnjeg registra osiguranika (REGOS) putem sustava e-Građani, a ta će obavijest stići najkasnije u roku 30 dana od uvođenja eura, što znači najkasnije do kraja siječnja sljedeće godine. Individualnu obavijest član obveznog mirovinskog fonda moći će zatražiti i od mirovinskog društva koje upravlja fondom u kojem je član.

Kada je riječ o mirovinama iz drugog mirovinskog stupa koje umirovljenici već primaju, oni će od rujna na svojim mirovinama vidjeti iznose iskazane u kunama, ali i preračunate u eure, a zbog toga ne moraju s mirovinskim osiguravajućim društvom sklapati nove ugovore. Kad je riječ o mirovinama iz trećeg, dobrovoljnog mirovinskog stupa, većina ugovora već je sklopljena u eurima pa se kod njih ništa neće mijenjati, a kada se steknu uvjeti za ostvarivanje prava na mirovinu, dvojno će se prikazivati i svi iznosi u informativnom izračunu mirovine koji mirovinsko društvo dostavlja članu dobrovoljnog mirovinskog fonda.

Prilikom stjecanja uvjeta za odlazak u mirovinu u informativnom izračunu mirovine koji se dostavlja osiguraniku REGOS će dvojno iskazivati ukupan iznos za sve moguće modele isplate mirovine, a kako bi budući umirovljenik mogao lakše odlučiti koji je model za njega najisplativiji.

U slučaju dodatnih pitanja u vezi s konverzijom i vrijednosti udjela mirovinskih fondova članovi se mogu obratiti mirovinskom društvu koje upravlja njihovim fondom, a u slučaju neriješenih prijepora regulatoru koji nadzire rad obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova, a to je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa), na e-mail adresu potrosaci@hanfa.hr.

Povratak na vrh

Što zbog uvođenja eura čeka klijente društava za osiguranje

Objavljeno: 24. kolovoza 2022.

Društva za osiguranje posljednjih su se mjeseci intenzivno pripremala za uvođenje eura kao službene valute u Hrvatskoj te su provela brojne i značajne izmjene u svojim informacijskim sustavima u pogledu prilagodbe i automatizacija poslovnih procesa, a kako bi 1. siječnja 2023. i uvođenje eura dočekali potpuno spremni.

Važno je znati da se datumom uvođenja eura ne mijenjaju prava i obaveze iz postojećih ugovora o osiguranju te promjena valute ni na koji način ne utječe na odredbe sklopljenih ugovora niti se može smatrati valjanim razlogom za odstupanja ili izuzeća od ugovorenog, a ni kao opravdan razlog za raskid ugovora. Sve to odnosi se na sve vrste ugovora, bilo da je riječ o osnovnom auto osiguranju, kasku, životnom osiguranju ili osiguranju nekretnina, usjeva i drugih objekata.

Navedeno se odnosi na 15 trenutačno aktivnih društava za osiguranje, koliko ih djeluje u Hrvatskoj, te značajan broj pravnih i fizičkih osoba, posrednika, koji također sklapaju osiguravateljne poslove i ugovore. Kad govorimo o tržištu osiguranja govorimo o gotovo 50 milijardi kuna aktive, što najbolje svjedoči o veličini i važnosti tog sektora.

Ono što je važno znati kod ugovora o osiguranju, kao i kod drugih ugovora, jest to da se nakon konverzije potrošač ne smije naći u financijski nepovoljnijem položaju nego prije konverzije te je zabranjeno neopravdano podizanje cijena roba i usluga zbog konverzije i uvođenja eura.

Društva za osiguranje još su tijekom 2020. i 2021. godine, prema uputama Hanfe i utvrđenom metodološkom pristupu, provela tržišne vježbe procjene utjecaja uvođenja eura te su u skladu s dobivenim rezultatima već tada definirali potrebne postupke za unaprjeđenje svojih solventnih pozicija tijekom 2022. godine, a kako bi samo uvođenje eura dočekala potpuno spremna.

Kao i u ostalim financijskim djelatnostima potrošači će se u početku najviše informirati putem sredstava javnog priopćavanja, najkasnije tri mjeseca prije uvođenja eura, i putem internetskih stranica društava za osiguranje. Individualne obavijesti o stanju po osobnim ugovorima klijenti će zaprimiti najkasnije u roku od 30 dana od dana uvođenja eura.

Datumom uvođenja eura ne mijenjaju se prava i obveze iz postojećih ugovora i zbog toga se neće sklapati novi ugovori o osiguranju niti će doći do izmjene postojećih, već će vrijediti načelo neprekidnosti ugovora i drugih pravnih instrumenata, a svi iznosi ugovoreni u kunama smatrat će se odgovarajućim iznosom u eurima. Sve isplate koje proizlaze iz ugovornog odnosa izvršavat će se u eurima.

Ako slučajno zaboravite uplatiti dospjelu premiju osiguranja na vrijeme i društvo za osiguranje vam za to zaračuna zateznu kamatu, ako je ugovoreno da se obračunava kamata, nakon uvođenja eura ona će se obračunati i iskazati u eurima za cijelo vrijeme kašnjenja u podmirivanju obaveze. Ako dođe do isplate osigurnine ili nespornog dijela štete oko datuma uvođenja eura, sve isplate do tog datuma bit će izvršene u kunama, a nakon tog vremena preračunate i isplaćene u eurima. O tim i svim drugim tehničkim detaljima najbolje je informirati se kod svog osiguravatelja, bilo putem njegovih internetskih stranica ili u direktnom kontaktu, te tako razriješiti sve nedoumice, kojih će, nadamo se, biti što manje.

U slučaju pojave eventualnih nepravilnosti tijekom konverzije klijenti društava za osiguranje to mogu pokušati razriješiti direktno u komunikaciji sa svojim društvom za osiguranje. Ako nesporazum ne uspiju razriješiti na taj način, mogu se obratiti regulatoru, Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Hanfa) na e-mail potrosaci@hanfa.hr.

Povratak na vrh

Uvođenje eura obuhvatit će i sektor financijskih nebankarskih usluga, koji čini 31,2 posto ukupnog financijskog sustava Hrvatske

Objavljeno: 24. kolovoza 2022.

Pripreme za uvođenje eura kao službene valute u Hrvatskoj već su uvelike krenule, a brojni supermarketi, kafići i druga trgovačka društva još su tijekom ljeta započeli s dvojnim iskazivanjem cijena, u kunama i u eurima, a od 5. rujna 2022. to je postalo i obavezno. Za dvojno iskazivanje cijena trebalo je provesti brojne informatičke i tehničke pripreme, no građani će time dobiti priliku da se postupno naviknu na iznose u novoj valuti. Dvojno iskazivanje trajat će do kraja sljedeće godine kako bi bilo dovoljno vremena za prilagodbu.

Osim u svakodnevnoj kupnji namirnica i pri plaćanju osnovnih usluga koje često koristimo uvođenje eura vrlo će nas brzo dotaknuti i u sektoru financijskih usluga, prilikom korištenja usluga društava za osiguranje, mirovinskih i investicijskih fondova, ako smo mali ulagatelj ili drugi sudionik tržišta kapitala ili, primjerice, korisnik leasinga. To je sve segment financijskih nebankarskih usluga koji, prema podacima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) s kraja ožujka, čini 31,2 posto ili 230,3 milijarde kuna ukupnog financijskog sustava Republike Hrvatske. I u njemu će biti provedene sve pripremne radnje kako bi početkom sljedeće godine svi bili spremni za euro koji postaje službena valuta i sredstvo plaćanja u Hrvatskoj. Kako će protjecati konverzija i hoće li sve biti korektno primijenjeno kod društava za  osiguranje, mirovinskih i investicijskih fondova, Zagrebačke burze i središnjeg depozitorija vrijednosnih papira, leasing i faktoring društava, nadzirat će Hanfa.

Većina konverzija u tom segmentu za klijente će se odvijati automatski te se od njih neće zahtijevati dostavljanje dodatnih podataka ili potpisivanje novih ili aneksiranje postojećih ugovora. Iznosi će se preračunavati automatski, prema službenom tečaju konverzije, te bi sve trebalo protjecati u najboljem redu. U slučaju bilo kakvih prijepora klijent ih treba pokušati riješiti direktno s društvom, a ako na taj način ne uspije razriješiti problem, o njemu može obavijestiti i Hanfu, na e-mail potrosaci@hanfa.hr.

Službeni tečaj konverzije određen je još u srpnju, kada je Vijeće Europske unije donijelo Odluku o prihvaćanju eura u Hrvatskoj od 1. siječnja 2023., dopunu uredbe prema kojoj Hrvatska postaje dvadeseta članica europodručja te uredbu kojom se utvrđuje fiksni tečaj konverzije, a koji će iznositi 7,53450 kuna za jedan euro. Kada 1.1.2023. službena valuta postane euro, građani će imati godinu dana da svoje kunske novčanice i kovanice besplatno, bez naplate naknade zamijene za one eurske u svim komercijalnim bankama u Hrvatskoj, Fini i Hrvatskoj pošti. Nakon toga kune će se moći zamijeniti u Hrvatskoj narodnoj banci.

U području nebankarskih financijskih usluga pozitivni učinci očekuju se u vezi s manjom izloženosti tečajnom riziku, a možemo očekivati i proširenje baze inozemnih investitora s obzirom na bolji kreditni rejting Hrvatske. Generalno gledano, uvođenje eura učinit će trgovanje, putovanje i poslovanje hrvatskih građana i poduzetnika jednostavnijim i bržim.

Povratak na vrh

Uvođenje eura: Etički kodeks

Objavljeno: 16. kolovoza 2022.

Pristupanje poslovnih subjekata Etičkom kodeksu jedan je od mehanizama koji će doprinijeti stvaranju sigurnog okruženja za potrošače. Cilj Etičkog kodeksa je omogućiti pouzdano i transparentno uvođenje eura u Hrvatskoj. To je dokument deklaratorne prirode kojim poslovni subjekti koji pristupe inicijativi jamče da će transparentno i pouzdano poslovati u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj.

Pristupanje Etičkom kodeksu je dobrovoljno i potpuno besplatno. Popis poslovnih subjekata koji pristupe Etičkom kodeksu bit će javno dostupan na internetskoj stranici www.euro.hr, a više detalja saznajte na informativnoj stranici Etičkog kodeksa klikom na donji banner.

Povratak na vrh

Objavljen Etički kodeks za zamjenu hrvatske kune eurom

Objavljeno: 25. srpnja 2022.

Nakon uspješnog ispunjavanja konvergencijskih kriterija, Republika Hrvatska od 1. siječnja 2023. postaje dvadeseta država članica europodručja. Uvođenje nove valute u svakom je društvu velika tema koja otvara mnoga pitanja, a kod određenog dijela potrošača izaziva i zabrinutost. Ona se prije svega odnosi na to hoće li pojedini poslovni subjekti iskoristiti uvođenje eura za neopravdano povećanje cijena.
 
U takvim okolnostima, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s Koordinacijskim odborom za prilagodbu gospodarstva i zaštitu potrošača uspostavilo je Etički kodeks kao jedan od mehanizama koji će doprinijeti stvaranju sigurnog okruženja za potrošače te omogućiti pouzdano i transparentno uvođenje eura u Republici Hrvatskoj.
 
Svi poslovni subjekti koji posluju u izravnom odnosu s potrošačima pozvani su pristupiti Etičkom kodeksu jer činom pristupanja svojim potrošačima jamče da će transparentno i pouzdano poslovati. Pristupanje Etičkom kodeksu je dobrovoljno i potpuno besplatno.
 
Tekst Etičkog kodeksa dostupan je ovdje.
 
Od svakog poslovnog subjekta očekuje se da posluje u skladu s načelima Etičkog kodeksa te na taj način kontinuirano doprinosi transparentnosti i zaštiti potrošača u procesu uvođenja eura.
 
Poslovni subjekti moći će zatražiti pristupanje Etičkom kodeksu online od kolovoza 2022. do prosinca 2023.
 
Popis poslovnih subjekata koji pristupe Etičkom kodeksu bit će javno dostupan na internetskoj stranici www.euro.hr.
 
Pristupanjem Etičkom kodeksu poslovni subjekti jamče provedbu njegovih načela te stječu pravo na postavljanje vizualne identifikacijske oznake – logotipa i slogana, na svojim prodajnim mjestima i mjestima pružanja usluga, uključujući i prilikom provođenja promotivnih i marketinških aktivnosti.
 
Inicijativa Etički kodeks provodi se pod sloganom SVAKI CENT SE BROJI, SVAKA KUNA SE RAČUNA. Cilj je da potrošači budu sigurni da se svaka njihova kuna zaista računa.

 

Povratak na vrh

Odobren konačni tečaj konverzije i ulazak Hrvatske u euro 2023.

Objavljeno: 13. srpnja 2022.

Vijeće za ekonomske i financijske poslove EU-a (Ecofin) usvojilo je u utorak, 12. srpnja 2022. tri konačna pravna akta kako bi Hrvatska mogla uvesti euro 1. siječnja 2023., među kojima je i odluka o stopi konverzije kune u euro po središnjem paritetu 1 euro = 7,53450 kuna.

Što će to značiti za korisnike financijskih usluga?

Utvrđen fiksni tečaj konverzije primijenit će se najkasnije od rujna ove godine i na dvojno iskazivanje cijena (u kunama i eurima). Tu obvezu također prema zakonu imaju i kreditne institucije koje pružaju financijske usluge, investicijska i mirovinska društva i distributeri osiguranja.

Po utvrđenom tečaju, novčana vrijednost na osobnom računu u mirovinskom fondu, iznos rata/obroka i neotplaćene glavnice leasinga, vrijednost imovine na skrbničkim računima kao i iznos premije i ukupne svote police osiguranja bit će preračunate prema tečaju 1 euro = 7,53450 kuna

U razdoblju od godine dana od trenutka uvođenja eura (1.1.2023.) izvještaji o stanjima na računima financijskih usluga iskazivat će se u euru, a dodatno će se preračunati i iskazati u kuni prema utvrđenom tečaju konverzije. Od 1.1.2024. izvještaji o stanjima na financijskim računima bit će iskazani samo u euru.

Sve informacije o primjeni eura na vaše nebankarske financijske usluge potražite na:

www.hanfa.hr

www.novaczasutra.hr

www.euro.hr

Tko nadzire konverziju nebankarskih financijskih usluga?

Hanfa je ovlaštena za nadzor primjene Zakona o uvođenju eura u Republici Hrvatskoj i to kod pružatelja financijskih usluga, distributera osiguranja i Središnjeg registra osiguranika.

U slučaju da Hanfa primijeti bilo kakve nepravilnosti kod nekog od subjekata nadzora povezanih s uvođenjem eura, ima pravo narediti otklanjanje utvrđene nepravilnosti ili nezakonitosti.

Pružatelji financijskih usluga imat će mogućnost pristupanja Etičkom kodeksu. Pristupanjem Etičkom kodeksu društva se obvezuju da pri konverziji neće postupati suprotno interesima potrošača te da neće doći do neopravdanog povećanja cijena uzrokovanih uvođenjem eura.

Predstavke i upite u vezi s konverzijom, a koje se odnose na sektor financijskih usluga potrošači mogu poslati Hanfi poštom ili e-mailom na adresu: potrosaci@hanfa.hr ili euro@hanfa.hr

Povratak na vrh

Uvođenje eura: pitanja i odgovori

Objavljeno: 29. lipnja 2022.

OSIGURANJE, LEASING, FAKTORING

 • Hoće li se moj ugovor o osiguranju ukinuti uslijed uvođenja eura?

Ne, vrijedi načelo neprekidnosti ugovora i drugih pravnih instrumenata. Uvođenje eura ne utječe na ugovorne odredbe i uvjete pravnih instrumenata, niti može predstavljati valjani razlog odstupanja ili izuzeća od postupanja po bilo kojem pravnom poslu postojećem na datum uvođenja eura, niti daje pravo bilo kojoj ugovornoj strani da jednostrano izmijeni ili raskine takav pravni posao, osim ako je između ugovornih strana drugačije dogovoreno ili ako je posebnim propisom drugačije uređeno.

 • Hoće li zamjena valuta utjecati na iznose koji se nalaze u mojem ugovoru o osiguranju (npr. iznos mjesečne ili godišnje premije, iznos visine svote osiguranja, itd.), odnosno hoće li ti iznosi biti smanjeni ili povećani?

Ne, iznosi će ostati nepromijenjeni, jedino će biti izraženi u euru. Iznosi u kuni preračunat će se u iznose u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

 • Što će se nakon datuma uvođenja eura dogoditi s iznosima otkupnih vrijednosti police životnog osiguranja vezanim uz moj ugovor i treba li mi društvo za osiguranje dostaviti nove tablice otkupnih vrijednosti s vrijednostima u euru?

Ako se radi o ugovoru ugovorenom u kuni, iznosi u kuni preračunat će se u iznose u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj i dostavit će se nove tablice. Ako se radi o ugovoru ugovorenom s valutnom klauzulom vezanom uz euro i ako su tablice otkupnih vrijednosti iskazane u euru, a iznosi se neće mijenjati, nove se tablice neće dostaviti.

 • Ako u vrijeme oko zamjene valuta slučajno ne platim dospjelu premiju osiguranja na vrijeme i društvo za osiguranje obračuna zateznu kamatu, kako će društvo izračunati tu zateznu kamatu?

Od datuma uvođenja eura novčane obveze i novčane kazne navedene u kuni preračunavaju se iz kune u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako je propisano Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Iznos kamate, ako je ugovoreno da se obračunava kamata, nakon datuma uvođenja eura obračunat će se i iskazati u euru za cijelo vrijeme neplaćanja odnosno kašnjenja u podmirivanju obveze.

 • Što će se dogoditi s isplatom osigurnine ili nespornog dijela štete u slučaju kad se isplaćuje upravo oko datuma uvođenja eura?

Isplata nakon datuma uvođenja eura bit će u euru. Sve isplate do tog datuma, odnosno zaključno s danom koji prethodi datumu uvođenja eura bit će izvršene u kuni.

 • Što ako sam za isplatu osigurnine društvu za osiguranje dostavio/la podatke o računu u kuni?

Kreditne institucije preračunat će iznose na računima evidentiranim u kuni u iznose u euru bez naknade, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje koji će biti propisani Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj te bez izmjene jedinstvenog broja računa na kojem su evidentirana ta novčana sredstva.

 • Što će se dogoditi u slučaju da mi se nakon nastanka i priznavanja štetnog događaja nesporni dio isplaćuje u kuni prije datuma uvođenja eura, a ostatak utvrđene vrijednosti nakon datuma uvođenja eura?

Iznos koji se isplaćuje nakon datuma uvođenja eura bit će isplaćen u euru neovisno o tome što je nesporni dio isplaćen u kuni prije datuma uvođenja eura.

 • Moja tvrtka ima ugovor o osiguranju koji pokriva moguću štetu u mojem poslovanju s inozemstvom zbog eventualnih znatnih tečajnih razlika između kune i eura. Mogu li nakon datuma uvođenja eura raskinuti ugovor o osiguranju s obzirom na to da mi to pokriće iz ugovora više neće biti potrebno? Što u slučaju da je takav ugovor o osiguranju višegodišnji, a cjelokupnu premiju sam uplatio/la jednokratno?

Tematika raskida ugovora o osiguranju definirana je Zakonom o obveznim odnosima, a u pravilu se odredbe o raskidu ugovora nalaze i u ugovorima o osiguranju.

 • Imam višegodišnji ugovor o osiguranju, a nisam u potpunosti zadovoljan/na ni pokrićem iz ugovora ni ugovorenom dinamikom plaćanja premije. Može li uvođenje eura biti povod da se obratim društvu za osiguranje kako bi se izmijenio postojeći ugovor o osiguranju na način koji bi mi u potpunosti odgovarao/la?

Datumom uvođenja eura ne mijenjaju se prava i obaveze iz postojećih ugovora i zbog tog događaja ne sklapa se novi ugovor o osiguranju. Međutim, nema prepreke da kontaktirate društvo za osiguranje s upitom oko moguće izmjene ugovora zbog njegovih pojedinih elemenata odnosno odredbi, no uvođenje eura samo po sebi nije povod i ne predstavlja uvjet za sklapanje novog ugovora.

 • Utječe li datum uvođenja eura na određene rokove iz ugovora, npr. zastaru potraživanja, datum plaćanja premije, obvezu obavješćivanja o nastanku osiguranog slučaja i sl.?

Ne, datum uvođenja eura ne utječe na ugovorna prava i obaveze, pa time ni na ugovorom utvrđene rokove.

 • Hoću li od društava za osiguranje, kao njihov klijent, zaprimiti kakvu obavijest o promjenama do kojih će doći uslijed uvođenja eura?

Da, svi će klijenti biti obaviješteni putem dvije obavijesti.  Prva, općenita obavijest (najkasnije tri mjeseca prije datuma uvođenja eura) sadržavat će informaciju o postupku i uvjetima preračunavanja koja je značajna za pojedinu kategoriju članova ili klijenata, te će biti dostupna putem internetske stranice društva i objavljena u javnim glasilima. Putem druge, individualne obavijesti (najkasnije 30 dana nakon uvođenja eura) klijent će osobno zaprimiti informacije o stanju po individualnim ugovorima. 

 • Hoće li biti potrebno sklopiti dodatke ugovoru o leasingu nakon datuma uvođenja eura?

Neće biti potrebno sklapati dodatke ugovoru o leasingu jer sve odredbe ostaju na snazi, jedino će se iznosi u kuni preračunati u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje koji će biti propisani Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

 • Što će se dogoditi s mjesečnim ratama/obrocima i ostalim troškovima vezanim uz moj ugovor o leasingu?

Sve će ostati isto, osim što će se promijeniti valuta. Iznosi u kuni preračunat će se u iznose u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje koji su propisani Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

 • Hoću li od leasing društva, kao njihov klijent, zaprimiti kakvu obavijest o promjenama do kojih će doći uslijed uvođenja eura?

Da, leasing društva će primatelje leasinga o predstojećem preračunavanju informirati najkasnije tri mjeseca prije datuma uvođenja eura, i to općenitom obavijesti koja će biti dostupna u javnim glasilima i na internetskim stranicama društva, dok će individualne i detaljnije obavijesti o preračunavanju primateljima leasinga poslati najkasnije 30 dana nakon uvođenja eura.

 • Uzrokuje li zamjena valuta promjene u samom ugovoru o leasingu što se tiče prava i obaveza primatelja leasinga (npr. tko snosi troškove amortizacije objekta leasinga)?

Ne, zamjenom valuta ne dolazi do promjena u pogledu ugovornih prava i obaveza niti obilježja same usluge.

 • Koja će se kamatna stopa koristiti za izračune u ugovorima o leasingu sklopljenim s potrošačima nakon preračunavanja u euro i što će se dogoditi s izračunima u postojećim ugovorima?

Kamatna stopa koja će se koristiti za izračune osigurat će da primatelji leasinga ostanu u najmanje jednako povoljnom financijskom položaju kao što bi bili da nije došlo do uvođenja eura kao službene valute.

TRŽIŠTE KAPITALA I INVESTICIJSKI FONDOVI

 • Što će se dogoditi s mojim sredstvima koja za potrebe trgovanja vrijednosnim papirima držim na računu kod investicijskog društva?

Iznos u kuni na tom računu preračunat će se u iznos u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije.

 • Kako će Zagrebačka burza iskazivati cijene uvrštenih financijskih instrumenata u razdoblju dvojnog iskazivanja?

Zagrebačka burza će na kraju svakog trgovinskog dana dvojno (u kuni i u euru) iskazati podatke o ukupnom prometu na burzi i zaključnoj cijeni pojedinog financijskog instrumenta.

 • U kojoj će se valuti iskazivati stanja na skrbničkom računu na mjesečnom izvještaju koji zaprimam?

U razdoblju od trideset dana od dana objave odluke Vijeća EU-a o usvajanju eura do datuma uvođenja eura za klijente fizičke osobe izvještaji o stanjima iskazivat će se u kuni, a dodatno preračunati i iskazati u euru u skladu s fiksnim tečajem konverzije. U razdoblju od datuma uvođenja eura do isteka 12 mjeseci nakon datuma uvođenja eura izvještaji o stanjima iskazivat će se u euru, a dodatno preračunati i iskazati u kuni u skladu s fiksnim tečajem konverzije. Protekom 12 mjeseci od datuma uvođenja eura  izvještaji o stanjima bit će iskazani samo u euru.

 • Na kojim dokumentima mogu vidjeti dvojno iskazane cijene i vrijednosti?

Obveza dvojnog iskazivanja cijena/vrijednosti vrijedit će za javno objavljenu tarifu koja se nalazi na internetskoj stranici banaka i investicijskih društava,  ukupnu vrijednost imovine na skrbničkom računu koja se iskazuje na mjesečnom izvještaju stanja na skrbničkom računu, agregirani iznos, ex-ante i ex-post informaciju o troškovima i naknadama klijentima, novčane iskaze vrijednosti odnosno cijena udjela u fondovima čija je vrijednost prije datuma uvođenja eura iskazana u kunama, cijenu udjela za početno i završno stanje, početno i završno stanje udjela u izvatku o stanju i prometima udjelima u fondu te cijenu udjela i stanje nakon transakcije u potvrdi o transakciji udjelima.

 • Hoću li kao ulagatelj u investicijskom fondu zaprimiti kakvu obavijest o promjenama do kojih će doći uslijed uvođenja eura?

Da, svi će ulagatelji biti obaviješteni putem dvije obavijesti. Prva, općenita obavijest sadržavat će informaciju o postupku i uvjetima preračunavanja, a bit će objavljena na internetskoj stranici društva i putem oglasa u tiskanim javnim glasilima. Drugu, pojedinačnu obavijest ulagatelj će zaprimiti u sklopu godišnjeg izvještaja o stanju imovine, najkasnije 30 dana od datuma uvođenja eura, a sadržavat će informaciju o  stanju na individualnom računu i izmjene u uvjetima poslovanja koje će za ulagatelja nastati kao posljedica provedenog preračunavanja, ako do takvih izmjena dolazi.

 • Hoću li kao klijent investicijskog društva zaprimiti kakvu obavijest o promjenama do kojih će doći uslijed uvođenja eura?

Da, svi će klijenti biti obaviješteni putem dvije obavijesti. Prva, općenita obavijest sadržavat će informaciju o postupku i uvjetima preračunavanja, a bit će objavljena na internetskoj stranici društva i putem oglasa u tiskanim javnim glasilima najkasnije tri mjeseca prije datuma uvođenja eura. Drugu, pojedinačnu obavijest klijent će zaprimiti osobno najkasnije 30 dana od datuma uvođenja eura, a sadržavat će informaciju o  stanju na individualnom računu i izmjene u uvjetima poslovanja koje će za klijenta nastati kao posljedica provedenog preračunavanja, ako do takvih izmjena dolazi.

 • Uključuje li individualna obavijest koju je investicijsko društvo ili kreditna institucija koja pruža investicijske usluge dužno poslati klijentu nakon provedenog preračunavanja i stanje financijskih instrumenata koji su isključivo registrirani s investicijskim društvom/kreditnom institucijom u središnjem depozitoriju vrijednosnih papira?

Ako su financijski instrumenti samo registrirani s investicijskim društvom/kreditnom institucijom u središnjem registru vrijednosnih papira kojim upravlja Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., u odnosu na iste ne treba klijentu slati individualnu obavijest, obzirom da se ne radi o vrijednosnim papirima odnosno financijskim instrumentima na računu koji za račun klijenta vodi investicijsko društvo/kreditna institucija u smislu odredbe članka 4. stavka 7. Pravilnika o obavještavanju klijenata pružatelja financijskih usluga o uvođenju eura kao službene valute Republike Hrvatske (NN 90/2022).

MIROVINSKI SUSTAV

 • Hoće li uvođenje eura utjecati na stanje novčane vrijednosti imovine na mojem osobnom računu u obveznom mirovinskom fondu?

Uvođenje eura neće utjecati na stanje novčane vrijednosti imovine na osobnom računu u obveznom mirovinskom fondu. Osobni računi članova obveznih mirovinskih fondova vode se u obračunskim jedinicama. Novčana vrijednost imovine na osobnom računu ovisi o vrijednosti obračunske jedinice koja će biti iskazana u euru.

 • Hoće li uvođenje eura prouzročiti dodatne troškove koji će utjecati na moje stanje na osobnom računu u obveznom mirovinskom fondu?

Uvođenje eura neće prouzročiti dodatne troškove koji će utjecati na stanje na osobnom računu u obveznom mirovinskom fondu.

 • Hoće li se novčana vrijednost imovine na mojem osobnom računu u obveznom mirovinskom fondu u razdoblju dvojnog iskazivanja prikazivati i u kuni i u euru?

Novčana vrijednost imovine na osobnom računu u obveznom mirovinskom fondu u razdoblju dvojnog iskazivanja na potvrdama i izvješćima prikazivat će se i u kuni i u euru.

 • Što će se dogoditi s prikazom MIREX-a?

U pogledu MIREX-a neće doći do promjena jer je riječ o indeksu kod kojeg je valuta irelevantna.

 • Što će se dogoditi s isplatom moje mirovine koju obavlja mirovinsko osiguravajuće društvo?

Sve će ostati isto, a jedina promjena je u tome što će se iznos mirovine u kuni preračunati u iznos u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Uvođenje eura neće utjecati na stanje novčane vrijednosti imovine na osobnom računu u obveznom mirovinskom fondu.

 • Hoću li kao član mirovinskog fonda imati obavezu dostave nekih dodatnih osobnih ili drugih podataka mirovinskom društvu?

Ne, nećete morati dostavljati nikakve dodatne podatke mirovinskom društvu i nećete imati dodatne troškove.

 • Hoće li društva za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinska osiguravajuća društva svoje eventualne troškove prilagodbe prenijeti na mene kao korisnika?

Ne, korisnicima financijskih usluga uvođenjem eura neće nastati novi troškovi.

 • Hoću li zaprimiti informaciju o preračunatoj novčanoj vrijednosti imovine na mojem osobnom računu?

Da, svi će klijenti biti obaviješteni putem dvije obavijesti.  Prva, općenita obavijest sadržavat će informaciju o postupku i uvjetima preračunavanja, a bit će dostupna na internetskim stranicama mirovinskog društva i u javnim glasilima, najkasnije tri mjeseca prije uvođenja eura Pored toga, Središnji registar osiguranika svakom će članu obveznog mirovinskog fonda učiniti dostupnima individualne podatke o stanju na osobnom računu putem korisničkog pretinca u sustavu e-građani, najkasnije 30 dana od uvođenja eura. Individualnu obavijest član obveznog mirovinskog fonda moći će zatražiti i od mirovinskog društva koje upravlja fondom čiji je član.

 • Koji će se podaci u vezi s mirovinskim fondovima dvojno iskazivati i u kojim dokumentima?

Dvojno će se prikazivati novčani iskaz neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda i vrijednost obračunske jedinice u svim slučajevima kada ih mirovinsko društvo javno objavljuje ili ih na drugi način čini dostupnim članu mirovinskog fonda.

Osim toga, prema svakom će se članu dvojno iskazivati ukupna vrijednost imovine na njegovom osobnom računu (ukupni saldo), a kada je primjenjivo i vrijednost početnog i završnog stanja, u svim slučajevima kada se ono dostavlja ili čini dostupnim članu mirovinskog fonda.

Također, prilikom stjecanja uvjeta za ostvarivanje prava na mirovinu, a u vezi s članstvom u obveznom mirovinskom fondu, u informativnom izračunu mirovine koji članu obveznog mirovinskog fonda dostavlja Središnji registar osiguranika dvojno će se iskazivati ukupni iznosi po svim modalitetima isplate mirovine.

Pored toga, u pogledu članstva u dobrovoljnom mirovinskom fondu, kada se steknu uvjeti za ostvarivanje prava na mirovinu, dvojno će se prikazivati svi iznosi u informativnom izračunu mirovine koji mirovinsko društvo dostavlja članu dobrovoljnog mirovinskog fonda.

Povratak na vrh

Uvođenje eura i sektor financijskih usluga

Objavljeno: 17. svibnja 2022.

Hanfa je izradila informativni letak o uvođenju eura u Republiku Hrvatsku s naglaskom na promjene povezane s konverzijom u sektoru financijskih usluga. Letak Uvođenje eura i sektor financijskih usluga možete preuzeti ovdje.

Povratak na vrh

Najvažnije odredbe usvojenog Zakona o uvođenju eura

Objavljeno: 16. svibnja 2022.

U petak 13. svibnja 2022. Hrvatski sabor donio je Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj kojim se uređuje uvođenje eura kao službene valute, pravila za preračunavanje, opskrba i zamjena gotovog novca kune za gotov novac eura, dvojni optjecaj, dvojno iskazivanje, primjena načela neprekidnosti pravnih instrumenata, proračuni, financijski planovi, poslovne knjige, financijski izvještaji i porezi u procesu uvođenja eura, nadzor nad primjenom te prekršajne odredbe za njegovo nepoštivanje.

S aspekta sektora financijskih usluga važno je istaknuti sljedeće odredbe:

Obaveza dvojnog iskazivanja kod pružatelja financijskih usluga

 • Propisuje se posebna obveza za dvojno iskazivanje kod pružatelja financijskih usluga, kreditnih institucija koje pružaju financijske usluge, distributera osiguranja i osoba koje su uključene u distribuciju financijskih instrumenata u smislu posebnih propisa. Zakon detaljno propisuje koje je informacije potrebno dvojno iskazati kod osiguranja, i to uključujući ugovore o osiguranju koji su sklopljeni ili se nude u kuni, u ugovoru o osiguranju i informacijama koje se dostavljaju za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju te u informacijama koje se dostavljaju prilikom isplate osigurnine odnosno naknade štete u kuni.
 • Navedene su bitne informacije koje je potrebno dvojno iskazati kod ugovora o leasingu, s posebnim naglaskom na ugovore o leasingu u kuni koji je odobren ili se nudi prije dana uvođenja eura. Isto tako, propisane su i bitne informacije koje se dvojno iskazuju kod mirovinskih programa i ugovora o mirovini s članom obveznog mirovinskog fonda, prilikom upravljanja kako obveznim tako i dobrovoljnim mirovinskim fondovima te prilikom pružanja informacija od strane Središnjeg registra osiguranika. Dodatno se propisuje koje su to bitne informacije koje se moraju dvojno iskazati prilikom pružanja investicijske i pomoćne usluge potrošaču kao malom ulagatelju u smislu posebnih propisa te prilikom upravljanja investicijskim fondovima koji se nude potrošaču kao malom ili kvalificiranom ulagatelju u smislu propisa koji uređuju osnivanje i poslovanje investicijskih fondova.
 • Kada je riječ o Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., ono će dvojno iskazati iznose navedene u cjeniku usluga, a isto će se odnositi i na cjenik usluga Zagrebačke burze, kao i na podatke o ukupnom prometu na mjestu trgovanja i zaključnoj cijeni pojedinog financijskog instrumenta koji je uvršten na mjesto trgovanja u Republici Hrvatskoj. Uz potrebu dvojnog iskazivanja tarife naknada (odnosno cjenika usluga) potrebno je u razdoblju dvojnog iskazivanja u poslovnim prostorijama i na internetskoj stranici na jasan, čitljiv i lako uočljiv način iskazati i fiksni tečaj konverzije.

Obaveza obavještavanja klijenata o promjenama stanja/vrijednosti imovine uslijed preračunavanja

 • Zakonom je utvrđeno je da su i pružatelji financijskih usluga i kreditne institucije koje su pružatelji financijskih usluga dužni obavještavati članove i klijente o promjenama stanja odnosno vrijednosti imovine do kojih dolazi zbog preračunavanja. Navedene će institucije članove odnosno klijente informirati najkasnije tri mjeseca prije dana uvođenja eura putem općenite obavijesti o predstojećem preračunavanju i najkasnije 30 dana nakon dana uvođenja eura putem individualne obavijesti o provedbi preračunavanja. Pritom će općenita obavijest sadržavati informaciju o postupku i uvjetima preračunavanja koja je značajna za pojedinu kategoriju članova ili klijenata, a nju će pružatelj financijskih usluga biti dužan učiniti dostupnom putem internetske stranice društva i putem oglasa u tiskanim javnim glasilima. Individualna obavijest sadržavat će stanje na individualnom računu i izmjene u uvjetima poslovanja koji će za člana ili klijenta nastati kao posljedica provedenog preračunavanja, ako do takvih izmjena dolazi, a pružatelj financijskih usluga bit će je dužan dostaviti članu ili klijentu na ugovoreni način. Pritom pružatelj financijskih usluga i kreditna institucija koja je pružatelj financijskih usluga izrađuju individualnu obavijest navodeći stanje na dan po izboru pružatelja financijskih usluga odnosno kreditne institucije koja je pružatelj financijskih usluga, koji ne može biti raniji od dana uvođenja eura. Sadržaj, strukturu i način dostave opisanih obavijesti detaljnije će pravilnikom propisati Upravno vijeće Hanfe.

Zakon propisuje i pravila preračunavanja dionica, dužničkih vrijednosnih papira i  instrumenata tržišta novca

 • Ovim zakonom utvrđena su i opća pravila preračunavanja nominalne vrijednosti nematerijaliziranih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca, preračunavanje tržišne vrijednosti dionica, nominalnog iznosa dionica i poslovnih udjela te temeljnog kapitala trgovačkih društava. Zakon propisuje i iskazivanje vrijednosti udjela u investicijskim i mirovinskim fondovima.  

Zakonom su propisana i tijela ovlaštena za nadzor te njihovu međusobnu suradnju i otklanjanje nepravilnosti, kao i prekršajne odredbe nepoštivanja propisanih odredbi.

Prilikom priprema odredbi posebna pažnja posvetila se poštivanju temeljnih načela uvođenja eura, dakle načela zaštite potrošača, načela zabrane neopravdanog povećanja cijena, načela neprekidnosti pravnih instrumenata, načela učinkovitosti i ekonomičnosti te načela transparentnosti i informiranosti.

Zakon o euru

Povratak na vrh

Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom

Objavljeno: 07. ožujka 2022.

Na dan njegova uvođenja euro će postati zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj. Cijene i svi ostali iznosi iskazani u kunama preračunavat će se u eure, primjenom fiksnog tečaja konverzije. To znači konverziju gotovine, depozita, kredita, cijena i ostalih novčanih iskaza vrijednosti. Tijekom uvođenja eura posebna pozornost obratit će se na zaštitu potrošača, kako ne bi došlo do nerealnog preračunavanja cijena te da se  potrošači ne bi pritom stavili u nepovoljniji položaj nego do tada.

U ovom dokumentu možete se upoznati sa svim važnijim aktivnostima koje će sudionici priprema za uvođenje eura, iz javnog i privatnog sektora, provoditi u sljedećem razdoblju a kako bismo se svi što bolje i efikasnije pripremili za navedene promjene. Također dan je i pregled pravnog okvira na razini Europske unije koji uređuje korištenje eura kao zajedničke valute te opisuje potrebne promjene nacionalnog zakonodavstva. Čitajući Nacionalnu strategiju upoznat ćete se i s ulogama glavnih dionika te mjere koje će nadležna tijela primijeniti u cilju zaštite potrošača od neispravnog i neopravdanog povećavanja cijena. Sam dokument donosi detaljan opis tijeka konverzije kuna u eure te najavu informativne kampanje za potrošače.

Osim operativnih koraka uvođenja eura, analiza troškova i koristi za Hrvatsku te minimalni uvjeti koje je potrebno zadovoljiti opisani su u Strategiji za uvođenje eura kao službene valute u Hrvatskoj

Povratak na vrh

Strategija za uvođenje eura kao službene valute u Hrvatskoj

Objavljeno: 07. ožujka 2022.

Ovaj dokument opisuje ekonomske koristi i troškove uvođenja eura te navodi aktivnosti i politike koje je potrebno poduzeti da bi se euro uveo kao službena valuta u Republici Hrvatskoj. Unatoč nepovoljnim aktivnostima pandemije COVID-19 i potresa hrvatska kuna je u srpnju 2020. priključena europskom tečajnom mehanizmu ERM II, što je jedan od preduvjeta uvođenja eura, planiranog za 1. siječnja 2023. Potrebno je nastaviti voditi razborite ekonomske i strukturne policije radi jačanja otpornosti i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i ostvarivanja makroekonomske stabilnosti. Ovaj dokument, između ostalog, donosi strateške odrednice ekonomske politike u predstojećem razdoblju koja će osim   nastojanja da se ispune propisani kriteriji za uvođenje eura, pridonijeti i stvaranju uvjeta za održivu ekonomsku konvergenciju.

Osim primjerenosti uvođenja eura u Hrvatsku prema teoriji optimalnih valutnih područja, kao i ocjene o tome kako Hrvatska stoji prema njezinim kriterijima, dokument analizira koristi i troškove uvođenja eura te opisuje postupak uvođenja eura i navodi koje je minimalne kriterije potrebno ispuniti za njegovo uvođenje. Koje će biti mogućnosti i odrednice za daljnje vođenje ekonomske politike nakon uvođenja jedinstvene europske valute u Hrvatskoj također je opisano u samom dokumentu, a ne treba zaboraviti da je uvođenje jedna od koraka u smjeru jačanja dublje europske integracije Hrvatske.

Uz nastavak vođenja razboritih ekonomskih i strukturnih politika radi jačanja otpornosti i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva potrebno je započeti i s operativnim pripremama za zamjenu hrvatske kune eurom, a o čemu je više napisano u Nacionalnom planu zamjene hrvatske kune eurom.

Povratak na vrh

Uputa za izradu simulacije učinka prilagodbe subjekata nadzora Hanfe uvođenju eura kao službene valute Republike Hrvatske

Objavljeno: 26. listopada 2021.

U cilju utvrđivanja troškova prilagodbe subjekata nadzora Hanfe uvođenju eura kao službene valute, Hanfa u ime Koordinacijskog odbora za prilagodbu financijskog sustava, a na temelju Akcijskog plana za prilagodbu financijskog sustava uvođenju eura, objavljuje Uputu za izradu simulacije učinka prilagodbe subjekata nadzora Hanfe uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj i pripadajući Obrazac za izradu simulacije.

Subjekti nadzora Hanfe navedeni u Uputi dužni su izraditi simulaciju učinka prilagodbe financijskog sustava uvođenju eura na prihode i troškove te je dostaviti do 31. prosinca 2021. na adresu elektroničke pošte Koordinacijskog odbora za prilagodbu financijskog sustava euro.fs@mfin.hr. Simulacija se izrađuje za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 12 mjeseci nakon datuma uvođenja eura te obuhvaća sve očekivane prihode i troškove koji će nastati prije i nakon uvođenja eura, a izravno su povezani s tim procesom.

Povratak na vrh