Zakonske promjene – obvezna edukacija

Novi Zakon o osiguranju (Narodne novine 30/15 i 112/18) koji je stupio na snagu 22. prosinca 2018. donio je određene promjene u sektoru osiguranja, a posebno u području načina distribucije osiguranja te obveze edukacije distributera osiguranja. To se, osim na zaposlenike društva za osiguranje odnosi i na gotovo 20.000 fizičkih osoba - posrednika u osiguranju koji se nalaze u postojećem registru Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA).

Svi oni koji se i ubuduće žele baviti distribucijom osiguranja morat će ispuniti kvotu od 15 sati obvezne godišnje edukacije, a kako bi i dalje ostali upisani u registar HANFA-e. Rok za prilagodbu od godinu dana i ispunjavanje spomenute kvote edukacije računat će se prema datumu dobivanja prve licence, a počet će se pratiti od zakonom predviđenog 23. veljače 2019. godine.

Na primjer: ako je datum prvog ovlaštenja zastupnika u osiguranju 3.6.2014. godine, godina u kojoj mora prikupiti 15 sati kontinuirane edukacije, kao jedan od uvjeta za ostanak u registru, podrazumijeva razdoblje 3.6.2018. - 3.6.2019. godine i tako za svaku sljedeću godinu (i to 3.6.2019.-3.6.2020., 3.6.2020.-3.6.2021. i dalje, odnosno ako je datum prvog ovlaštenja primjerice 30.1.2014., tada 30.1.2019.- 30.1.2020. i dalje…)

Edukaciju će moći provoditi i društva za osiguranje, društva za zastupanje u osiguranju, društva za brokerske poslove u osiguranju, Hrvatski ured za osiguranje (HUO), Hrvatska gospodarska komora (HGK), sveučilišne institucije te druge pravne osobe u suradnji s navedenima. Od distributera osiguranja se očekuje da odaberu edukaciju kod neke od ovlaštenih institucija, a one će nakon provedene edukacije biti obvezne evidenciju o polaznicima i ispunjenoj obvezi dostaviti u registar HANFA-e.

Propisana edukacija obuhvaćat će stjecanje znanja, osim o uvjetima osiguranja i važećem zakonodavstvu, i edukaciju iz područja procjene potrebe potrošača, poslovnoj etici, rješavanju pritužbi i odštetnog zahtjeva, poznavanje investicijskih opcija i financijskih rizika, mirovinskog sustava, tržišta štednih proizvoda, sukobu interesa i drugom. 

Osim toga, važne promjene odnose se i na obvezu da tzv. proizvođači proizvoda osiguranja moraju uspostaviti određene interne procedure za upravljanje proizvodima i procjene rizika svake police osiguranja te o tome voditi pripadajući evidenciju, a u cilju što kvalitetnije zaštite prava osiguranika/potrošača te u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/2358 od 21. rujna 2017. o dopuni Direktive (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za nadgledanje proizvoda i upravljanje njima za društva za osiguranje i distributere osiguranja.

Novi zakon donosi i promjene nazivlja pa dosadašnji posrednici postaju brokeri u osiguranju ili brokeri u reosiguranju, zastupanje i posredovanje naziva se distribucija osiguranja i reosiguranja, uvedeni su novi termini poput unakrsne prodaje, a uvode se i nova pravila kod internetske prodaje te zahtjeva dostave „Dokumenata s informacijama o proizvodu osiguranja“ svakom klijentu, a sve u cilju što kvalitetnije distribucije osiguranja i veće zaštite potrošača.

HANFA je 7. veljače 2019. donijela Pravilnik o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar (Narodne novine 16/19), a kojim se pobliže propisuju svi važni detalji vezano uz gore spomenutu obvezu edukacije.

Pravilnik možete pronaći ovdje.