Tehničke upute i obrasci

Tehničke upute

 1. Uputa za popunjavanje web obrazaca za Hrvatski ured za osiguranje
 2. Uputa za popunjavanje web obrazaca za društvo za osiguranje i društvo za reosiguranje
 3. Pristupnica za korištenje servisa unosa obrazaca za društva za osiguranje i društva za reosiguranje
 4. Pristupnica za korištenje servisa unosa obrazaca za Hrvatski ured za osiguranje
 5. Uputa za izradu i dostavu financijskih i statističkih izvještaja osoba koje imaju dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja i ili reosiguranja
 6. Pristupnica za korištenje servisa unosa financijskih i statističkih izvještaja zastupnika i posrednika u osiguranju
 7. Uputa za izradu i dostavu izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje u elektroničkom obliku (od 1.1.2023.)
 8. Uputa za izradu i dostavu izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje u elektroničkom obliku
 9. Pristupnica za korištenje servisa unosa mjesečnih, tromjesečnih i godišnjih izvješća društava za osiguranje
 10. Uputa o sastavljaju dopunskih statističkih izvješća društava za osiguranje za HNB (od 1.1.2023.)
 11. Pristupnica za korištenje servisa unosa izvješća za HNB
 12. Pomoćna datoteka za izradu statističkih izvješća distributera osiguranja za slanje poštom
 13. Pomoćna datoteka za izradu financijskih izvješća distributera osiguranja za slanje poštom
 14. Tehnička uputa za korištenje sustava za vođenje registara i evidenciju edukacija distributera u osiguranju i distributera u reosiguranju
 15. Korisničke upute - Aplikacija za vođenje registara i evidenciju edukacija
 16. Uputa za popunjavanje izvještaja popisa pravnih, fizičkih osoba/obrta i fizičkih osoba koje za društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje obavljaju poslove distribucije osiguranja i/ili reosiguranja
 17. Pristupnica za korištenje servisa unosa popisa pravnih osoba, fizičkih osoba/obrta i fizičkih osoba koje za društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje obavljaju poslove distribucije osiguranja i/ili reosiguranja

Povratak na vrh

Obrasci

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE I DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE

 1. Godišnje izvješće društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (IOS_G, od 1.1.2023.)
  1. Godišnje izvješće društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (do 31.12.2022)
 2. Tromjesečno izvješće društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (IOS_T, od 1.1.2023.)
 3. Mjesečno izvješće društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (IOS_M, od 1.1.2023.)
 4. Izvještaj o ulaganjima (IUL, od 1.1.2023.)
 5. Obrazac FR-OSIG za HNB (od 1.1.2023.)
 6. Obrazac SHS-OSIG za HNB (od 1.1.2023.)
 7. Obrasci za izradu projekcija izvještaja koji su sastavni dio poslovnog plana te programa vođenja poslova društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranja kandidata za člana uprave
 8. Posebni izvještaji malog društva za osiguranje
 9. Predlošci za izvješće o solventnosti i financijskom stanju

ZASTUPNICI I BROKERI

 1. Ogledni primjerak zahtjeva za izdavanje dozvole obrtu za zastupanje u osiguranju
 2. Ogledni primjerak zahtjeva za izdavanje dozvole društvu za zastupanje u osiguranju
 3. Ogledni primjerak zahtjeva za izdavanje dozvole obrtu za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju 
 4. Ogledni primjerak zahtjeva za izdavanje dozvole društvu za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju
 5. Ogledni primjerak zahtjeva za izdavanje dozvole sporednom posredniku u osiguranju za pravne osobe
 6. Ogledni primjerak zahtjeva za promjenu kategorije posrednika u osiguranju za fizičke osobe
 7. Ogledni primjerak zahtjeva za promjenu kategorije posrednika u osiguranju za pravne osobe
 8. Pomoćno sučelje za izradu financijskih i statističkih izvješća zastupnika i posrednika u osiguranju u obliku XML datoteke

 9. Obrazac za dostavu popisa pravnih i fizičkih osoba koje za društvo za osiguranje obavljaju poslove distribucije osiguranja i/ili reosiguranja

 

NOTIFIKACIJA

 1. Posrednici i sporedni posrednici u osiguranju - osnivanje podružnice
 2. Posrednici i sporedni posrednici u osiguranju - sloboda pružanja usluga

Povratak na vrh