Tehničke upute i obrasci

Tehničke upute

 1. Uputa za popunjavanje web obrazaca za Hrvatski ured za osiguranje
 2. Uputa za popunjavanje web obrazaca za društvo za osiguranje i društvo za reosiguranje
 3. Pristupnica za korištenje servisa unosa obrazaca za društva za osiguranje i društva za reosiguranje
 4. Pristupnica za korištenje servisa unosa obrazaca za Hrvatski ured za osiguranje
 5. Tehnička uputa za izradu i dostavu izvještaja zastupnika i posrednika u osiguranju u elektroničkom obliku
 6. Pristupnica za korištenje servisa unosa financijskih i statističkih izvještaja zastupnika i posrednika u osiguranju
 7. Pristupnica za korištenje servisa unosa mjesečnih, tromjesečnih i godišnjih izvješća društava za osiguranje
 8. Pristupnica za korištenje servisa unosa izvješća za HNB
 9. Pomoćna datoteka za izradu statističkih izvješća zastupnika i posrednika u osiguranju za slanje poštom
 10. Pomoćna datoteka za izradu financijskih izvješća zastupnika i posrednika u osiguranju za slanje poštom

Povratak na vrh

Obrasci

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE I DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE

 1. Godišnje izvješće društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
 2. Tromjesečno izvješće društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
 3. Mjesečno izvješće društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
 4. Obrazac HR-OSIG za HNB
 5. Obrasci za izradu projekcija izvještaja koji su sastavni dio poslovnog plana te programa vođenja poslova društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranja kandidata za člana uprave
 6. Posebni izvještaji malog društva za osiguranje
 7. Račun dobiti i gubitka za vrstu osiguranja 03, rizik 10.01 i ukupno ostala neživotna osiguranja
 8. Predlošci za izvješće o solventnosti i financijskom stanju

ZASTUPNICI I POSREDNICI

 1. Ogledni primjerak: Zahtjev za izdavanje dozvole obrtu za zastupanje u osiguranju
 2. Ogledni primjerak: Zahtjev za izdavanje dozvole društvu za zastupanje u osiguranju
 3. Ogledni primjerak: Zahtjev za izdavanje dozvole društvu za posredovanje u osiguranju i reosiguranju
 4. Prijava za polaganje ispita za provjeru stručnih znanja za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju
 5. Pomoćno sučelje za izradu financijskih i statističkih izvješća zastupnika i posrednika u osiguranju u obliku XML datoteke

NOTIFIKACIJA

 1. Posrednici i zastupnici u osiguranju - osnivanje podružnice
 2. Posrednici i zastupnici u osiguranju - prekogranično pružanje usluga

Povratak na vrh