Testiranje otpornosti na stres

Testiranje otpornosti na stres (2016.)

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) pokrenulo je 24. svibnja 2016. postupak testiranja otpornosti na stres u području osiguranja u Europskoj uniji u 2016. godini (engl. EIOPA Stress Test 2016). Testiranje je prvenstveno usmjereno na poslove životnih osiguranja i to pojedinačnih društava. Kako bi se povećao broj sudjelujućih manjih društava za osiguranje i onih srednje veličine, testiranje bi trebalo obuhvatiti 75% tržišta u svakoj državi članici (mjereno udjelom u ukupnoj matematičkoj pričuvi na dan 31.12.2015. bez pričuva zdravstvenog i životnog osiguranja kod kojeg ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja), za razliku od 2014. godine kad je testiranjem bilo obuhvaćeno 50% tržišta.
Testiranje otpornosti na stres za 2016. godinu usmjereno je na dva velika tržišna rizika:

  • Dugo razdoblje niskih kamatnih stopa
  • Dugo razdoblje niskih kamatnih stopa uz pad vrijednosti imovine

Prvi dio odnosi se na utjecaj okruženja niskih kamatnih stopa u duljem razdoblju, dok se u drugom dijelu testira otpornost na stres u slučaju istovremenog utjecaja na imovinu i obveze.

Tehnička osnova za testiranje otpornosti na stres novi je osigurateljni zakonodavni okvir Solventnost II koji se primjenjuje od 1. siječnja 2016. godine. Testiranje otpornosti na stres provodit će se u suradnji s nacionalnim nadležnim tijelima koja će od društava za osiguranje prikupiti rezultate u srpnju 2016. godine, dok će se rezultati analize testiranja objaviti u prosincu 2016. godine.

Za vrijeme provedbe testiranja otpornosti na stres, društva koja u njemu sudjeluju mogu postavljati pitanja i uputiti ih na adresu stresstest@hanfa.hr.

Za pristup dokumentaciji za provođenje testa otpornosti na stres za područje osiguranja kliknite ovdje.

Testiranje otpornosti na stres (2014.)

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) pokrenulo je 30. travnja 2014. testiranje otpornosti na stres za tržište osiguranja u Europskoj uniji (engl. Stress Test 2014).

U skladu s Uredbom o EIOPA-i (Regulation No. 1094/2010) cilj testiranja je procjena otpornosti društava za osiguranje i društava za reosiguranje u Europskoj uniji na različite nepovoljne tržišne utjecaje i procjena mogućeg rasta sistemskog rizika u različitim stresnim situacijama.

Testiranje otpornosti na stres za 2014. godinu sastojalo se od dva modula:

  • Osnovni modul – usmjeren na financijsku otpornost na:
    • tržišne stres scenarije
    • osigurateljne stresove s pojedinačnim faktorima
  • Modul niskih prinosa – usmjeren na okruženje niskih kamatnih stopa

U osnovnom modulu testirala su se dva različita tržišna scenarija uključujući testiranje otpornosti financijske imovine na stres (državne obveznice, korporativne obveznice i dionice), kao i šokove na cijene nekretnina i testiranje otpornosti kamatnih stopa na stres. Različiti tržišni scenariji nadopunjeni su skupom nezavisnih specifičnih osigurateljnih šokova, koji uključuju smrtnost, doživljenje, nedostatne pričuve i šokove za katastrofu. Drugi modul odnosi se na utjecaj okruženja niskih kamatnih stopa.

Tehnička osnova za testiranje otpornosti na stres novi je osigurateljni zakonodavni okvir Solventnost II, koji se primjenjuje od 1. siječnja 2016. godine. Usporedo s pokretanjem testiranja otpornosti na stres, EIOPA je objavila Tehničke specifikacije za pripremnu fazu, koje postavljaju temelj pri vrednovanju imovine i obveza te pri izračunu potrebnog solventnog kapitala/minimalnog potrebnog kapitala i vlastitih sredstava.

Navedeno testiranje provedeno je se u suradnji s nacionalnim nadležnim tijelima, koja su rezultate od društava za osiguranje odnosno društava za reosiguranje prikupljala do 11. srpnja 2014. godine. Rezultati analize testiranja na razini Europske unije od strane EIOPA-e bili su očekivani u studenom 2014. godine.

Za vrijeme provedbe testiranja otpornosti na stres, društva koja u njemu sudjeluju mogla su postavljati pitanja i uputiti ih na adresu stresstest2014@hanfa.hr. Odgovori na postavljena pitanja objavljeni su na ovoj stranici.

Sva upućena pitanja od strane sudionika iz svih država članica i odgovore od strane EIOPA-e mogu se pronaći ovdje.