Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Obavijest o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima pravilnika Hanfe

Objavljeno: 07. ožujka 2022.

Obavijest o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima pravilnika Hanfe:

  • Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju suglasnosti za imenovanje člana uprave te stjecanje kvalificiranog odnosno kontrolnog udjela i kriterijima za procjenu primjerenosti članova nadzornog odbora, nositelja ključnih funkcija i višeg rukovodstva
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad investicijskom društvu, tržišnom posredniku, podružnici iz treće zemlje, registru osoba ovlaštenih obavljati usluge i aktivnosti iz Zakona o tržištu kapitala te statusnim promjenama investicijskog društva

Javno savjetovanje trajati će u razdoblju od 4. ožujka do 4. travnja 2022. godine.

Zainteresirana javnost svoje primjedbe i prijedloge na predložene tekstove pravilnika može uputiti putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

 

Ostale obavijesti