Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Obavijest o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima podzakonskih propisa

Objavljeno: 08. prosinca 2020.

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2021. godinu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću će trajati u razdoblju od 8. do 17. prosinca 2020. godine.

Zainteresirana javnost svoje primjedbe i prijedloge na predloženi tekst pravilnika može uputiti putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

19.08.2020.

Obavijest o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom pravilnika koji se donosi na temelju Zakona o osiguranju

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje, prokurista društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje i ovlaštenog zastupnika podružnice društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje.

Pročitaj više...

Ostale obavijesti