Notifikacije društava za osiguranje i/ili reosiguranje iz država članica EU

  1. Br. Naziv Država Nadležno nadzorno tijelo
  2. 2ACE Europe Life SEVelika BritanijaPRA
  3. 15ADAC Versicherung AGNjemačkaBAFIN
  4. 17ADB Compensa Vienna Insurance GroupLitvaBank of Lithuania
  5. 20Aetna Insurance Company LimitedVelika BritanijaPRAMolimo preuzmite registar u elektroničkim formatima: XML datoteka.