Registri

U ovom izborniku nalazi se popis:

  • društava za osiguranje i društava za reosiguranje
  • banaka i stambenih štedionica  koje imaju dozvolu za zastupanje u osiguranju
  • obrta za zastupanje u osiguranju
  • društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju
  • društava za zastupanje u osiguranju
  • društava i obrta za zastupanje u osiguranju na stanicama za tehnički pregled
  • ovlaštenih zastupnika u osiguranju i posrednika u osiguranju i reosiguranju (svaki zastupnik u osiguranju, odnosno posrednik u osiguranju i reosiguranju koji je upisan u odgovarajući registar ima mogućnost ispisa izvatka iz tog registra koji sadrži njegove osobne podatke, datum stjecanja ovlaštenja te vrste osiguranja za koje ima ovlaštenje Hanfe)
  • ovlaštenih aktuara.

Ovdje možete naći i popis pružatelja usluga osiguranja, zastupanja u osiguranju odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju sa sjedištem u državama članicama Europske unije i državama potpisnicama Ugovora o Europskom gospodarskom  prostoru koji imaju pravo svoje usluge pružati izravno ili preko podružnice na području Republike Hrvatske uz odobrenje nadležnog nadzornog tijela i uz uvjete propisane Zakonom o osiguranju.