Registri

Registar društava za osiguranje i društava za reosiguranje:

 • društva za osiguranje i društva za reosiguranje

Registri posrednika i sporednih posrednika:

 • banaka i stambenih štedionica koje imaju dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 • društava za zastupanje u osiguranju
 • društava za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju
 • obrtnika brokera u osiguranju i/ili reosiguranju
 • obrtnika zastupnika u osiguranju
 • društava i obrtnika zastupnika u osiguranju na stanicama za tehnički pregled
 • HP-Hrvatska pošta d.d. i Financijska agencija
 • investicijskih društava
 • leasing društava
 • ovlaštenih zastupnika u osiguranju, brokera u osiguranju i/ili reosiguranju i sporednih posrednika (mogućnost ispisa izvatka)
 • sporednih posrednika turističkih agencija i drugih sporednih posrednika u osiguranju
 • ovlaštenih aktuara.

Ovdje možete naći i popis pružatelja usluga osiguranja, poslova distribucije osiguranja i/ili reosiguranja sa sjedištem u državama članicama Europske unije i državama potpisnicama Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru koji u skladu s uvjetima propisanim Zakonom o osiguranju imaju pravo svoje usluge pružati izravno ili preko podružnice na području Republike Hrvatske.