Informacije o pravilima općeg dobra hrvatskog prava (obvezne odredbe hrvatskog prava)

Ova se informacija odnosi na društva za osiguranje i posrednike iz EEA koji su u skladu s člankom 147. Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) ili člankom 4. Direktive (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. siječnja 2016. o distribuciji osiguranja ovlašteni od strane nadležnog tijela matične države za obavljanje poslova osiguranja na području Republike Hrvatske.