Obavijesti

Obavijest o ažuriranju obrazaca za prekogranično pružanje usluga posrednika i sporednih posrednika u osiguranju

Vijest objavljena: 24.1.2019.

Na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju (NN, br. 112/18) izmijenjeni su obrasci koji se dostavljaju u postupku notifikacije prekograničnog pružanja usluga posrednika i sporednih posrednika u osiguranju. Novi obrasci dostupni su na internetskoj stranici Hanfe pod rubrikom Tržište osiguranja - Tehničke upute i obrasci - Obrasci - Notifikacija.

23.01.2019.

Obavijest o dopuni pravila općeg dobra

Dana 22. prosinca 2018. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju (NN, br. 112/18) kojim se u hrvatsko zakonodavstvo implementira Direktiva 2016/97 Europskog parlamenta i vijeća od 20. siječnja 2016. o distribuciji osiguranja (Direktiva IDD). Hanfa je kao nacionalno nadzorno tijelo Republike Hrvatske dužna na svojoj internetskoj stranici, kao jedinstvenoj kontaktnoj točki, objaviti relevantne zakonske odredbe koje štite opće dobro (engl. general good provisions).

Pročitaj više...

16.01.2019.

Poziv društvima za osiguranje, društvima za zastupanje u osiguranju, društvima za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju, investicijskim društvima, HP- Hrvatskoj pošti d.d., Financijskoj agenciji i kreditnim institucijama

Implementacijom Direktive (EU) 2016/97 o distribuciji osiguranja u Zakon o osiguranju (Narodne novine, broj 30/15 i 112/18) uvode se određene promjene na području distribucije osiguranja i reosiguranja. S obzirom na potrebu ažuriranja registara koje u skladu sa svojim ovlastima vodi HANFA pozivamo društva za osiguranje, društva za zastupanje u osiguranju, društva za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju (društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju prema Zakonu o osiguranju (Narodne novine, broj 30/15)), investicijska društva, HP- Hrvatsku poštu d.d., Financijsku agenciju i kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj na dostavu podataka.

Pročitaj više...

21.12.2018.

EIOPA objavila Izvješće o nadzoru grupa osiguratelja i upravljanju kapitalom od strane grupe društava za osiguranje i/ili reosiguranje

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je dana 19.12.2018. svoje Izvješće o nadzoru grupa osiguratelja i upravljanju kapitalom od strane grupe društava za osiguranje i/ili reosiguranje te o specifičnim pitanjima vezanim uz slobodu pružanja usluga (FoS) i slobodu poslovnog nastana (FoE) u skladu s Direktivom 2009/138/EZ.

Pročitaj više...

Ostale obavijesti