Obavijesti

Europska komisija izvještava o dodatnoj odgodi primjene RTS-ova povezanih s održivosti prema SFDR i Uredbi o taksonomiji

Objavljeno: 30. studenoga 2021.

Europska komisija izvijestila je Vijeće i Europski parlament o dodatnoj šestomjesečnoj odgodi početka primjene regulatornih tehničkih standarda (RTS-ova) u vezi s obvezama objava povezanih s održivosti u sektoru financijskih usluga temeljem Uredbe SFDR te obvezama objava povezanih s održivosti ulaganja prema Uredbi o taksonomiji, a kojima se nadopunjavaju SFDR RTS-ovi.

U pismu Komisije od 25. studenog 2021. navodi se kako do odgode dolazi zbog opsežnosti predmetnih RTS-ova i prekratkog preostalog vremena za provođenje zakonodavnog procesa njihova usvajanja u odnosu na prethodno objavljeni datum primjene. Slijedom navedenog, početak primjene 13 RTS-ova koji će biti usvojeni kao jedinstveni regulatorni dokument u formatu delegiranog akta odgađa se za 1. siječnja 2023.

S obzirom na novi datum početka primjene RTS-ova, iz Komisije napominju kako više nema potrebe za prijelaznim koracima u vezi s objavom o glavnim štetnim učincima (PAI) prema članku 4. SFDR-a. Sudionici na financijskom tržištu koji će objavljivati PAI izjave u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom a) ili člankom 4. stavcima 3. i 4. SFDR-a tu će izjavu prvi put trebati objaviti najkasnije do 30. lipnja 2023., i to za prvi referentni period koji čini razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022.

Više informacija dostupno je u pismu Europske komisije objavljenom na internetskim stranicama europskih nadzornih tijela (ESMA, EBA, EIOPA).

04.11.2021.

Obavijest o prilagodbi minimalnih iznosa pokrića utvrđenih u Direktivi 2009/103/EZ u odnosu na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od takve odgovornosti u skladu s inflacijom

Dana 19. listopada 2021. godine Europska komisija je u Službenom glasilu Europske unije objavila Obavijest o prilagodbi minimalnih iznosa pokrića utvrđenih u Direktivi 2009/103/EZ u odnosu na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od takve odgovornosti u skladu s inflacijom (2021/C 423/11; u nastavku: Obavijest).

Pročitaj više...

05.10.2021.

EIOPA Nadzorne aktivnosti u 2020.

Europsko tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je danas Godišnje izvješće o nadzornim aktivnostima u 2020. godini. Izvješće naglašava aktivnosti i postignuća u toj godini te obuhvaća nadzor nad razboritim i obavljenim poslovanjem

Pročitaj više...

Ostale obavijesti