Obavijesti

Poziv društvima za osiguranje, osnivačima obrta i društava za zastupanje/brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju, zastupnicima u osiguranju i brokerima u osiguranju i/ili reosiguranju na dostavu podataka

Vijest objavljena: 6.6.2019.

Implementacijom Direktive (EU) 2016/97 o distribuciji osiguranja u Zakon o osiguranju (Narodne novine, broj 30/15 i 112/2018) uvode se određene promjene na tržištu distribucije osiguranja i reosiganja.

S obzirom na potrebu ažuriranja registara koje u skladu sa svojim ovlastima vodi Hanfa pozivamo društva za osiguranje, osnivače obrta i društava za zastupanje/brokerske poslove  u osiguranju i/ili reosiguranju, zastupnike u osiguranju i brokere u osiguranju i/ili reosiguranju na dostavu podataka o zastupnicima u osiguranju i brokerima u osiguranju i/ili reosiguranju koji obavljaju poslove distribucije osiguranja na temelju drugog ugovornog odnosa, osim s osnova ugovora o radu i to podataka prema predlošku excel tablice koja se nalazi ovdje:

Precizno popunjenu tablicu dostavite na e-mail adresu: distribucija.osiguranja@hanfa.hr u  roku od 15 dana od objave ovog poziva.

U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima možete se obratiti Uredu za licenciranje na broj telefona: 01/ 6173 200.

07.03.2019.

Obavijest o edukaciji posrednika i sporednog posrednika u osiguranju održanoj nakon 23. 2. 2018. do stupanja na snagu Pravilnika o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar

Člankom 15. stavkom 2. Pravilnika o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar (Narodne novine broj 16/19; dalje u tekstu: Pravilnik) propisano je da će iznimno od članka 12. Pravilnika Hanfa omogućiti evidenciju edukacije posrednika i sporednog posrednika u osiguranju održane nakon 23. 2. 2018., na temelju primljene obavijesti edukatora o održanoj edukaciji.

Pročitaj više...

24.01.2019.

Obavijest o ažuriranju obrazaca za prekogranično pružanje usluga posrednika i sporednih posrednika u osiguranju

Na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju (NN, br. 112/18) izmijenjeni su obrasci koji se dostavljaju u postupku notifikacije prekograničnog pružanja usluga posrednika i sporednih posrednika u osiguranju. Novi obrasci dostupni su na internetskoj stranici Hanfe pod rubrikom Tržište osiguranja, Tehničke upute i obrasci, Obrasci, Notifikacija.

Pročitaj više...

23.01.2019.

Obavijest o dopuni pravila općeg dobra

Dana 22. prosinca 2018. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju (NN, br. 112/18) kojim se u hrvatsko zakonodavstvo implementira Direktiva 2016/97 Europskog parlamenta i vijeća od 20. siječnja 2016. o distribuciji osiguranja (Direktiva IDD). Hanfa je kao nacionalno nadzorno tijelo Republike Hrvatske dužna na svojoj internetskoj stranici, kao jedinstvenoj kontaktnoj točki, objaviti relevantne zakonske odredbe koje štite opće dobro (engl. general good provisions).

Pročitaj više...

Ostale obavijesti