Obavijesti

Nadzorna izjava o primjeni mehanizama upravljanja u trećim zemljama

Objavljeno: 22. veljače 2023.

Na stranicama EIOPA-e objavljena je Nadzorna izjava o primjeni mehanizama upravljanja u trećim zemljama (Supervisory Statement on the use of governance arrangements in third countries).

Cilj navedene Nadzorne izjave je osigurati odgovarajući nadzor i praćenje usklađenosti društava za osiguranje i posrednika u osiguranju sa zahtjevima relevantnog zakonodavstva EU-a u vezi s njihovim mehanizmima upravljanja u trećim zemljama.

08.08.2022.

Obavijest društvima za osiguranje o objavi DELEGIRANE UREDBE KOMISIJE (EU) 2022/1288

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga obavještava društva za osiguranje kako je u službenom glasilu EU (L196), dana 25.srpnja 2022. objavljena DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1288 оd 6. travnja 2022. o dopuni Uredbe (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se pobliže određuju sadržaj i prikaz informacija o načelu „ne nanosi bitnu štetu”, sadržaj, metodologije i prikaz informacija o pokazateljima održivosti i štetnim učincima na održivost te sadržaj i prikaz informacija o promicanju okolišnih ili socijalnih obilježja i ciljeva održivih ulaganja u predugovornoj dokumentaciji, na internetskim stranicama i u periodičnim izvještajima (dalje: Delegirana Uredba 2022/1288).

Pročitaj više...

02.06.2022.

Obavijest subjektima nadzora o primjeni EIOPA Smjernica o identifikacijskoj oznaci pravne osobe (EIOPA-BoS-2021/456)

Na temelju članka 2.a stavka 2. Zakona o osiguranju (Narodne novine, br. 30/15, 112/18, 63/20 i 133/20), Hanfa se dana 02. lipnja 2022. Europskom nadzornom tijelu za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) očitovala o tome da se obvezuje u cijelosti pridržavati odredbi Smjernica o identifikacijskoj oznaci pravne osobe (EIOPA-BoS-2021/456) koje se primjenjuju od 01.07.2022.

Pročitaj više...

Ostale obavijesti