Obavijesti

Europska nadzorna tijela (ESA) objavila dokument Pitanja i odgovori u vezi s dokumentom s ključnim informacijama o PRIIP-ovima

Vijest objavljena: 5.4.2019.

Europska nadzorna tijela (ESA) objavila su 4.4.2019. dokument koji sadrži pitanja i odgovore u vezi sa zahtjevima za izradu dokumenata s ključnim informacijama (KID) o upakiranim investicijskim proizvodima za male ulagatelje i investicijskim proizvodima osiguranja (PRIIP) koji su utvrđeni u Delegiranoj uredbi (EU) 2017/653.

Dokumentom Pitanja i odgovori nastoji se poticati na jedinstven pristup u nadzoru te primjenu jedinstvene prakse utemeljene na kontinuiranom praćenju primjene dokumenata s ključnim informacijama. Navedena pitanja i odgovori na njih dopunjuju postojeće smjernice objavljene od strane Europskih nadzornih tijela, a mogu se pronaći u objedinjenom dokumentu dostupnom ovdje.

Sve zainteresirane strane pozvane su na dostavu dodatnih pitanja na adresu PRIIPs@eiopa.europa.eu.

Više detalja o dokumentima s ključnim informacijama o PRIIP-ovima, uz ostale informacije dostupno je na službenim stranicama Europskih nadzornih tijela.

07.03.2019.

Obavijest o edukaciji posrednika i sporednog posrednika u osiguranju održanoj nakon 23. 2. 2018. do stupanja na snagu Pravilnika o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar

Člankom 15. stavkom 2. Pravilnika o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar (Narodne novine broj 16/19; dalje u tekstu: Pravilnik) propisano je da će iznimno od članka 12. Pravilnika Hanfa omogućiti evidenciju edukacije posrednika i sporednog posrednika u osiguranju održane nakon 23. 2. 2018., na temelju primljene obavijesti edukatora o održanoj edukaciji.

Pročitaj više...

24.01.2019.

Obavijest o ažuriranju obrazaca za prekogranično pružanje usluga posrednika i sporednih posrednika u osiguranju

Na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju (NN, br. 112/18) izmijenjeni su obrasci koji se dostavljaju u postupku notifikacije prekograničnog pružanja usluga posrednika i sporednih posrednika u osiguranju. Novi obrasci dostupni su na internetskoj stranici Hanfe pod rubrikom Tržište osiguranja, Tehničke upute i obrasci, Obrasci, Notifikacija.

Pročitaj više...

23.01.2019.

Obavijest o dopuni pravila općeg dobra

Dana 22. prosinca 2018. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju (NN, br. 112/18) kojim se u hrvatsko zakonodavstvo implementira Direktiva 2016/97 Europskog parlamenta i vijeća od 20. siječnja 2016. o distribuciji osiguranja (Direktiva IDD). Hanfa je kao nacionalno nadzorno tijelo Republike Hrvatske dužna na svojoj internetskoj stranici, kao jedinstvenoj kontaktnoj točki, objaviti relevantne zakonske odredbe koje štite opće dobro (engl. general good provisions).

Pročitaj više...

16.01.2019.

Poziv društvima za osiguranje, društvima za zastupanje u osiguranju, društvima za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju, investicijskim društvima, HP- Hrvatskoj pošti d.d., Financijskoj agenciji i kreditnim institucijama

Implementacijom Direktive (EU) 2016/97 o distribuciji osiguranja u Zakon o osiguranju (Narodne novine, broj 30/15 i 112/18) uvode se određene promjene na području distribucije osiguranja i reosiguranja. S obzirom na potrebu ažuriranja registara koje u skladu sa svojim ovlastima vodi HANFA pozivamo društva za osiguranje, društva za zastupanje u osiguranju, društva za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju (društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju prema Zakonu o osiguranju (Narodne novine, broj 30/15)), investicijska društva, HP- Hrvatsku poštu d.d., Financijsku agenciju i kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj na dostavu podataka.

Pročitaj više...

Ostale obavijesti