Obavijesti

EUlex- je Ispravak Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2268

Objavljeno: 14. travnja 2022.

Dana 13. travnja 2022. u Službenom listu EU objavljen je Ispravak Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2268 оd 6. rujna 2021. o izmjeni regulatornih tehničkih standarda utvrđenih u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/653 u pogledu temeljne metodologije i prikaza scenarija uspješnosti, prikaza troškova i metodologije za izračun zbirnih pokazatelja troškova, prikaza i sadržaja informacija o povijesnim prinosima i prikaza troškova u okviru upakiranih investicijskih proizvoda za male ulagatelje i investicijskih osigurateljnih proizvoda (PRIIP-ovi) koji nude niz mogućnosti ulaganja te u pogledu usklađivanja prijelaznog aranžmana za izdavatelje PRIIP-ova koji nude udjele u fondovima iz članka 32. Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća kao temeljne mogućnosti ulaganja s produljenim prijelaznim aranžmanom iz tog članka ( SL L 455 I, 20.12.2021. )

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.115.01.0187.01.HRV&toc=OJ%3AL%3A2022%3A115%3ATOC

30.11.2021.

Europska komisija izvještava o dodatnoj odgodi primjene RTS-ova povezanih s održivosti prema SFDR i Uredbi o taksonomiji

Europska komisija izvijestila je Vijeće i Europski parlament o dodatnoj šestomjesečnoj odgodi početka primjene regulatornih tehničkih standarda (RTS-ova) u vezi s obvezama objava povezanih s održivosti u sektoru financijskih usluga temeljem Uredbe SFDR te obvezama objava povezanih s održivosti ulaganja prema Uredbi o taksonomiji, a kojima se nadopunjavaju SFDR RTS-ovi.

Pročitaj više...

04.11.2021.

Obavijest o prilagodbi minimalnih iznosa pokrića utvrđenih u Direktivi 2009/103/EZ u odnosu na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od takve odgovornosti u skladu s inflacijom

Dana 19. listopada 2021. godine Europska komisija je u Službenom glasilu Europske unije objavila Obavijest o prilagodbi minimalnih iznosa pokrića utvrđenih u Direktivi 2009/103/EZ u odnosu na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od takve odgovornosti u skladu s inflacijom (2021/C 423/11; u nastavku: Obavijest).

Pročitaj više...

Ostale obavijesti