Manipuliranje tržištem

Jedan od oblika zlouporabe tržišta je i manipuliranje tržištem.

Osoba ne smije manipulirati niti pokušati manipulirati tržištem.

Manipuliranje tržištem obuhvaća sljedeće aktivnosti:

  1. stupanje u transakciju, davanje naloga za trgovanje ili bilo koji drugi postupak koji:
    • daje ili vjerojatno daje lažne ili obmanjujuće signale u pogledu ponude, potražnje ili cijene financijskog instrumenta, povezanog promptnog ugovora za robu ili proizvoda na dražbi na temelju emisijskih jedinica; ili
    • drži ili vjerojatno drži cijenu jednog ili nekoliko financijskih instrumenata, povezanog promptnog ugovora za robu ili proizvoda na dražbi na temelju emisijskih jedinica na neuobičajenoj ili umjetnoj razini; osim ako osoba koja stupa u transakciju, daje nalog za trgovanje ili poduzima bilo koji drugi postupak dokaže da je takva transakcija, nalog ili postupak učinjen iz legitimnih razloga te da je u skladu s prihvaćenom tržišnom praksom.;
  2. stupanje u transakciju, davanje naloga za trgovanje ili bilo koja druga aktivnost ili drugi postupak koji utječe ili vjerojatno utječe na cijenu jednog ili nekoliko financijskih instrumenata, povezanog promptnog ugovora za robu ili proizvoda na dražbi na temelju emisijskih jedinica u kojima se upotrebljavaju fiktivni postupci ili bilo koji drugi oblik obmane ili prijevare;
  3. širenje informacija putem medija, uključujući i internet, ili nekim drugim načinom koje daju ili bi mogle davati lažne ili obmanjujuće signale u pogledu ponude, potražnje ili cijene financijskog instrumenta, povezanog promptnog ugovora za robu ili proizvoda na dražbi na temelju emisijskih jedinica, ili drže ili bi mogle držati cijenu jednog ili nekoliko financijskih instrumenata ili povezanog promptnog ugovora za robu ili proizvoda na dražbi na temelju emisijskih jedinica na neuobičajenoj ili umjetnoj razini, uključujući širenje glasina, kada je osoba koja je proširila informacije znala ili trebala znati da su one lažne ili obmanjujuće;
  4. prenošenje lažnih ili obmanjujućih informacija ili davanje lažnih ili obmanjujućih osnovnih podataka u odnosu na referentnu vrijednost kada je osoba koja je prenijela informaciju ili dala osnovni podatak znala ili trebala znati da su oni lažni ili obmanjujući, ili bilo koji drugi postupak kojim se manipulira izračunom referentne vrijednosti.

Odredbe Uredbe o zlouporabi tržišta o manipulacije se, između ostalog, primjenjuju i na postupke u vezi s referentnim vrijednostima.

Radnje i postupci koji se smatraju manipuliranjem tržištem su primjerice propisani čl. 12. st. 2. Uredbe o zlouporabi tržišta, a Prilog 1. sadrži pokazatelje manipulativnog ponašanja povezanog s lažnim ili obmanjujućim signalima i držanjem cijena te upotrebom fiktivnih postupaka ili svakog drugog oblika obmane ili prijevare, koji su nadopunjeni pokazateljima manipulativnog ponašanja sadržanim u prilogu 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/522 оd 17. prosinca 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za određena javna tijela i središnje banke trećih zemalja, pokazatelja manipuliranja tržištem, pragova za objavljivanje, nadležnog tijela za obavijesti o odgodama, odobrenja trgovanja tijekom razdoblja zabrane trgovanja i vrste transakcija rukovoditelja o kojima se mora obavješćivati.

S ciljem sprječavanja i otkrivanja manipulacije tržištem, tržišni operateri i investicijska društva koja upravljaju mjestom trgovanja te svaka osoba koje se profesionalno bavi dogovaranjem ili izvršavanjem transakcija, obvezni su se pridržavati odredaba o prijavi sumnjivih naloga i transakcija propisanim odredbama čl 16. Uredbe o zlouporabi tržišta te Delegirane uredba Komisije (EU) 2016/957 оd 9. ožujka 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za odgovarajuće mjere, sustave i postupke te predloške obavijesti koje treba upotrebljavati za sprečavanje, otkrivanje i prijavljivanje praksi zlouporabe ili sumnjivih naloga odnosno transakcija.

Hanfa prijave o sumnjivim nalozima i transakcijama zaprima na adresi elektroničke pošte: STOR@hanfa.hr.