Usklađenje sa smjernicama ESMA-e

S ciljem uspostavljanja dosljednih, učinkovitih i djelotvornih nadzornih praksi unutar ESFS-a te osiguravanja zajedničke, ujednačene i dosljedne primjene prava Unije, ESMA izdaje smjernice upućene svim nadležnim tijelima ili svim sudionicima financijskog tržišta i izdaje preporuke namijenjene jednom ili više nadležnih tijela ili jednom ili više sudionika financijskog tržišta.

Nadležna tijela i sudionici financijskih tržišta moraju ulagati napore da se usklade s tim smjernicama i preporukama. U razdoblju od 2 mjeseca od izdavanja smjernice ili preporuke, svako nadležno tijelo dužno je potvrditi da je usklađeno ili da se namjerava uskladiti s tom smjernicom ili preporukom. U slučaju da nadležno tijelo nije usklađeno ili se ne namjerava uskladiti, dužno je o tome obavijestiti ESMA-u, navodeći svoje razloge.

U tablici Usklađenje sa smjernicama ESMA-e dajemo pregled svih smjernica ESMA-e s kojima je Hanfa izjavila usklađenost, podijeljenima po direktivama i/ili uredbama na temelju kojih su donesene. U pregledu smjernica ESMA-e navedene su i poveznice na njih u svrhu lakšeg snalaženja.