Tehničke upute i obrasci

Investicijska društva

Tehničke upute

 1. Tehnička uputa za izradu i dostavu izvještaja o transakcijama investicijskih društava u elektroničkom obliku od 25.10.2013.
 2. Tehnička uputa za izradu i dostavu izvještaja pravnih osoba ovlaštenih za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti

Obrasci

Licenciranje

 1. Obrazac Zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad investicijskom društvu - ZOR I
 2. Obrazac Zahtjeva za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave investicijskog društva
 3. Obrazac Zahtjeva za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u investicijskom društvu
 4. Obrazac Zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad tržišnom posredniku
 5. Obrazac Zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad podružnici društva iz treće zemlje
 6. Obrazac Zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad investicijskom društvu

Adekvatnost kapitala

 1. Obrasci za izvještavanje o adekvatnosti kapitala
 2. Pristupnica za korištenje servisa unosa izvješća o adekvatnosti kapitala investicijskih društava

Nadzorni izvještaji

 1. Obrazac PD
 2. Obrazac NS
 3. Obrazac UP
 4. Pristupnica za korištenje servisa unosa nadzornih izvještaja za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti

Likvidnost

 1. Obrazac NLS - primjena od 1.04.2014.
 2. Pristupnica za korištenje servisa unosa izvješća o neto likvidnim sredstvima investicijskih društava

Transakcije investicijskih društava (TID)

 1. Pristupnica za korištenje servisa unosa izvještaja o transakcijama investicijskih društava
 2. Uputa za popunjavanje izvještaja o izvršenim transakcijama

Financijska izvješća

 1. Pristupnica za korištenje servisa unosa godišnjih i tromjesečnih izvješća investicijskih društava

Ostalo

 1. Obrazac za obavijest o sumnjivim transakcijama
 2. MIFID - notifikacija za podružnicu
 3. MIFID - notifikacija za prekogranično pružanje usluga

Povratak na vrh

Fond za zaštitu ulagatelja

 1. Tehnička uputa za izradu i dostavu polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja Fonda za zaštitu ulagatelja u elektroničkom obliku

Povratak na vrh

Mjesta trgovanja

 1. Tehnička uputa za izradu i dostavu izvještaja o transakcijama i trgovanju s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom tržištu kojim upravlja burza u elektroničkom obliku
 2. Tehnička uputa za izradu i dostavu godišnjih financijskih izvještaja burze u elektroničkom obliku
 3. Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad burzi_Obrazac IOB
 4. Zahtjev za izdavanje suglasnosti za imenovanje člana uprave burze

Povratak na vrh

Depozitorij, poravnanje i namira

 1. Tehnička uputa za izradu i dostavu godišnjih financijskih izvještaja središnjeg klirinškog depozitarnog društva u elektroničkom obliku
 2. Zahtjev za izdavanje odobrenja središnjem klirinškom depozitarnom društvu_Obrazac OSKDD
 3. Zahtjev za izdavanje suglasnosti za imenovanje člana uprave burze
 4. Report on settlement fails
 5. Reference periods for 2016
 6. Reference periods for 2017
 7. Reference periods for 2018
 8. Reference periods for 2019
 9. Reference periods for 2020

Povratak na vrh

Transparentnost izdavatelja

STARO - zaključno s izvještajnim razdobljem za 4. tromjesečje 2018.

 1. Obrazac TFI-POD (Dostaviti u XLS formatu)
 2. Obrazac TFI-KI (Dostaviti u XLS formatu)
 3. Obrazac TFI-OSIG-RE (Dostaviti u XLS formatu)
 4. Obrazac TFI-ZIF (Dostaviti u XLS formatu)
 5. Obrazac TFI-ZIFN (Dostaviti u XLS formatu)

NOVO - početno s godišnjim izvještajnim razdobljem koje je započelo od 1. siječnja 2018.

 1. Obrazac GFI-POD (Dostaviti u XLS i XML formatu)
 2. Obrazac GFI-KI (Dostaviti u XLS i XML formatu)
 3. Obrazac GFI-AIF (Dostaviti u XLS)
 4. Obrazac GFI-OS (Dostaviti u XLS i XML formatu)
 5. Obrazac GFI-ZSE (Dostaviti u XLS)

NOVO - početno s polugodišnjim izvještajnim razdobljem koje je započelo od 1. siječnja 2019.

 1. Obrazac PFI-POD (Dostaviti u XLS i XML formatu)
 2. Obrazac PFI-KI (Dostaviti u XLS i XML formatu)
 3. Obrazac PFI-AIF (Dostaviti u XLS)
 4. Obrazac PFI-OS (Dostaviti u XLS i XML formatu)
 5. Obrazac PFI-ZSE (Dostaviti u XLS i XML formatu)

NOVO - početno s tromjesečnim izvještajnim razdobljem koje je započelo od 1. siječnja 2019.

 1. Obrazac TFI-POD (Dostaviti u XLS i XML formatu)
 2. Obrazac TFI-KI (Dostaviti u XLS i XML formatu)
 3. Obrazac TFI-AIF (Dostaviti u XLS i XML formatu)
 4. Obrazac TFI-OS (Dostaviti u XLS i XML formatu)
 5. Obrazac TFI-ZSE (Dostaviti u XLS i XML formatu)

 

 1. Uputa za izradu XML sheme iz XLS datoteke

 

Povratak na vrh

SRPI

 1. Tehnička uputa za obveznike dostave propisanih informacija u službeni registar propisanih informacija i Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga
 2. Pristupnica za korištenje servisa dostave podataka u službeni registar propisanih informacija i u izvještajni sustav Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
 3. SRPI - pojašnjenje pojedinih kategorija 

Povratak na vrh

Korporativno upravljanje

 1. Pomoćno sučelje za izradu GIKU-DION u obliku XML datoteke - Upitnik o korporativnom upravljanju za izdavatelje dionica
 2. Pomoćno sučelje za izradu GIKU-OBV u obliku XML datoteke - Upitnik o korporativnom upravljanju za izdavatelje obveznica

Povratak na vrh

Prospekt

 1. Tehnička uputa za izradu i dostavu elektroničkim putem zahtjeva za odobrenjem prospekta u elektroničkom obliku
 2. Procedura podnošenja Hanfi konačnih uvjeta ponude i postupanje Hanfe prema članku 414. stavku 4. Zakona o tržištu kapitala

Povratak na vrh

Kratka prodaja

 1. Obavijest o značajnim neto kratkim pozicijama  u dionicama
 2. Obavijest o značajnim neto kratkim pozicijama  u državnim dužničkim instrumentima
 3. Obavijest o nepokrivenim pozicijama u CDS-ovima iz državnih dužničkih instrumenata
 4. Poništavanje pogrešno dostavljene obavijesti o značajnim neto kratkim pozicijama  u dionicama
 5. Poništavanje pogrešno dostavljene obavijesti o značajnim neto kratkim pozicijama  u državnim dužničkim instrumentima
 6. Poništavanje pogrešno dostavljene obavijesti o nepokrivenim pozicijama u CDS-ovima iz državnih dužničkih instrumenata
 7. Obavijest o sumljivim transakcijama

Povratak na vrh

EMIR

 1. Obavijest o premašivanju praga poravnanja za financijske druge ugovorne strane iz članka 4.a stavka 1. Uredbe (EU) br. 648/2012 ( obrazac rb.1.)
 2. Obavijest o padu ispod praga poravnanja za financijske druge ugovorne strane iz članka 4.a stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 (obrazac rb2.)
 3. Obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za pružanje usluga središnje druge ugovorne strane
 4. Prilog I - Obrazac samoprocjene središnje druge ugovorne strane
 5. Prilog II - Podaci o predloženom članu višeg rukovodstva središnje druge ugovorne strane
 6. Prilog III - Upitnik za predloženog člana višeg rukovodstva središnje druge ugovorne strane
 7. Obrazac - Obavijest o namjeri primjene izuzeća iz članka 4. stavka 2. točke a. Uredbe Uredbe (EU) br. 648/2012, odnosno zahtjev iz članka 4. stavka 2. točke b. Uredbe (EU) br. 648/2012 ili obavijest iz članka 3. stavka 2. Uredbe (EU) 2015/2205
 8. Obrazac za prijavu sporova između ugovornih strana u smislu članka 15 (2) Uredbe (EU) br. 149/2013
 9. Tehnička uputa za izradu i dostavu obavijesti o namjeri primjene unutargrupnog izuzetka od obveze poravnanja iz članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 i prijave sporova između ugovornih strana u smislu članka 15. stavka 2. uredbe (EU) br. 149/2013
 10. Pristupnica za korištenje servisa unosa obavijesti o namjeri korištenja unutargrupnog izuzetka
 11. Obrazac IGT-IM-VM-EMIR
 12. Tehnička uputa za izradu i dostavu obavijesti o namjeri primjene unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala iz članka 11. stavaka 7. i 9. Uredbe (EU) br. 648/2012, odnosno zahtjeva za odobrenje namjere primjene unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala iz članka 11. stavaka 6., 8. i 10. Uredbe (EU) br. 648/2012
 13. Obrazac i predložak za podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad središnjih depozitorija – podnositelja zahtjeva u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/394
 14. Obavijest o namjeri primjene izuzetka od obveze izvještavanja za unutargrupne transakcije iz članka 9. stavka 1. Uredbe (EU) br. 648/2012
 15. Obavijest o premašivanju praga poravnanja za nefinancijske druge ugovorne strane iz članka 10. stavka 1. Uredbe (EU) br. 648/2012
 16. Obavijest o padu ispod praga poravnanja za nefinancijske druge ugovorne strane iz članka 10. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012
 17. Uputa za popunjavanje nadzornih izvještaja za središnje druge ugovorne strane: obrasci RPN-SDUS, UK-SDUS, TEST-SDUS i LI-SDUS 

 18. Uputa za popunjavanje nadzornog izvještaja za središnje druge ugovorne strane: Obrazac AK-SDUS

Povratak na vrh