Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Obavijest o završenom savjetovanju u vezi s nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2019. godinu

Vijest objavljena: 15.2.2019.

Završeno je savjetovanje u vezi s nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2019. godinu, koje je trajalo u razdoblju od 24. siječnja do 7. veljače 2019. godine.

Izvješće o provedenom savjetovanju objavljeno je putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

08.02.2019.

Obavijest o savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima pravilnika iz područja tržišta kapitala

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o listi dokumentacije potrebne za procjenu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u središnjem klirinškom depozitarnom društvu i nacrtom Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi središnjeg klirinškog depozitarnog društva i postupku izdavanja suglasnosti članu uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Pročitaj više...

28.01.2019.

Obavijest o savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima pravilnika iz područja tržišta kapitala

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o postupanju Hanfe u vezi naknada za usluge uređenog tržišta, nacrtom Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja burze, nacrtom Pravilnika o kriterijima za ispunjavanje uvjeta za imenovanje vezanog zastupnika i registru vezanih zastupnika te nacrtom Pravilnika o registraciji MTP-a kao rastućeg tržišta malih i srednjih poduzeća.

Pročitaj više...

24.01.2019.

Obavijest o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2019. godinu

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2019. godinu.

Pročitaj više...

18.01.2019.

Obavijest o savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima pravilnika koji se odnose na središnje klirinško depozitarno društvo

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o politici primitaka središnjeg klirinškog depozitarnog društva, nacrtom Pravilnika o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad središnjem klirinškom depozitarnom društvu i nacrtom Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Pročitaj više...

Ostale obavijesti