Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Obavijest o savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima pravilnika koji se donose temeljem Zakona o tržištu kapitala

Vijest objavljena: 5.6.2019.

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o utvrđivanju nastanka osiguranog slučaja te u vezi s nacrtom Pravilnika o redovitom doprinosu članova, načinu raspolaganja sredstvima i financijskim izvještajima Fonda za zaštitu ulagatelja.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću će trajati u razdoblju od 5. lipnja do 24. lipnja 2019. godine.

Zainteresirana javnost svoje primjedbe i prijedloge na predloženi tekst pravilnika može uputiti putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

07.03.2019.

Obavijest o savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima pravilnika koji se donose temeljem Zakona o tržištu kapitala

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih i pomoćnih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti, tržišnog posrednika, podružnice investicijskog društva iz druge države članice i treće zemlje.

Pročitaj više...

15.02.2019.

Obavijest o završenom savjetovanju u vezi s nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2019. godinu

Završeno je savjetovanje u vezi s nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2019. godinu, koje je trajalo u razdoblju od 24. siječnja do 7. veljače 2019. godine.

Pročitaj više...

08.02.2019.

Obavijest o savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima pravilnika iz područja tržišta kapitala

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o listi dokumentacije potrebne za procjenu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u središnjem klirinškom depozitarnom društvu i nacrtom Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi središnjeg klirinškog depozitarnog društva i postupku izdavanja suglasnosti članu uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Pročitaj više...

28.01.2019.

Obavijest o savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima pravilnika iz područja tržišta kapitala

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o postupanju Hanfe u vezi naknada za usluge uređenog tržišta, nacrtom Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja burze, nacrtom Pravilnika o kriterijima za ispunjavanje uvjeta za imenovanje vezanog zastupnika i registru vezanih zastupnika te nacrtom Pravilnika o registraciji MTP-a kao rastućeg tržišta malih i srednjih poduzeća.

Pročitaj više...

Ostale obavijesti