Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Obavijest o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima podzakonskih akata Hanfe

Objavljeno: 13. ožujka 2023.

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima sljedećih podzakonskih akata:

  1. PRAVILNIK O SADRŽAJU I STRUKTURI IZVJEŠTAJA IZDAVATELJA ZA RAZDOBLJA TIJEKOM GODINE TE OBLIKU I NAČINU NJIHOVOG DOSTAVLJANJA HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
  2. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA ČLANSTVO U UPRAVI I NADZORNOM ODBORU FAKTORING DRUŠTVA
  3. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUČNOSTI I PRIMJERENOSTI DISTRIBUTERA OSIGURANJA I DISTRIBUTERA REOSIGURANJA I UPISU U REGISTAR
  4. PRAVILNIK O STEČAJU I SANACIJI SREDIŠNJEG DEPOZITORIJA

 

Javno savjetovanje trajat će u razdoblju od 10. do 16. ožujka za pravilnik pod rednim brojem 1. , a za ostale pravilnike do 31. ožujka 2023. godine

Zainteresirana javnost svoje primjedbe i prijedloge na predložene tekstove pravilnika može uputiti putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Ostale obavijesti