Zakon o preuzimanju dioničkih društava

Zakon o preuzimanju dioničkih društava – neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 109/07, 36/09, 108/12 i 148/13)

 1. Zakon o preuzimanju dioničkih društava (NN, br. 109/07)
 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju dioničkih društava (NN, br. 36/09)
 3. Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o preuzimanju dioničkih društava (NN, br. 108/12)
 4. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4469/2008 i dr. od 8. srpnja 2013. (NN, br. 90/13)
 5. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2470/2010 i dr. od 9. srpnja 2013. (NN, br. 99/13)
 6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju dioničkih društava (NN, br. 148/13)
 7. Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (NN, br. 19/15)

Mišljenja / Službena stajališta

 1. Mišljenje o primjeni odredbi članka 13. stavaka 4. i 5. i članka 40. stavka 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava
 2. SLUŽBENO STAJALIŠTE o primjeni odredbi članka 13. stavka 3. točke 2. Zakona o preuzimanju dioničkih društava

Povratak na vrh

Smjernice

 1. Smjernice za prikazivanje podataka o glavnim djelatnostima te osnovnih podataka o poslovanju i financijskom položaju
 2. Smjernice za sastavljanje mišljenja uprave ciljnog društva

Povratak na vrh

Dokumenti ESMA-e

 1. Priopćenje ESMA-e o suradnji dioničara i zajedničkom djelovanju prema Direktivi o ponudama za preuzimanje (2004/25/EZ)

Napomena: Smjernice, Pitanja i odgovori, Mišljenja kao i drugi dokumenti, obavijesti i priopćenja koje je objavila ESMA dostupni su na ESMA-inoj internetskoj stranici www.esma.europa.eu.

Povratak na vrh