Vezani zastupnici

  1. Br. Vezani zastupnik Investicijsko društvoMolimo preuzmite registar u elektroničkim formatima: XML datoteka.

Hanfa sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala vodi registar vezanih zastupnika kojima je izdala odobrenje za obavljanje poslova vezanog zastupnika.

Djelatnosti vezanog zastupnika upisane pod brojevima od 1.-5. ovdje, označavaju slijedeće poslove:

  1. promotivne aktivnosti vezane za usluge investicijskog društva,
  2. ponudu usluga investicijskog društva,
  3. primanje i prijenos naloga od klijenata ili potencijalnih klijenata,
  4. plasman financijskih instrumenata,
  5. savjetovanje u svezi financijskih instrumenta i usluga koje investicijsko društvo nudi.