Popis notificiranih prospekata iz država članica EU – od 1.7.2013. do 31.8.2016.

Danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji, na snagu su stupile odredbe zakonodavnog okvira iz područja financijskih usluga koje omogućuju pružateljima financijskih usluga s odobrenjem nadležnog regulatora država članica Europske unije svoje usluge pružati izravno i na području Republike Hrvatske (tzv. passporting). Relevantne direktive Europske unije (a koje su implementirane u hrvatsko zakonodavstvo) omogućuju da i hrvatski pružatelji usluga pod istim uvjetima posluju i u drugim državama članicama Europske unije.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala kada je Republika Hrvatska država članica domaćin izdavatelja, Hanfa na svojim internetskim stranicama objavljuje popis certifikata o odobrenju prospekata i dopunama prospekata koje je zaprimila od nadležnog tijela matične države članice izdavatelja i kada je to primjenjivo, link na te dokumente koji su objavljeni na internetskim stranicama nadležnog tijela matične države članice, na internetskim stranicama izdavatelja ili na internetskim stranicama uređenog tržišta.

Kada je Republika Hrvatska država članica domaćin, izdavatelj, ponuditelj ili podnositelj zahtjeva za uvrštenje vrijednosnih papira na uređeno tržite, može se za pitanja u vezi s prospektom notificiranim Hanfi kao i u vezi s konačnim uvjetima notificiranog osnovnog prospekta, obratiti Hanfi putem elektroničke pošte: passport.prospectus@hanfa.hr

Popis notificiranih prospekata 2016.

Izdavatelj Nadležno tijelo Datum notifikacije Vrsta vrijednosnog papira Prospekt/dopuna prospekta/ konačni uvjeti osnovnog prospekta
Erste  Group  Bank  AG,  Beč,  Austrija Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Equity Linked Notes Program vezan uz prospekt od 10.02.2016.  

Konačni uvjeti od 25.8.2016.eng

Konačni uvjeti od 25.8.2016.hrv
Erste  Group  Bank  AG,  Beč,  Austrija Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Equity Linked Notes Program vezan uz prospekt od 10.02.2016.

Konačni uvjeti od 25.8.2016.eng

Konačni uvjeti od 25.8.2016.hrv

Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11824) od 30.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11823) od 30.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11822) od 30.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11821) od 29.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11820) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11819) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11818) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11817) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11816) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11815) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11814) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11813) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11812) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11811) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11810) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11809) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11808) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11807) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11806) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11805) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11804) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11803) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11802) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11801) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11800) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11799) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11798) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11797) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11796) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11795) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11794) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11793) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11792) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11791) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11790) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11789) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11788) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11787) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11786) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11785) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11784) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11783) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11782) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11781) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11780) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11779) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11778) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11777) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11776) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11775) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11774) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11773) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11772) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11771) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11770) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11769) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11768) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11767) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11766) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11765) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11764) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11763) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11762) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11761) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11760) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11759) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11758) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11757) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11756) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11755) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11754) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11753) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11752) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11751) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11750) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11749) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11748) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11747) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11746) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11745) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11744) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11743) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11742) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11741) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11740) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11739) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016.  Konačni uvjeti (Series No. 11738) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016.  Konačni uvjeti (Series No. 11737) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016.  Konačni uvjeti (Series No. 11736) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016.  Konačni uvjeti (Series No. 11735) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016.  Konačni uvjeti (Series No. 11734) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016.  Konačni uvjeti (Series No. 11733) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich    Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016.  Konačni uvjeti (Series No. 11732) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016.  Konačni uvjeti (Series No. 11731) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016.  Konačni uvjeti (Series No. 11730) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016.  Konačni uvjeti (Series No. 11729) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016.  Konačni uvjeti (Series No. 11728) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016.  Konačni uvjeti (Series No. 11727) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016.  Konačni uvjeti (Series No. 11726) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016.  Konačni uvjeti (Series No. 11725) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016.  Konačni uvjeti (Series No. 11724) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016.  Konačni uvjeti (Series No. 11723) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016.  Konačni uvjeti (Series No. 11722) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016.  Konačni uvjeti (Series No. 11721) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016.  Konačni uvjeti (Series No. 11720) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11719) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11718) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11717) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11716) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11715) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11714) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11713) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11712) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11711) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11710) od 24.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11709) od 24.8.2016.
 Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft  Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)    Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016.  Konačni uvjeti (Series No. 11708) od 31.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11707) od 19.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11706) od 19.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11705) od 17.8.2016.
 Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft  Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)    Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016.  Konačni uvjeti (Series No. 11704) od 10.8.2016.
 Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft  Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)    Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11703) od 8.8.2016.
 Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft  Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)    Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11702) od 8.8.2016.
 Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft  Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)    Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11701) od 8.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11700) od 8.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11699) od 8.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11698) od 8.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11697) od 8.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11696) od 8.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11695) od 8.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11694) od 4.8.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11693) od 29.7.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11692) od 29.7.2016.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Structured Securities Programme vezan za Osnovni prospekt od 12.5.2016. Konačni uvjeti (Series No. 11691) od 29.7.2016.
Crowdcube Limited, Engleska i Wales Financial Conduct Authority (FCA) 15.7.2016. Dionice

Tripartitni prospekt od 15.7.2016.

Prijevod Sažetka

Erste  Group  Bank  AG,  Beč,  Austrija Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 15.7.2016. Warrants Programme

Osnovni prospekt od 15.7.2016.

Prijevod Sažetka

BANCA IMI S.p.A., Largo Matioli 3, 20121 Milan Central Bank of Ireland 11.7.2016. Euro Medium Term Note Programme

Osnovni prospekt od 11.7.2016.

Prijevod Sažetka

BANCA IMI S.p.A., Largo Matioli 3, 20121 Milan Central Bank of Ireland 5.7.2016. Warrants and Certificate Programme

Osnovni prospekt od 5.7.2016.

Prijevod Sažetka

Erste  Group  Bank  AG,  Beč,  Austrija Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Equity Linked Notes Programme

Konačni uvjeti od 24.6.2016.eng

Prijevod Sažetka

Erste  Group  Bank  AG,  Beč,  Austrija Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 21.6.2016. Equity Linked Notes Programme

Treća dopuna od 21.6.2016. osnovnom prospektu od 10.2.2016.

Prijevod sažetka

Erste  Group  Bank  AG,  Beč,  Austrija Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 21.6.2016. EUR 30,000,000,000 Debt Issuance Programme

 

Druga dopuna od 21.6.2016. osnovnom prospektu od 13.5.2016.

Prijevod sažetka

Erste  Group  Bank  AG,  Beč,  Austrija Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Equity Linked Notes Programme 10.2.2016.

Konačni uvjeti od 20.5.2016.eng

Konačni uvjeti od 20.5.2016.hrv

Société Générale, SG Issuer S.A., SGA Société Générale Acceptance N.V., SG Option Europe Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg 20.5.2016. Program izdanja dužničkih instrumenata

Peta dopuna od 12.5.2016. osnovnom prospektu od 26.10.2015.

Prijevod Sažetka

Erste  Group  Bank  AG,  Beč,  Austrija Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)  19.5.2016. EUR 30,000,000,000 Debt Issuance Programme

Prva dopuna od 19.5.2016. osnovnom prospektu od 13.5.2016.

Prijevod sažetka
Erste  Group  Bank  AG,  Beč,  Austrija Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 19.5.2016. Equity Linked Notes Programme

Druga dopuna od 19.5.2016. osnovnom prospektu od 10.2.2016.

Prijevod sažetka

Erste  Group  Bank  AG,  Beč,  Austrija Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 13.5.2016. EUR 30,000,000,000 Debt Issuance Programme

Osnovni prospekt od 13.5.2016.

Prijevod Sažetka
Raiffeisen  Centrobank  AG Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 12.5.2016. Structured Securities Programme

Osnovni prospekt od 12.5.2016.

Prijevod Sažetka
Erste  Group  Bank  AG,  Beč,  Austrija Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Equity Linked Notes Programme (Program  za  izdavanje  obveznica
povezanih s kapitalom) vezan uz prospekt od 10.2.2016.
 

Konačni uvjeti od 27.4.2016.eng

Konačni uvjeti od 27.4.2016.hrv
Erste  Group  Bank  AG,  Beč,  Austrija Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Equity Linked Notes Programme (Program  za  izdavanje  obveznica
povezanih s kapitalom) vezan uz prospekt od 10.2.2016.

Konačni uvjeti od 25.4.2016.eng

Konačni uvjeti od 25.4.2016.hrv

Société Générale, SG Issuer S.A., SGA Société Générale Acceptance N.V., SG Option Europe Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg 13.4.2016. Program izdanja dužničkih instrumenata

Četvrta dopuna od 12.4.2016. osnovnom prospektu od 26.10.2015.

Prijevod Sažetka

Erste  Group  Bank  AG,  Beč,  Austrija Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Equity Linked Notes Programme 10.2.2016.

Konačni uvjeti od 1.4.2016.eng

Konačni uvjeti od 1.4.2016.hrv

Erste  Group  Bank  AG,  Beč,  Austrija Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Equity Linked Notes Programme 10.2.2016.

Konačni uvjeti od 1.4.2016.eng

Konačni uvjeti od 1.4.2016.hrv
Erste  Group  Bank  AG,  Beč,  Austrija Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 31.3.2016.  €30,000,000,000 Debt Issuance Programme  

Peta  dopuna od 31.3.2016. osnovnom prospektu od 13.5.2015.

Prijevod sažetka
Erste  Group  Bank  AG,  Beč,  Austrija Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 31.3.2016.  Warrants Programme  

Druga dopuna od 31.3.2016. osnovnom prospektu od 15.7.2015.

Prijevod sažetka
Erste  Group  Bank  AG,  Beč,  Austrija Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 31.3.2016. Certificates Programme

 

Prva dopuna od 31.3.2016. osnovnom prospektu od 5.11.2015.

Prijevod sažetka

Erste  Group  Bank  AG,  Beč,  Austrija Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 31.3.2016 Program za izdavanje obveznica povezanih s kapitalom

Prva dopuna od 31.3.2016. osnovnom prospektu od 10.2.2016.

Prijevod sažetka

Erste  Group  Bank  AG,  Beč,  Austrija Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   TURBOS LONG VARANTI (WARRANTS)
vezani za
Terminski ugovor (Futures) i za Osnovni prospekt od 15. srpnja 2015.

 

Konačni uvjeti od 23.3.2016.eng

Konačni uvjeti od 23.3.2016.hrv

Erste  Group  Bank  AG,  Beč,  Austrija Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   TURBOS LONG VARANTI (WARRANTS)
vezani za
Terminski ugovor (Futures) i za Osnovni prospekt od 15. srpnja 2015.

Konačni uvjeti od 23.3.2016.eng

Konačni uvjeti od 23.3.2016.hrv

Erste  Group  Bank  AG,  Beč,  Austrija Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   TURBOS LONG VARANTI (WARRANTS) vezani za
Indeks i za Osnovni prospekt od 15. srpnja 2015.

 

Konačni uvjeti od 23.3.2016.eng

Konačni uvjeti od 23.3.2016.hrv

Erste  Group  Bank  AG,  Beč,  Austrija Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   TURBOS SHORT VARANTI (WARRANTS)
vezani za
Terminski ugovor (Futures) i za Osnovni prospekt od 15. srpnja 2015.

Konačni uvjeti od 4.3.2016.eng

Konačni uvjeti od 4.3.2016.hrv

Erste  Group  Bank  AG,  Beč,  Austrija Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   TURBOS LONG VARANTI (WARRANTS)
vezani za
Terminski ugovor (Futures)
i za Osnovni prospekt od 15. srpnja 2015.

 

Konačni uvjeti od 4.3.2016.eng

Konačni uvjeti od 4.3.2016.hrv

Erste  Group  Bank  AG,  Beč,  Austrija Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   TURBOS LONG VARANTI (WARRANTS)
vezani za Indeks i za Osnovni prospekt od 15. srpnja 2015

Konačni uvjeti od 4.3.2016.eng

Konačni uvjeti od 4.3.2016.hrv

Erste  Group  Bank  AG,  Beč,  Austrija Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)    TURBOS LONG VARANTI (WARRANTS)
vezani za
Terminski ugovor (Futures) i za Osnovni prospekt od 15. srpnja 2015.

 

Konačni uvjeti od 4.3.2016.eng

Konačni uvjeti od 4.3.2016.hrv

Erste  Group  Bank  AG,  Beč,  Austrija Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Equity Linked Notes Program vezan uz prospekt od 10.02.2016.

Konačni uvjeti od 26.02.2016.

Sažetak.hrv

European Investment Grade Properties PLC, London, UK Gibraltar Financial Services Commission, Gibraltar 19.02.2016. Dužnički vrijednosni papiri

Prospekt od 19.02.2016.

Société Générale, SG Issuer S.A., SGA Société Générale Acceptance N.V., SG Option Europe Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg 19.02.2016. Debt Instruments Issuance Programme, dopuna prospekta od 26.10.2015.

Dopuna prospekta od 19.02.2016.

Prijevod sažetka na hrvatski jezik 

Erste  Group  Bank  AG,  Beč,  Austrija Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Turbos long varanti vezani za futurse i osnovni prospekt od 15.7.2015.

 

Konačni uvjeti od 19.2.2016.eng

Konačni uvjeti od 19.2.2016.hrv

Erste  Group  Bank  AG,  Beč,  Austrija Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Turbos long varanti vezani za robu i osnovni prospekt od 15.7.2015.

Konačni uvjeti od 19.2.2016.eng

Konačni uvjeti od 19.2.2016.hrv

Erste  Group  Bank  AG,  Beč,  Austrija Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Turbos long varanti vezani za terminski ugovor (futures)  i osnovni prospekt od 15.7.2015.

Konačni uvjeti od 19.2.2016.eng

Konačni uvjeti od 19.2.2016.hrv

Erste  Group  Bank  AG,  Beč,  Austrija Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Turbos long varanti vezani za index i osnovni prospekt od 15.7.2015.

Konačni uvjeti od 19.2.2016. hrv

Konačni uvjeti od 19.2.2016.eng

BANCA IMI S.p.A., Largo Matioli 3, 20121 Milan Central Bank of Ireland 12.02.2016.  Program certifikata  Treća dopuna osnovnom prospektu od 21.07.2015.
Erste  Group  Bank  AG,  Beč,  Austrija Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 10.02.2016. Equity Linked Notes Programme 10.2.2016.

Prospekt od 10.02.2016.

Sažetak prospekta.hrv

Erste  Group  Bank  AG,  Beč,  Austrija Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Turbos short varanti vezani za indeks i osnovni prospekt od 15.7.2015.

 

Konačni uvjeti od 12.2.2016. eng

Konačni uvjeti od 12.2.2016. hrv

Erste  Group  Bank  AG,  Beč,  Austrija Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Turbos long i turbos short varanti vezani za terminski ugovor (Futures) i osnovni prospekt od 15.7.2015.

Konačni uvjeti od 12.2.2016. eng

Konačni uvjeti od 12.2.2016. hrv

Timberland Securities SPC, MaplesFS  Limited,
PO  Box  1093,  Queensgate  House,  Grand  Cayman  Ky1-1102,
Kajmanski otoci
Financial Market Authority Liechtenstein 28.1.2016. Obveznice, vrijednosni papiri pokriveni imovinom, dužnički i izvedeni vrijednosni papiri

 

Prospekt od 22.12.2015.

Sažetak prospekta.hrv

Erste  Group  Bank  AG,  Beč,  Austrija Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   TURBOS LONG VARANTI (WARRANTS)
vezani za
Dionicu i za za Osnovni prospekt od 15. srpnja 2015.

Konačni uvjeti od 29.1.2016. eng

Konačni uvjeti od 29.1.2016. hrv

BANCA IMI S.p.A., Largo Matioli 3, 20121 Milan Central Bank of Ireland 22.1.2016. Certificates Programme

Druga dopuna od 22.1.2016. osnovnom prospektu od 21.7.2015.

BANCA IMI S.p.A., Largo Matioli 3, 20121 Milan Central Bank of Ireland 22.1.2016.  STRUCTURED NOTE PROGRAMME (Srednjoročne  obveznice)

Prva dopuna od 22.1.2016. osnovnom prospektu od 11.11.2015.

Société Générale, SG Issuer, SGA Société Générale Acceptance N.V., SG Option Europe Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg 19.1.2016. Program izdanja dužničkih instrumenata

Druga dopuna od 19.1.2016. osnovnom prospektu od 26.10.2015.

Prijevod Sažetka

Erste  Group  Bank  AG,  Beč,  Austrija Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   TURBOS LONG VARANTI (WARRANTS)
vezani za
Robu i za Osnovni prospekt od 15. srpnja 2015.

 

Konačni uvjeti od 21.1.2016. eng

Konačni uvjeti od 21.1.2016. hrv

Erste  Group  Bank  AG,  Beč,  Austrija Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   TURBOS SHORT VARANTI (WARRANTS)
vezani za
Indeks i za Osnovni prospekt od 15. srpnja 2015.

Konačni uvjeti od 21.1.2016. eng

Konačni uvjeti od 21.1.2016. hrv

Erste  Group  Bank  AG,  Beč,  Austrija  Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   TURBOS LONG I TURBOS SHORT VARANTI (WARRANTS)
vezani za
Terminski ugovor (Futures) i za Osnovni prospekt od 15. srpnja 2015.

Konačni uvjeti od 21.1.2016. eng

Konačni uvjeti od 21.1.2016. hrv
Erste  Group  Bank  AG,  Beč,  Austrija  Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   TURBOS LONG I TURBOS SHORT VARANTI (WARRANTS)
vezani za
Terminski ugovor (Futures) i za Osnovni prospekt od 15. srpnja 2015.
 

Konačni uvjeti od 21.1.2016. eng

Konačni uvjeti od 21.1.2016. hrv
 Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft, Tegetthoffstraβe 1, 1015 Vienna, Austria  Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)  4.1.2016. Structured Securities Programme  Prva dopuna od 4.1.2016. osnovnom prospektu od 12.5.2015.

 

Povratak na vrh

Popis notificiranih prospekata 2015.

Izdavatelj Nadležno tijelo Datum notifikacije Vrsta vrijednosnog papira Prospekt/dopuna prospekta/ konačni uvjeti osnovnog prospekta
Timberland Securities SPC, MaplesFS  Limited,
PO  Box  1093,  Queensgate  House,  Grand  Cayman  Ky1-1102,
Kajmanski otoci
Financial Market Authority Liechtenstein 21.12.2015. Obveznice, vrijednosni papiri pokriveni imovinom, dužnički i izvedeni vrijednosni papiri

Prva dopuna od 15.12.2015.  prospektu od 30.09.2015. (izmijenjen prospekt)

Prijevod Sažetka
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Turbo short varanti vezani uz terminski ugovor (Futures) i osnovni prospekt od 15.07.2015.  

Konačni uvjeti od 18.12.2015. eng

Konačni uvjeti od 18.12.2015. hrv
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Turbo short varanti vezani uz indeks i osnovni prospekt od 15.07.2015.  

Konačni uvjeti od 18.12.2015. eng

Konačni uvjeti od 18.12.2015. hrv
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Turbo long  i turbo short varanti vezani uz terminski ugovor (Futures) i osnovni prospekt od 15.07.2015.

 

Konačni uvjeti od 18.12.2015. eng

Konačni uvjeti od 18.12.2015. hrv

Société Générale, SG Issuer S.A., SGA Société Générale Acceptance N.V., SG Option Europe Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg 4.12.2015. Program izdanja dužničkih instrumenata (Debt Instruments Issuance Programme)

Prva dopuna od 4.12.2015. osnovnom prospektu od 26.10.2015.

Prijevod Sažetka

Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Turbo short varanti vezani uz robu (Commodity) i osnovni prospekt od 15.07.2015.

Konačni uvjeti od 10.12.2015. eng

Konačni uvjeti od 10.12.2015. hrv

Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Turbo long  i turbo short varanti vezani uz terminski ugovor (Futures) i osnovni prospekt od 15.07.2015.

Konačni uvjeti od 10.12.2015. eng

Konačni uvjeti od 10.12.2015. hrv
Timberland Securities p.l.c., Valletta, Malta Commision de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 1.12.2015.  obveznice  

Osnovni prospekt od 1.12.2015.

Prijevod na hrvatski jezik
Timberland Securities p.l.c., Valletta, Malta Commision de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 1.12.2015.  obveznice  

Osnovni prospekt od 1.12.2015.

Prijevod na hrvatski jezik
BANCA IMI S.p.A., Largo Matioli 3, 20121 Milan Central Bank of Ireland 11.11.2015

STRUCTURED NOTE PROGRAMME (Srednjoročne  obveznice)

 

Osnovni prospekt od 5.11.2015.

Prijevod na hrvatski jezik

Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 5.11.2015.

 

Certificates Programme

Osnovni prospekt od 5.11.2015.

Prijevod na hrvatski jezik

Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)  

TURBOS SHORT VARANTI (WARRANTS)
vezani za
Terminski ugovor (Futures) i za Osnovni prospekt od 15. srpnja 2015.

 

Konačni uvjeti od 6.11.2015. eng

Konačni uvjeti od 6.11.2015. hrv

Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)  

TURBOS LONG VARANTI (WARRANTS)
vezani za
Terminski ugovor (Futures) i za Osnovni prospekt od 15. srpnja 2015.

 

 

Konačni uvjeti od 6.11.2015. eng

Konačni uvjeti od 6.11.2015. hrv

Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Turbo short varanti vezani uz terminski ugovor

Konačni uvjeti od 2.11.2015.

Prijevod na hrvatski jezik

Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Turbo long varanti vezani uz terminski ugovor

 

Konačni uvjeti od 2.11.2015.

Prijevod na hrvatski jezik

Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Turbo long warrants

Konačni uvjeti od 2.11.2015.

Prijevod na hrvatski jezik

Société Générale, SG Issuer S.A., SGA Société Générale Acceptance N.V., SG Option Europe Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg 27.10.2015. Program izdanja dužničkih instrumenata

Osnovni prospekt od 26.10.2015.

Prijevod sažetka na hrvatski jezik

 Banca IMI S.p.A., Largo Mattioli, 3, 20121 Milan  Central Bank of Ireland 19.10.2015.  Certifikati

 Supplement

Prijevod na hrvatski jezik

Timberland Securities SPC, Grand Cayman, Financial Market Authority Liechtenstein 14.10.2015. Obveznice, vrijednosni papiri pokriveni imovinom, dužnički i izvedeni vrijednosni papiri, prospekt od 30.09.2015.

Prospekt od 30.09.2015.

Sažetak prospekta.hrv

Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Turbo long varanti vezani uz terminski ugovor (Futures) i osnovni prospekt od 15.07.2015.

 

Konačni uvjeti od 16.10.2015. eng

Konačni uvjeti od 16.10.2015. hrv

Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Turbos long varanti vezani uz Indeks i osnovni prospekt od 15.07.2015.

Konačni uvjeti od 16.10.2015. eng

Konačni uvjeti od 16.10.2015. hrv

Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Turbo long varanti vezani uz termisnki ugovor (Futures) i osnovni prospekt od 15.07.2015.

 

Konačni uvjeti od 16.10.2015. eng

Konačni uvjeti od 16.10.2015. hrv

BrewDog Plc, Scotland, Balmacassie Commerical Park Ellon, Aberdeenshire  AB41 8BX Financial Conduct Authority (FCA) 7.9.2015. Dionice: Registracijski dokument/Sažetak/Obavijest o vrijednosnom papiru

Dopuna od 01.09.2015. podijeljenom prospektu od 21.04.2015.

Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria   Turbo long varanti vezani uz Robu i osnovni prospekt od 15.07.2015.

Konačni uvjeti od 7.9.2015. eng

Konačni uvjeti od 7.9.2015. hrv

Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria   Turbo long varanti vezani uz termisnki ugovor (Futures) i osnovni prospekt od 15.07.2015.

Konačni uvjeti od 7.9.2015. eng

Konačni uvjeti od 7.9.2015. hrv

Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Turbo long i Turbo short varanti vezani uz termisnki ugovor (Futures) i osnovni prospekt od 15.07.2015.

Konačni uvjeti od 7.9.2015. eng

Konačni uvjeti od 7.9.2015. hrv

Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Turbo long i Turbo short varanti vezani uz indeks i osnovni prospekt od 15.07.2015.

Konačni uvjeti od 7.9.2015. eng

Konačni uvjeti od 7.9.2015. hrv

Société Générale, SG Issuer, SGA Société Générale Acceptance N.V., SG Option Europe Commision de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 21.08.2015. Debt Instruments Issuance Programme

 

Deseta dopuna od 21.08.2015. osnovnom prospektu od 28.10.2014.

 

Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Turbo long i turbo short varanti vezani uz terminski ugovor (futures) i osnovni prospekt od 15.07.2015.

Konačni uvjeti od 24.8.2015. eng

Konačni uvjeti od 24.8.2015. hrv

Société Générale, SG Issuer, SGA Société Générale Acceptance N.V., SG Option Europe Commision de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 19.08.2015. Debt Instruments Issuance Programme

Deveta dopuna od 19.08.2015. osnovnom prospektu od 28.10.2014.

Prijevod Sažetka

Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 11.08.2015. Certificates Programme  

Druga Dopuna od 11.08.2015. osnovnom prospektu od 07.11.2014.

Prijevod Sažetka
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 11.08.2015. Equity Linked Notes Programme

Četvrta Dopuna od 11.08.2015. osnovnom prospektu od 18.02.2015

Prijevod Sažetka

Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 11.08.2015.  €30,000,000,000 Debt Issuance Programme

Četvrta dopuna od 11.08.2015. osnovnom prospektu od 13.05.2015.

Prijevod Sažetka

Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 11.08.2015. Warrants Programme

 

Prva dopuna od 11.08.2015. osnovnom prospektu od 15.07.2015.

Prijevod Sažetka

Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Turbo long varanti vezani uz robu i osnovni prospekt od 15.07.2015.

Konačni uvjeti od 3.8.2015. eng

Konačni uvjeti od 3.8.2015. hrv

Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Turbo long i turbo short varanti vezani uz indeks i osnovni prospekt od 15.07.2015.

Konačni uvjeti od 3.8.2015. eng

Konačni uvjeti od 3.8.2015. hrv

Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Turbo long varanti vezani uz terminski ugovor (futures) i osnovni prospekt od 15.07.2015.

Konačni uvjeti od 3.8.2015. eng

Konačni uvjeti od 3.8.2015. hrv

BANCA IMI S.p.A., Largo Matioli 3, 20121 Milan Central Bank of Ireland 21.07.2015. Certificates Programme

Osnovni prospekt od 21.07.2015

Prijevod Sažetka

BANCA IMI S.p.A., Largo Matioli 3, 20121 Milan Central Bank of Ireland 17.07.2015. Credit Linked Certificates Programme

Prva dopuna od 17.07.2015. osnovnom prospektu od 30.10.2014.

Prijevod Sažetka

Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 15.07.2015. Warrants Programme

Osnovni prospekt od 15.07.2015.

Prijevod Sažetka

Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Turbos long i Turbos short varanti vezani uz Terminski ugovor i osnovni prospekt od 16.07.2014.

Konačni uvjeti od 10.07.2015. eng

Konačni uvjeti od 10.07.2015. hrv

Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Turbos short varanti vezani uz Indeks i osnovni prospekt od 16.07.2014.

Konačni uvjeti od 10.07.2015. eng

Konačni uvjeti od 10.07.2015. hrv

Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 07.07.2015. EUR 30.000.000.000 Debt Issuance Programme

Treća dopuna od 07.07.2015. osnvnom prospektu od 13.05.2015.

Prijevod Sažetka

Société Générale, SG Issuer, SGA Société Générale Acceptance N.V., SG Option Europe Commision de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 29.06.2015. Debt Instruments Issuance Programme

Osma dopuna od 26.06.2015. osnovnom prospektu od 28.10.2014.

Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Turbos short varanti vezani uz Terminski ugovor (Futures) i osnovni prospekt od 16.07.2014.

Konačni uvjeti od 16.06.2015_hrv

Konačni uvjeti od 16.06.2015_eng

Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Turbos short varanti vezani uz Indeks i osnovni prospekt od 16.07.2014.

Konačni uvjeti od 16.06.2015_hrv

Konačni uvjeti od 16.06.2015_eng

Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Turbos short varanti vezani uz Robu i osnovni prospekt od 16.07.2014.

Konačni uvjeti od 16.06.2015_hrv

Konačni uvjeti od 16.06.2015_eng

Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 10.06.2015. Equity Linked Notes Programme

Treća Dopuna od 10.06.2015. osnovnom prospektu od 18.02.2015

Prijevod Sažetka

Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 10.06.2015. EUR 30.000.000.000 Debt Issuance Programme

Druga Dopuna od 10.06.2015. osnovnom prospektu od 13.05.2015

Prijevod Sažetka

Société Générale, SG Issuer, SGA Société Générale Acceptance N.V., SG Option Europe Commision de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 10.06.2015. Debt Instruments Issuance Programme

Sedma Dopuna od 9.06.2015. osnovnom prospektu od 28.10.2014.

Prijevod Sažetka

Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 21.05.2015. EUR 30.000.000.000 Debt Issuance Programme

Prva dopuna od 21.05.2015. osnovnom propsektu od 13.05.2015.

Prijevod Sažetka

Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 21.05.2015. Equity Linked Notes Programme

Druga dopuna od 21.05.2015. osnovnom prospektu od 18.02.2015

Prijevod Sažetka

Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 13.05.2015. €30,000,000,000 Debt Issuance Programme

Osnovni prospekt od 13.05.2015

Prijevod Sažetka

Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft, Tegetthoffstraβe 1, 1015 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 12.05.2015.

Structured Securities Programme

Osnovni prospekt od 12.05.2015

Prijevod Sažetka

Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)  

Turbos long i Turbos short varanti vezani uz terminski ugovor (Futures) i osnovni prospekt od 16.07.2014. s dopunama

Konačni uvjeti od 12.05.2015.

Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)  

Turbo short varanti vezani uz Indeks i osnovni prospekt od 16.07.2014. s dopunama

Konačni uvjeti od 12.05.2015.

BrewDog Plc, Scotland, Balmacassie Commerical Park Ellon, Aberdeenshire  AB41 8BX Financial Conduct Authority (FCA) 27.04.2015. 

 

Dionice: Registracijski dokument/Sažetak/Obavijest o vrijednosnom papiru

 

Registracijski dokument od 21.04.2015.

Sažetak od 21.04.2015.

Obavijest o vrijednosnom papiru od 21.04.2015.

Prijevod Sažetka

Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 23.04.2015.  Debt Issuance Programme

Deseta Dopuna od 22.04.2015. osnovnom prospektu od 14.05.2014.

Prijevod Sažetka

Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Turbo long i turbo short varanti vezani za terminski ugovor (futures) i osnovni prospekt od 16.07.2014. s dopunama

Konačni uvjeti od 23.04.2015.

Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Turbo long varanti vezani za indeks i osnovni prospekt od 16.07.2014. s dopunama

Konačni uvjeti od 13.04.2015.

Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Turbo long i turbo short varanti vezani za terminski ugovor (futures) i osnovni prospekt od 16.07.2014. s dopunama

Konačni uvjeti od 13.04.2015.

Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 01.04.2015. Debt Issuance Programme

Deveta Dopuna od  01.04.2015. osnovnom prospektu od 14.05.2014.

Prijevod Sažetka

Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 01.04.2015. Equity Linked Notes Programme

Prva Dopuna od 01.04.2015. osnovnom prospektu od 18.02.2015.

Prijevod Sažetka

Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 01.04.2015. Warrants Programme

Četvrta Dopuna od 01.04.2015. osnovnom prospektu od 16.07.2014.

Prijevod Sažetka

 

Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 01.04.2015. Certificates Programme

Prva Dopuna od 01.04.2015. osnovnom prospektu od 07.11.2014.

Prijevod Sažetka

 

Société Générale, SG Issuer, SGA Société Générale Acceptance N.V., SG Option Europe Commision de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 20.03.2015. Debt Instruments Issuance Programme

Šesta Dopuna od 19.03.2015. osnovnom prospektu od 28.10.2014.

Prijevod Sažetka

 

Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Turbo long i turbo short varanti vezani za indeks i osnovni prospekt od 16.07.2014. s dopunama Konačni uvjeti od 24.03.2015.
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Turbo long i turbo short varanti vezani za terminski ugovor (futures) i osnovni prospekt od 16.07.2014. s dopunama Konačni uvjeti od 24.03.2015.
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Turbo short varanti vezani za robu i osnovni prospekt od 16.07.2014. s dopunama Konačni uvjeti od 24.03.2015.
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Turbo short varanti vezani za indeks i osnovni prospekt od 16.07.2014. s dopunama Konačni uvjeti od 18.03.2015.
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Turbo long i turbo short varanti vezani za indeks i osnovni prospekt od 16.07.2014. s dopunama Konačni uvjeti od 17.03.2015.
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Turbo long varanti vezani za terminski ugovor (futures) i osnovni prospekt od 16.07.2014. s dopunama Konačni uvjeti od 17.03.2015.
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Turbo long varanti vezani za terminski ugovor (futures) i osnovni prospekt od 16.07.2014. s dopunama Konačni uvjeti od 06.03.2015.
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Turbo long i turbo short varanti vezani za indeks i osnovni prospekt od 16.07.2014. s dopunama Konačni uvjeti od 05.03.2015.
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Turbo long varanti vezani za dionicu i osnovni prospekt od 16.07.2014. s dopunama Konačni uvjeti od 05.03.2015.
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Turbo long i turbo short varanti vezani za terminski ugovor (futures) i osnovni prospekt od 16.07.2014. s dopunama Konačni uvjeti od 05.03.2015.
Société Générale, SG Issuer, SGA Société Générale Acceptance N.V., SG Option Europe Commision de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 26.02.2015. Debt Instruments Issuance Programme Peta Dopuna od 26.02.2015. osnovnom prospektu od 28.10.2014.
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 18.02.2015. Obveznice (Equity Linked Notes)

Osnovni prospekt od 18.02.2015.

Prijevod Sažetka 

Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Turbo long varanti vezani za indeks i osnovni prospekt od 16.07.2014. s dopunama Konačni uvjeti od 11.02.2015.
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Turbo long i turbo short varanti vezani za indeks i osnovni prospekt od 16.07.2014. s dopunama Konačni uvjeti od 29.01.2015.
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Turbo long i turbo short varanti vezani za terminski ugovor (futures) i osnovni prospekt od 16.07.2014. s dopunama Konačni uvjeti od 29.01.2015.
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Turbo long varanti vezani za robu i osnovni prospekt od 16.07.2014. s dopunama Konačni uvjeti od 29.01.2015.
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Turbo long i turbo short varanti vezani za terminski ugovor (futures) i osnovni prospekt od 16.07.2014. s dopunama Konačni uvjeti od 29.01.2015.
Société Générale, SG Issuer, SGA Société Générale Acceptance N.V., SG Option Europe Commision de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 26.01.2015. Debt Instruments Issuance Programme Četvrta Dopuna od 23.01.2015. osnovnom prospektu od 28.10.2014.
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Turbo long varanti vezani za robu i osnovni prospekt od 16.07.2014. s dopunama  Konačni uvjeti od 26.01.2015.
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Turbo long i turbo short varanti vezani za indeks i osnovni prospekt od 16.07.2014. s dopunama Konačni uvjeti od 26.01.2015.
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft, Tegetthoffstraβe 1, 1015 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 19.01.2015. Structured Notes Programme

Dopuna od 16.01.2015. osnovnom prospektu od 12.05.2014.

Prijevod Sažetka

Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Turbo long i turbo short varanti vezani za terminski ugovor (futures) i osnovni prospekt od 16.07.2014. s dopunama Konačni uvjeti od 13.01.2015.
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Turbo long i turbo short varanti vezani za terminski ugovor (futures) i osnovni prospekt od 16.07.2014. s dopunama  Konačni uvjeti od 05.01.2015.

 

Povratak na vrh

Popis notificiranih prospekata 2014.

Izdavatelj Nadležno tijelo Datum notifikacije Vrsta vrijednosnog papira Prospekt/dopuna prospekta/ konačni uvjeti osnovnog prospekta
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 29.12.2014. Equity Linked Notes

 Dopuna od 29.12.2014. osnovnom prospektu od 18.02.2014.

Prijevod sažetka

Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 29.12.2014. Debt Issuance Programme

Dopuna od 29.12.2014. osnovnom prospektu od 14.05.2014.

Prijevod sažetka

Société Générale, SG Issuer, SGA Société Générale Acceptance N.V., SG Option Europe Commision de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 19.12.2014. Debt Instruments Issuance Programme

Treća Dopuna od 18.12.2014. osnovnom prospektu od 28.10.2014.

Prijevod Sažetka

Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Turbo long i turbo short varanti vezani za terminski ugovor (futures) i osnovni prospekt od 16.07.2014. s dopunama Konačni uvjeti od 23.12.2014.
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Turbo short varanti vezani za terminski ugovor (futures) i osnovni prospekt od 16.07.2014. s dopunama Konačni uvjeti od 23.12.2014.
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Turbo long i turbo short varanti vezani za terminski ugovor (futures) i osnovni prospekt od 16.07.2014. s dopunama Konačni uvjeti od 19.12.2014.
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Open end participativni certifikati vezani za robu i osnovni prospekt od 16.07.2014. s dopunama Konačni uvjeti od 12.12.2014.
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Open end participativni certifikati vezani za terminski ugovor (futures) i osnovni prospekt od 16.07.2014. s dopunama Konačni uvjeti od 12.12.2014.
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Open end indeks certifikati u vezi s osnovnim prospektom od 16.07.2014. s dopunama Konačni uvjeti od 12.12.2014.
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Warrants (Turbo long) u vezi s osnovnim prospektom od 16.07.2014. s dopunama Konačni uvjeti od 05.12.2014. (terminski ugovor-futures opened end)
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Warrants (Turbo long) u vezi s osnovnim prospektom od 16.07.2014. i dopunama prospekta Konačni uvjeti od 04.12.2014. (indeks)
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Warrants (Turbo long and Turbo short) u vezi s osnovnim prospektom od 16.07.2014. i dopunama prospekta Konačni uvjeti od 04.12.2014. (terminski ugovor-futures opened end)
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Warrants (Turbo long) u vezi s osnovnim prospektom od 16.07.2014. i dopunama prospekta Konačni uvjeti od 04.12.2014. (roba)
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Warrants (Turbo long and Turbo short) u vezi s osnovnim prospektom od 16.07.2014. i dopunama prospekta Konačni uvjeti od 04.12.2014. (terminski ugovor-futures closed end)
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft, Tegetthoffstraβe 1, 1015 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 21.11.2014. Structured Securities Programme Prva dopuna od 17.11.2014. osnovnom prospketu od 12.05.2014.Prijevod Sažetka
Société Générale, SG Issuer, SGA Société Générale Acceptance N.V., SG Option Europe Commision de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 20.11.2014. Debt Instruments Issuance Programme Druga Dopuna od 19.11.2014. osnovnom prospektu od 28.10.2014.Prijevod Sažetka
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 14.11.2014.  Warrants Programme Treća Dopuna od 14.11.2014. osnovnom prospektu od 16.07.2014Prijevod Sažetka
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 14.11.2014. Certificates Programme Treća Dopuna od 14.11.2014. osnovnom prospketu od 16.07.2014Prijevod Sažetka
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 14.11.2014. €30,000,000,000 Debt Issuance Programme Sedma Dopuna od 14.11.2014. osnovnom prospektu od 14.05.2014Prijevod Sažetka
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 14.11.2014. Equity Linked Notes Programme Deveta Dopuna od 14.11.2014. osnovnom prospektu od 18.02.2014Prijevod Sažetka
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 07.11.2014. Certificates Programme Osnovni prospekt od 07.11.2014.Prijevod Sažetka
Société Générale, SG Issuer, SGA Société Générale Acceptance N.V., SG Option Europe Commision de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 06.11.2014. Debt Instruments Issuance Programme Prva Dopuna od 06.11.2014. osnovnom prospektu od 28.10.2014.Prijevod Sažetka
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Warrants Programme Konačni uvjeti od 07.11.2014. (Roba)
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Warrants Programme Konačni uvjeti od 07.11.2014. (Terminski ugovor-Futures closed end)
BANCA IMI S.p.A., Largo Matioli 3, 20121 Milan Central Bank of Ireland 30.10.2014. Credit Linked Certificates Programme Osnovni prospekt od 30.10.2014.Prijevod Sažetka
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 30.10.2014. €30,000,000,000 Debt Issuance Programme Šesta Dopuna od 29.10.2014. osnovnom prospektu od 14.05.2014.Prijevod Sažetka
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 30.10.2014. Equity Linked Notes Programme Osma Dopuna od 29.10.2014. osnovnom prospektu od 18.02.2014.Prijevod Sažetka
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 30.10.2014. Certificates Programme Druga Dopuna od 29.10.2014. osnovnom prospektu od 16.07.2014.
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 30.10.2014.  Warrants Programme Druga dopuna od 29.10.2014. osnovnom prospektu od 16.07.2014.
Société Générale, SG Issuer, SGA Société Générale Acceptance N.V., SG Option Europe Commision de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 30.10.2014. Debt Instruments Issuance Programme Osnovni prospekt od 28.10.2014.Prijevod Sažetka
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Warrants Programme Konačni uvjeti od 3.11.2014. (Terminski ugovor-Futures open end)
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Warrants Programme Konačni uvjeti od 3.11.2014. (Indeks)
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Warrants Programme Konačni uvjeti od 23.10.2014. (Terminski ugovor-Futures open end)
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Warrants Programme Konačni uvjeti od 17.10.2014. (Terminski ugovor-Futures open end)
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Warrants Programme Konačni uvjeti od 17.10.2014. (Terminski ugovor-Futures closed end)
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Warrants Programme Konačni uvjeti od 17.10.2014. (Indeks)
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Warrants Programme Konačni uvjeti od 17.10.2014. (Dionice)
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Warrants Programme Konačni uvjeti od 16.10.2014. (Terminski ugovor-Futures open end)
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Warrants Programme Konačni uvjeti od 09.10.2014. (Indeks)
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 30.09.2014. €30,000,000,000 Debt Issuance Programme Peta Dopuna od 30.09.2014. osnovnom prospektu od 14.05.2014.Prijevod Sažetka
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 30.09.2014. Equity Linked Notes Programme Sedma Dopuna od 30.09.2014. osnovnom prospektu od 18.02.2014.Prijevod Sažetka
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Warrants Programme Konačni uvjeti od 30.09.2014. (Roba)
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 25.09.2014. Equity Linked Notes Programme Šesta Dopuna od 25.09.2014 osnovnom prospektu od 18.02.2014.Prijevod Sažetka
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria  Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Warrants Programme  Konačni uvjeti od 15.09.2014. (Indeks)
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Warrants Programme Konačni uvjeti od 15.09.2014. (Terminski ugovor-Futures open end)
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Warrants Programme Konačni uvjeti od 15.09.2014. (Roba)
Société Générale, SG Issuer, SGA Société Générale Acceptance N.V., SG Option Europe Commision de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 11.09.2014. Debt Instruments Issuance Programme Četvrta Dopuna od 10.09.2014. osnovnom prospektu od 29.04.2014. Prijevod Sažetka
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 09.09.2014. €30,000,000,000 Debt Issuance Programme Četvrta Dopuna od 09.09.2014. osnovnom prospektu pd 14.05.2014.Prijevod Sažetka
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 09.09.2014. Equity Linked notes Programme Peta Dopuna od 09.09.2014. osnovnom prospektu od 18.02.2014. Prijevod Sažetka
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 18.08.2014. Equity Linked Notes Programme Četvrta Dopuna od 18.08.2014. osnovnom prospektu od 18.02.2014.Prijevod Sažetka
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 18.08.2014.  Warrants programme Prva dopuna od 18.08.2014. osnovnom prospektu od 16.07.2014.Prijevod Sažetka
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 18.08.2014.  Certificates programme Prva dopuna od 18.08.2014. osnovnom prospektu od 16.07.2014.Prijevod Sažetka
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 18.08.2014.  €30,000,000,000 Debt Issuance Programme Treća dopuna od 18.08.2014. osnovnom prospektu od 14.05.2014.Prijevod Sažetka
Société Générale, SG Issuer, SGA Société Générale Acceptance N.V., SG Option Europe Commision de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 18.08.2014. Debt Instruments Issuance Programme Treća dopuna od 13.08.2014. osnovnom prospektu od 29.04.2014.Prijevod Sažetka
BANCA IMI S.p.A., Largo Matioli 3, 20121 Milan Central Bank of Ireland 30.07.2014. Certificates Programme Osnovni prospekt od 29.07.2014.Prijevod Sažetka
BANCA IMI S.p.A., Largo Matioli 3, 20121 Milan Central Bank of Ireland 21.07.2014. Certificates Programme Prva Dopuna od 18.07.2014. osnovnom prospektu od 29.08.2013.Prijevod Sažetka
BANCA IMI S.p.A., Largo Matioli 3, 20121 Milan Central Bank of Ireland 21.07.2014. Hybrid Certifcates Programme Prva dopuna od 18.07.2014 osnovnom prospektu pd 24.04.2014.Prijevod Sažetka
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 16.07.2014. Certificates Programme Osnovni prospekt od 16.07.2014.Prijevod Sažetka
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 16.07.2014. Warrants Programme Osnovni prospekt od 16.07.2014.Prijevod Sažetka
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Warrants (Turbo long and Turbo short) u vezi s osnovnim prospektom od 16.07.2013. i dopunama prospekta Konačni uvjeti od 11.07.2014. (Indeks)
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Warrants (Turbo long and Turbo short) u vezi s osnovnim prospektom od 16.07.2013. i dopunama prospekta Konačni uvjeti od 11.07.2014. (Roba)
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Warrants (Turbo long and Turbo short) u vezi s osnovnim prospektom od 16.07.2013. i dopunama prospekta Konačni uvjeti od 11.07.2014. (Terminski ugovor-Futures open end)
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria  Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Warrants (Turbo long and Turbo short) u vezi s osnovnim prospektom od 16.07.2013. i dopunama prospekta Konačni uvjeti od 11.07.2014. (Terminski ugovor-Futures closed end)
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 07.07.2014.   Equity Linked Notes Treća Dopuna od 07.07.2014. osnovnom prospektu od 18.02.2014.Prijevod Sažetka
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)  07.07.2014. EUR 30,000,000,000 Debt Issuance Programme Druga dopuna od 07.07.2014. osnovnom prospektu od 14.05.2014. Prijevod Sažetka
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 07.07.2014.  Warrants Programme Šesta Dopuna od 07.07.2014. osnovnom prospektu od 16.07.2013.Prijevod Sažetka
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 07.07.2014. Certificates Programme  Šesta Dopuna od 07.07.2014. osnovnom prospektu od 16.07.2013.Prijevod Sažetka
Société Générale, SG Issuer, SGA Société Générale Acceptance N.V., SG Option Europe Commision de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 04.07.2014. Debt Instruments Issuance Programme dated 29 April 2014 Druga dopuna od 24.06.2014. osnovnom prospektu od 29.04.2014.Prijevod Sažetka
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 26.06.2014. Warrants Programme Peta dopuna od 26.06.2014 osnovnom prospektu od 16.07.2013.Prijevod Sažetka
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 26.06.2014. Certificates Programme Peta dopuna od 26.06.2014. osnovnom prospektu od 16.07.2013.Prijevod Sažetka
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 26.06.2014.   Equity Linked Notes Druga Dopuna od 26.06.2014. osnovnom prospektu od 18.02.2014.Prijevod Sažetka
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 26.06.2014. Prva dopuna osnovnom prospektu (EUR 30,000,000,000 Debt Issuance Programme dated 14 May 2014) Prva dopuna od 26.06.2014. osnovnom prospektu od 14.05.2014Prijevod Sažetka
Société Générale, SG Issuer, SGA Société Générale Acceptance N.V., SG Option Europe Commision de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 11.06.2014. Debt Instruments Issuance Programme dated 29 April 2014 Prva Dopuna 04.06.2014. osnovnom prospektu od 29.04.2014.Prijevod Sažetka
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktsufsicht Österreich (FMA)   Warrants (Turbo long and Turbo short) u vezi s osnovnim prospektom od 16.07.2013. i dopunama prospekta Konačni uvjeti od 06.06.2014. (Indeks)
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Warrants (Turbo long and Turbo short) u vezi s osnovnim prospektom od 16.07.2013. i dopunama prospekta Konačni uvjeti od 06.06.2014. (Roba)
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Warrants (Turbo long and Turbo short) u vezi s osnovnim prospektom od 16.07.2013. i dopunama prospekta Konačni uvjeti od 06.06.2014. (Terminski ugovor - Futures)
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)   Warrants (Turbo long and Turbo short) u vezi s osnovnim prospektom od 16.07.2013. i dopunama prospekta Konačni uvjeti od 22.05.2014. (Terminski ugovor - Futures)
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 14.05.2014. EUR 30,000,000,000 Debt Issuance programme Debt Issuance Programme EUR 30,000,000,000 Prijevod Sažetka
Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft, Tegetthoffstraβe 1, 1015 Vienna, Austria Finanzmarktsufsicht Österreich (FMA) 12.05.2014. Structured Securities Programme Structured Securities Programme dated 12 May 2014Prijevod Sažetka
Société Générale, SG Issuer, SGA Société Générale Acceptance N.V., SG Option Europe Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 30.04.2014. Debt Instruments Issuance Programme Debt Instruments Issuance Programme dated 29.04.2014.Prijevod Sažetka
BANCA IMI S.p.A., Largo Matioli 3, 20121 Milan Central Bank of Ireland 24.04.2014. Hybrid Certificates Programme Base prospectus dated 24 April 2014Prijevod Sažetka
Erste Group Bank AG, Graben 21,1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsciht Österreich (FMA) 03.04.2014. Equity Linked Notes Prva Dopuna od 03.04.2014. osnovnom prospektu od 18.02.2014.Prijevod Sažetka
Société Générale, SG Issuer, SGA Société Générale Acceptance N.V. SG Option Europe Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 21.03.2014. Deseta Dopuna vezano za osnovni prospekt (€ 125.000.000.000 Debt Instruments Issuance Programme) od 17.03.2014. Deseta Dopuna osnovnom prospektu od 17.03.2014.
Erste Group Bank AG, Graben 21,1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsciht Österreich (FMA) 03.04.2014. Certificates Programme Četvrta Dopuna od 03.04.2014. osnovnom prospektu od 16.07.2013.Prijevod Sažetka
Erste Group Bank AG, Graben 21,1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 03.04.2014. Warrants Programme Četvrta Dopuna od 03.04.2014. osnovnom prospektu od 16.07.2013.Prijevod Sažetka
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Osterreich (FMA)   Warrants (Turbo long and Turbo short) u vezi s osnovnim prospektom od 16.07.2013. i dopunama prospekta Konačni uvjeti od 25.03.2014. (Dionice)
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Osterreich (FMA)   Warrants (Turbo long and Turbo short) u vezi s osnovnim prospektom od 16.07.2013. i dopunama prospekta Konačni uvjeti od 13.03.2014. (Terminski ugovor-Futures)
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Osterreich (FMA)   Warrants (Turbo long and Turbo short) u vezi s osnovnim prospektom od 16.07.2013. i dopunama prospekta Konačni uvjeti od 13.03.2014. (Roba)
Société Générale, SG Issuer, SGA Société Générale Acceptance N.V., SG Option Europe Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 04.03.2014. Deveta Dopuna vezano za osnovni prospekt (€ 125.000.000.000 Debt Insturments Issuance Programme) od 25.02.2014. Deveta Dopuna osnovnom prospektu od 25.02.2014.
Erste Group Bank AG, Graben 21,1010 Vienna, Austria Finanzmarktsufsicht Österreich (FMA) 18.02.2014.  Equity Linked Notes Equity Linked Notes dated 18 February 2014Prijevod Sažetka
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 13.02.2014. Certificates Programme Treća dopuna od 13.02.2014. osnovnom prospektu od 16.07.2013.
Erste Group Bank AG, Graben 21,1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 13.02.2014.   Warrants Programme Treća dopuna od 13.02.2014. osnovnom prospektu od 16.07.2013
Société Générale, SG Issuer, SGA Société Générale Acceptance N.V., SG Option Europe Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 24.01.2014. Osma Dopuna vezano za osnovni prospekt (€ 125.000.000.000 Debt Instruments Issuance Programme) od 22.01.2014. Osma Dopuna osnovnom prospektu od 22.01.2014.
Société Générale, SG Issuer, SGA Société Générale Acceptance N.V., SG Option Europe Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 24.01.2014. Sedma Dopuna vezano za osnovni prospekt (€ 125.000.000.000 Debt Instruments Issuance Programme) od 10.01.2014. Sedma Dopuna osnovnom prospektu od 10.01.2014.
Société Générale, SG Issuer, SGA Société Générale Acceptance N.V., SG Option Europe Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 24.01.2014. Šesta Dopuna vezano za osnovni prospekt (€ 125.000.000.000 Debt Instruments Issuance Programme) od 15.11.2013. Šesta Dopuna osnovnom prospektu od 15.11.2013.
Société Générale, SG Issuer, SGA Société Générale Acceptance N.V., SG Option Europe Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 24.01.2014. Peta Dopuna vezano za osnovni prospekt (€ 125.000.000.000 Debt Instruments Issuance Programme) od 09.10.2013. Peta Dopuna osnovnom prospektu od 09.10.2013.
Société Générale, SG Issuer, SGA Société Générale Acceptance N.V., SG Option Europe Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 24.01.2014. Četvrta Dopuna vezano za osnovni prospekt (€ 125.000.000.000 Debt Instruments Issuance Programme) od 12.09.2013. Četvrta Dopuna osnovnom prospektu od 12.09.2013.
Société Générale, SG Issuer, SGA Société Générale Acceptance N.V., SG Option Europe Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 24.01.2014. Treća Dopuna vezano za osnovni prospekt (€ 125.000.000.000 Debt Instruments Issuance Programme) od 8 August 2013 Treća Dopuna osnovnom prospektu od 08.08.2013.
Société Générale, SG Issuer, SGA Société Générale Acceptance N.V., SG Option Europe Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 24.01.2014. Druga Dopuna vezano za osnovni prospekt (€ 125.000.000.000 Debt Instruments Issuance Programme) od 23.06.2014. Druga Dopuna osnovnom prospektu od 23.06.2013.
Société Générale, SG Issuer, SGA Société Générale Acceptance N.V., SG Option Europe Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 24.01.2014. Prva Dopuna vezano za osnovni prospekt (€ 125.000.000.000 Debt Instruments Issuance Programme) od 31.05.2013. Prva dopuna osnovnom prospektu od 31.05.2013.
Société Générale, SG Issuer, SGA Société Générale Acceptance N.V., SG Option Europe Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 24.01.2014. € 125.000.000.000 Debt Instruments Issuance Programme EUR 125.000.000.000 Debt Instruments Issuance Programme dated 29 April 2013Prijevod Sažetka
Erste Group Bank AG, Graben 21,1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Osterreich (FMA)   Warrants (Turbo long and Turbo short) vezano za osnovni prospekt od 16.07.2013. i dopunama prospekta Konačni uvjeti od 23.01.2014 (Terminski ugovor-Futures)
Erste Group Bank AG, Graben 21,1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Osterreich (FMA)   Warrants (Turbo long and Turbo short) vezano za osnovni prospekt od 16.07.2013. i dopunama prospekta Konačni uvjeti od 23.01.2014 (Roba)
Erste Group bank AG, Graben 21,1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Osterreich (FMA)   Warrants (Turbo long and Turbo short) vezano za osnovni prospekt od 16.07.2013. i dopunama prospekta Konačni uvjeti od 23.01.2014 (Indeks)
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Osterreich (FMA)   Warrants (Turbo long and Turbo short) vezano za osnovni prospekt od 16.07.2013. i dopunama prospekta Konačni uvjeti od 23.01.2014 (Dionice)

 

Povratak na vrh

Popis notificiranih prospekata 2013.

Izdavatelj Nadležno tijelo Datum notifikacije Vrsta vrijednosnog papira Prospekt/dopuna prospekta/ konačni uvjeti osnovnog prospekta
Erste Group Bank AG, Graben 21,1010 Vienna, Austria Finanzmarketaufsicht Österreich (FMA) 18.12.2013. Certificates Programme Prospectus Supplemenet No. 2 dated 18 December 2013.
Erste Group Bank AG, Graben 21,1010 Vinenna, Austria Finanzmarktaufsicht Osterreich (FMA) 18.12.2013.  Warrants Programme Prospectus Supplement No 2 dated 18 December 2013
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Osterreich (FMA)   Warrants (Turbo long and Turbo short) vezano za osnovni prospekt od 16.07.2013. i dopunu prospekta Konačni uvjeti od 6.11.2013.
Banca IMI S.p.A., Largo Mattioli 3, 20121 Milan Central Bank of Ireland (Central Bank) 29.08.2013. Certificates Programme Prospectus dated 29 August 2013Prijevod Sažetka
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 13.08.2013. Warrants Programme Prospectus Supplement No.1 dated 12 August 2013
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 13.08.2013. Certificates Programme Prospectus Supplement No.1 dated 12 August 2013
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 16.07.2013. Certificates Programme Optionsscheine und Zertifikate ab 2006 | Erste GroupPrijevod Sažetka
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) 16.07.2013. Warrants Programme Optionsscheine und Zertifikate ab 2006 Prijevod Sažetka

 

Povratak na vrh