Priznate kvalifikacije

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na temelju članka 17. Pravilnika o kvalifikacijama i kadrovskim uvjetima za pružanje investicijskih usluga (NN, br. 83/18)  i ESMA Smjernice za procjenu znanja i stručnosti , objavljuje popis priznatih kvalifikacija za relevantne funkcije odnosno sljedeće poslove za obavljanje kojih su Pravilnikom propisani minimalni zahtjevi vezani za primjerenu razinu znanja i stručnosti:

  • pružanje informacija korisnicima vezano za usluge i aktivnosti iz članka 5. stavka 1. točaka 1. do 5. i stavka 2. točke 1. i 2. Zakona (informiranje o uslugama, nuđenje usluga)
  • pružanje informacija korisnicima vezano za financijske instrumente ili strukturirane depozite (informiranje o instrumentima)
  • pružanje usluga iz članka 5. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona (brokerski poslovi)
  • obavljanje aktivnosti iz članaka 5. stavka 1. točke 3. Zakona (poslovi riznice)
  • pružanje osobnih preporuka korisnicima vezano za investicijske proizvode u smislu članka 5. stavka 1. točke 5. (investicijsko savjetovanje)
  • pružanje usluge upravljanja portfeljem iz članka 5. stavka 1. točke 4. Zakona (upravljanje portfeljem).

 


Nuđenje usluga

Informiranje o uslugama/instrumentima

Brokerski poslovi

Poslovi riznice

Investicijsko savjetovanje na nesamost. osnovi

Neovisno

investicijsko savjetovanje/upravljanje portfeljem

ZSE L1 certifikat

U potpunosti.

 

N/A

N/A

N/A

N/A

Hanfa ispit B (prije 2009.)

U potpunosti.

Dodatni uvjet:

6 mj. radnog iskustva

U potpunosti.

Dodatni uvjet:

6 mj. radnog iskustva

N/A

Djelomično.

Dodatni uvjet: – 6 mj. radnog iskustva

– polaganje razlike iz M3/interna edukacija

Djelomično.

Dodatni uvjet: 6 mj. radnog iskustva + polaganje razlike iz M3

VŠS ili 180 ETCS ili četiri godine rada u financijskoj industriji

Hanfa ispit IS (prije 2009.)

U potpunosti.

Dodatni uvjet:

6 mj. radnog iskustva

U potpunosti.

Dodatni uvjet:

6 mj. radnog iskustva

U potpunosti.

Dodatni uvjet:

6 mj. radnog iskustva

U potpunosti.

Dodatni uvjet: 6 mj. radnog iskustva

U potpunosti.

Dodatni uvjet: 6 mj. radnog iskustva

Hanfa ispit B

(nakon 2009.)

U potpunosti.

U potpunosti.

Dodatni uvjet:

6 mj. radnog iskustva

N/A

Djelomično.

Dodatni uvjet:

– polaganje razlike iz M3/interna edukacija

Djelomično.

Dodatni uvjet:

– polaganje razlike iz M3

VŠS ili 180 ETCS ili četiri godine rada u financijskoj industriji

Hanfa ispit IS (nakon 2009.)

U potpunosti.

U potpunosti.

Dodatni uvjet:

6 mj. radnog iskustva

U potpunosti.

U potpunosti.

U potpunosti.

VSS ili 180 ETCS ili četiri godine rada u financijskoj industriji

Hanfa ispit MOD/MF

Djelomično.

Dodatni uvjet:

– polaganje razlike iz M1/interna edukacija

Djelomično.

Dodatni uvjet:

– polaganje razlike iz M1/interna edukacija

N/A

Djelomično.

Dodatni uvjet:

– polaganje razlike iz M3/interna edukacija

Djelomično.

Dodatni uvjet:

– polaganje razlike (HANFA ispit za investicijskog savjetnika)

VŠS ili 180 ETCS ili četiri godine rada u financijskoj industriji

ACI certifikat

U potpunosti, ako se informiranje odvija u sklopu riznice, uz dodatni uvjet interne edukacije.

N/A

U potpunosti.

Dodatni uvjet: – interna edukacija razlika (zakonodavni okvir, pravila poslovnog ponašanja, etički standardi iz Priloga III)

U potpunosti ako se savjetovanje odvija u sklopu riznice, uz dodatni uvjet interne edukacije (zakonodavni okvir, pravila poslovnog ponašanja, etički standardi iz Priloga III) ili razlike iz M3

Djelomično

Dodatni uvjeti:

– polaganje razlike iz M3

– VŠS ili 180 ETCS ili 4 godine iskustva u financijskoj industriji

ACI diploma

U potpunosti ako se informiranje odvija u sklopu riznice, uz dodatni uvjet interne edukacije.

N/A

U potpunosti.

Dodatni uvjet: – interna edukacija razlika(zakonodavni okvir, pravila poslovnog ponašanja, etički standardi iz Priloga III)

U potpunosti ako se savjetovanje odvija u sklopu riznice, uz dodatni uvjet interne edukacije ili razlike iz M3

Djelomično.

Dodatni uvjeti:

– polaganje razlike iz M3

– VŠS ili 180 ETCS ili 4 godine iskustva u financijskoj industriji

CFA

L 1

U potpunosti

U potpunosti.

Dodatni uvjet:interna edukacija razlika

(zakonodavni okvir, pravila poslovnog ponašanja iz Priloga III)

U potpunosti.

Dodatni uvjet:interna edukacija razlika

(zakonodavni okvir, pravila poslovnog ponašanja iz Priloga III)

U potpunosti.

Dodatni uvjet:

interna edukacija razlika (zakonodavni okvir, pravila poslovnog ponašanja iz Priloga III)

Djelomično.

Dodatni uvjet:

– polaganje razlike iz Razine 3 (nakon 2019)

CFA

L 2

U potpunosti

U potpunosti.

Dodatni uvjet: interna edukacija razlika

(zakonodavni okvir, pravila poslovnog ponašanja iz Priloga III)

U potpunosti.

Dodatni uvjet: interna edukacija razlika

(zakonodavni okvir, pravila poslovnog ponašanja iz Priloga III)

U potpunosti.

Dodatni uvjet: interna edukacija razlika

(zakonodavni okvir, pravila poslovnog ponašanja iz Priloga III)

Djelomično.

Dodatni uvjet:

– polaganje razlike iz M3

CFA charter

U potpunosti.

U potpunosti.

U potpunosti.

U potpunosti.

U potpunosti.

CFA

Inv.

Foundation

U potpunosti.

Djelomično.

Dodatni uvjet:

– polaganje razlike iz M2

N/A

Djelomično.

Dodatni uvjet:

– polaganje razlike iz M3

Djelomično.

Dodatni uvjeti:

– polaganje razlike iz M3

– VŠS ili 180 ETCS ili 4 godine iskustva u financijskoj industriji