Objavljene ponude za preuzimanje

Objavljene ponude za preuzimanje 2022.

Ciljno društvo Rješenje Dokumenti

OT-OPTIMA TELEKOM d.d., Zagreb, Bani 75a, OIB: 36004425025

 24.2.2022. 

ponuda za preuzimanje

mišljenje uprave ciljnog društva

izvješće o preuzimanju

ŽITNJAK proizvodnja i promet robom d.d., Zagreb, Ulica Marijana Čavića 8, OIB: 25435300118

 25.8.2022.

ponuda za preuzimanje

mišljenje uprave ciljnog društva

izvješće o preuzimanju

TANKERSKA NEXT GENERATION d.d., Zadar, Ulica Božidara Petranovića 4, OIB: 30312968003

26.10.2022.

ponuda za preuzimanje

mišljenje uprave ciljnog društva

izvješće o preuzimanju

 

Povratak na vrh

Objavljene ponude za preuzimanje 2021.

Ciljno društvo Rješenje Dokumenti

HTP KORČULA d.d., Korčula, Šetalište Frana Kršinića 104,  OIB: 63259199217

 4.2.2021.

ponuda za preuzimanje

mišljenje uprave ciljnog društva 

izvješće o preuzimanju

HTP OREBIĆ d.d., Orebić, Šetalište kralja Petra Krešimira IV. 11, OIB: 98026846668

 4.2.2021.

ponuda za preuzimanje

mišljenje uprave ciljnog društva

izvješće o preuzimanju

HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d., Živogošće, Porat 136, OIB: 88429213928

 17.3.2021.

ponuda za preuzimanje

mišljenje uprave ciljnog društva

izvješće o preuzimanju

SUNCE HOTELI d.d., Zagreb, Trpinjska 9, OIB: 06916431329

17.6.2021. 

ponuda za preuzimanje

mišljenje uprave ciljnog društva

izvješće o preuzimanju

SPAČVA d.d., Vinkovci, Duga 181, OIB: 02046778584

16.9.2021. 

ponuda za preuzimanje

mišljenje uprave ciljnog društva

izvješće o preuzimanju 

 

VILLA DUBROVNIK d.d., Dubrovnik, Vlaha Bukovca 6, OIB: 66669628743

29.10.2021.  

ponuda za preuzimanje  

mišljenje uprave ciljnog društva

izvješće o preuzimanju 

MARASKA d.d., Zadar, Biogradska cesta 64a, OIB: 07602786563

 

9.12.2021.

ponuda za preuzimanje

mišljenje uprave ciljnog društva

izvješće o preuzimanju

 

 

Povratak na vrh

Objavljene ponude za preuzimanje 2020.

Ciljno društvo Rješenje Dokumenti

KARLOVAČKA BANKA d.d., Karlovac, Ivana Gorana Kovačića 1, OIB: 08106331075

10.9.2020.

ponuda za preuzimanje

mišljenje uprave ciljnog društva

izvješće o preuzimanju

SZAIF d.d., Zagreb (Grad Zagreb), Dežmanova 5, OIB: 06371858079

11.12.2020.

ponuda za preuzimanje

mišljenje uprave ciljnog društva

izvješće o preuzimanju

HOTELI JADRAN d.d., Gradac, Jadranska 2, OIB: 18099276986

23.12.2020.

ponuda za preuzimanje

mišljenje uprave ciljnog društva

izvješće o preuzimanju

 

Povratak na vrh

Objavljene ponude za preuzimanje 2019.

Ciljno društvo Rješenje Dokumenti

ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d., Zagreb, Utinjska 48, OIB: 76842508189

 30.4.2019. rješenje, ponuda, izvješće

HOTELI MAESTRAL d.d., Dubrovnik, Ćira Carića 3, OIB: 88557173997

 30.4.2019. rješenje, ponuda, izvješće

METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN d.d., Varaždin, Fabijanska ulica 33, OIB: 95240603723

 18.4.2019. rješenje, ponuda, izvješće

LUKA PLOČE d.d., Ploče, Trg kralja Tomislava 21, OIB: 51228874907

 5.7.2019. rješenje, ponuda, izvješće

LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d., Opatija (Grad Opatija), Ulica Maršala Tita 198, OIB: 15573308024

 4.10.2019. rješenje, ponuda, izvješće

KRAŠ prehrambena industrija d.d., Zagreb, Ravnice 48, OIB: 94989605030

 23.10.2019. rješenje, ponuda, izvješće

SZAIF d.d., Zagreb, Dežmanova 5, OIB: 06371858079

31.10.2019. rješenje, ponuda, izvješće

MEDIKA d.d., Zagreb, Capraška 1, OIB: 94818858923

25.11.2019. rješenje, ponuda, izvješće

 

Povratak na vrh

Objavljene ponude za preuzimanje 2018.

Ciljno društvo Rješenje Dokumenti

Apartmani Medena d.d., Seget Donji, Hrvatskih žrtava 187

19.1.2018. rješenje, ponuda, izvješće

TANKERKOMERC d.d, Zadar, Obala Kneza Trpimira 2

 7.3.2018. rješenje, ponuda, izvješće

HUP-ZAGREB d.d., Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 9

9.5.2018. rješenje, ponuda,izvješće

HOTELI MAKARSKA d.d., Makarska, Šetalište dr. Franje Tuđmana 1

16.5.2018. rješenje, ponuda, izvješće

JADRAN, dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam, Crikvenica, Bana Jelačića 16

14.6.2018. rješenje, ponuda, izvješće

Brodogradilište Viktor Lenac d.d., Rijeka, Martinšćica bb

10.8.2018. rješenje, ponuda, izvješće

 

Povratak na vrh

Objavljene ponude za preuzimanje 2017.

Ciljno društvo Rješenje Dokumenti

Luka Rijeka d.d., Rijeka, Riva 1

8.11.2017. rješenje, ponuda, izvješće

 

Povratak na vrh

Objavljene ponude za preuzimanje 2016.

Ciljno društvo Rješenje Dokumenti
TERRA FIRMA d.d., Pula 16.12.2016 rješenjeponuda, izvješće
IMPERIAL hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam d.d., Rab 11.11.2016. rješenje, ponuda izvješće
MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d., Podgora 28.10.2016 rješenje,ponuda, izvješće
Hidroelektra  Niskogradnja  dioničko
društvo za graditeljstvo, Zagreb
7.10.2016. rješenje, ponuda, izvješće
SUNČANI HVAR d.d., Hvar 17.6.2016.

rješenje, ponuda, rješenje o izmjeni ponude, izmjena ponude, izvješće

ARENATURIST d.d., Pula 25.3.2016. rješenje, ponuda, izvješće
Zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom Breza dioničko društvo, Zagreb 25.3.2016. rješenje, ponuda, izvješće
SLOBODNA DALMACIJA d.d., Split 4.3.2016. rješenje, ponuda, izvješće

Povratak na vrh

Objavljene ponude za preuzimanje 2015.

Ciljno društvo Rješenje Dokumenti
Genera dioničko društvo za razvoj i proizvodnju farmaceutskih proizvoda, Kalinovica (Grad Sveta Nedelja) 11.9.2015. rješenje, ponuda, izvješće
BILOKALNIK-IPA d.d., Koprivnica 24.7.2015.  rješenje, ponuda, izvješće

Povratak na vrh

Objavljene ponude za preuzimanje 2014.

Ciljno društvo Rješenje Dokumenti
MIRNA d.d., Rovinj 26.9.2014. ponuda, rješenje, izvješće
ČATEKS d.d., Čakovec 4.7.2014. ponuda, rješenje, izvješće
BANCO POPOLARE CROATIA d.d., Zagreb 6.6.2014. ponuda, rješenje, izvješće
CROATIA OSIGURANJE d.d., Zagreb 9.5.2014. ponuda, rješenje, izvješće
JADRANKA d.d., Mali Lošinj 23.1.2014. ponuda, rješenje, izvješće
PULJANKA d.d., Pula 10.1.2014. ponuda, rješenje, izvješće

Povratak na vrh