Neobjavljene ponude za preuzimanje

Br. Ciljno društvo Osobe za koje je nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje Rješenje Hanfe Napomena
01. Jadran d.d. TMN Jadran-produkt d.o.o. 05.10.2006. Upravni spor nije pokrenut
02. Fima Validus d.d. Fima Grupa d.d., Fima vrijednosnice d.o.o., Milan Horvat i Vlatko Hajdin 10.11.2006. Presudom Upravnog suda Republike Hrvatske od 01. travnja 2010. tužba obveznika objave ponude za preuzimanje je odbijena.
03. Herbos d.d. V.S.T.-Trend d.o.o., Tomo Vrhovac 30.11.2006. Presudom Upravnog suda Republike Hrvatske od 22.listopada 2009. tužba obveznika objave ponude Tomislava Vrhovca je odbačena.
04. Jadran film d.d. Vinko Grubišić i Jagor Grubišić 05.04.2007. Presudom Upravnog suda Republike Hrvatske od 15. studenog 2007. tužba obveznika objave ponude za preuzimanje je odbijena.
05. Brionka d.d. Termotehnika d.d., Mlinoopskrba d.d. i Korad Soldatić, Renata Soldatić i Amalia Soldatić 13.06.2007. Presudom Upravnog suda Republike Hrvatske od 21. siječnja 2010. tužba obveznika objave ponude za preuzimanje Amalie Soldatić, Renata Soldatić i Korado Soldatić je odbijena.
06. Slavonijatekstil d.d. Konikom d.o.o. 13.09.2007. Upravni spor nije pokrenut
07. Magma d.d. Goranko Fižulić, Biserka Preininger Fižulić 16.11.2007. Presudom Upravnog suda Republike Hrvatske od 18. kolovoza 2010. tužba obveznika objave ponude za preuzimanje je odbijena.
08. TOZ Penkala, Tvornica olovaka, školskog i uredskog pribora, Zagreb d.d. Industrogradnja nekretnine d.o.o., Oportunitas ulaganje d.o.o., Planidal ulaganja d.o.o. 21.11.2008. Upravni spor nije pokrenut
09. Industrogradnja d.d. Negotiator d.o.o. i Aglaia B.V. 21.11.2008. Upravni spor nije pokrenut
10. Kamensko d.d. Željko Vidaković, Božo Medić i Tekstil Gvozd d.o.o. 21.05.2009. Presudom Upravnog suda Republike Hrvatske od 19. svibnja 2010. tužba obveznika objave ponude za preuzimanje je odbijena.
11. Laguna Novigrad d.d. Auctor Kapital d.o.o. 29.10.2009. Presudom Upravnog suda Republike Hrvatske od 07. prosinca 2012. tužba obveznika objave ponude za preuzimanje je odbijena
12. Jadrankamen d.d. Orbis holding d.o.o. 18.03.2010. Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske od 14. studenog 2013. tužba obveznika objave ponude za preuzimanje je odbijena
13. Elektropromet d.d. Jadran-produkt d.o.o., Michael Ljubas, Impuls d.o.o. 25.03.2010. Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske od 23. svibnja 2013. tužba obveznika objave ponude za preuzimanje je odbijena
14. Transadria d.d. Marijan Ključariček, Miran Ključariček, Damir Račić, Vedran Petković, Dinko Kamenić, Ivica Paršić i Predrag Bulat 25.03.2010. Presudom i rješenjem Visokog upravnog suda Republike Hrvatske od 22. kolovoza 2013. sve tužbe obveznika objave ponude za preuzimanje su odbijene, dok je u odnosu na tužitelja Marijana Ključaričeka postupak  prekinut
15. Dalekovod d.d. Luka Miličić, Tomislav Belamarić, Krešo Kraljević, Damir Skansi, Darko Tipurić, BMK i partneri d.o.o., KLT i partneri d.o.o., CTG d.o.o., Credos d.o.o., Telegra d.o.o. 29.09.2011. Presudom Visokog upravnog  suda  Republike Hrvatske od 29. travnja 2015.  tužbe obveznika objave ponude za preuzimanje su odbijene.
16. KOTEKS d.d. Goran Sapunar 12.07.2012. Upravni spor nije pokrenut
17. KOTEKS d.d. KERUM d.o.o. 12.07.2012. Upravni spor nije pokrenut
18. Končar-sklopna postrojenja d.d. NESMA Contracting Co. Ltd., Saudijska Arabija 16.05.2013. Presudom Visokog upravnog  suda  Republike Hrvatske od 14. travnja 2016.  žalba obveznika objave ponude za preuzimanje je odbijena te je potvrđena presuda Upravnog suda u Zagrebu od 11. ožujka 2015. kojom je tužba obveznika objave ponude za preuzimanje odbijena.
19. TEHNIKA d.d. LUXURY REAL ESTATE d.o.o., Bojan Horvačić, Boran Poljančić i Zvonimir Zlopaša 01.04.2021. Protiv rješenja Hanfe, KLASA: UP/I 976-04/20-02/01, URBROJ: 326-01-60-62-21-28 od 1.travnja 2021. godine, kojim je utvrđeno da je nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje ciljnog društva TEHNIKA d.d., obveznici ponude za preuzimanje pokrenuli su upravni spor pred nadležnim upravnim sudom. Time su odgođeni pravni učinci predmetnog rješenja do pravomoćnog okončanja upravnog spora. Nadležni upravni sud nepravomoćnom sudskom odlukom od 17. studenoga 2021. potvrdio je zakonitost dijela rješenja Hanfe koje se odnosilo na utvrđivanje nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje ciljnog društva, dok je poništio preostali dio predmetnog rješenja koji se odnosio na druge nadzorne mjere. Protiv navedene sudske odluke obje strane podnijele su žalbe drugostupanjskom sudu. Hanfa je tijekom mjeseca lipnja 2022. zaprimila presudu Visokog upravnog suda RH kojom je potvrđena ranija prvostupanjska odluka nadležnog upravnog suda, te je time dio rješenja Hanfe koji se odnosio na utvrđivanje nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje postao pravomoćan. Protiv rješenja Hanfe  KLASA: UP/I 976-04/20-02/01, URBROJ: 326-01-60-62-22-30 o d 28. rujna 2022. godine, kojim je naloženo društvu LUXURY REAL ESTATE d.o.o., Bojanu Horvačiću, Boranu Poljančiću i Zvonimiru Zlopaši , u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka rješenja, u skladu s odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava podnijeti Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje društva TEHNIKA d.d. ponudu za preuzimanje i propisane isprave iz Zakona o preuzimanju dioničkih društava, pokrenut je upravni spor.
20. PIK d.d. Gino Pastorčić, Lino Bolmarčić, Igor Borovac i društvo PIK-ESOP d.o.o.  15.04.2021. Protiv rješenja Hanfe od 15. travnja 2021., kojim je utvrđeno da je nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje ciljnog društva PIK d.d., obveznici ponude za preuzimanje nisu pokrenuli upravni spor pred nadležnim upravnim sudom. Protiv rješenja Hanfe od 10. veljače 2022.  kojim je odbijen prijedlog obveznika ponude za preuzimanje za oglašavanje rješenja Hanfe od 15. travnja 2021. (kojim se utvrđuje nastanak obveze objavljivanja ponude za preuzimanje ciljnog društva PIK d.d.) ništavim, obveznici ponude za preuzimanje pokrenuli su upravni spor pred nadležnim upravnim sudom zahtijevajući ujedno i oglašavanje rješenja Hanfe od 15. travnja 2021. ništavim. Protiv rješenje Hanfa, kojim je odbijen zahtjev za odobrenje objavljivanje ponude za preuzimanje ciljnog društva PIK d.d., društvo PIK –ESOP d.o.o. pokrenulo je upravni spor.