Ovlašteni sustav objavljivanja - APA

Ovlašteni sustav objavljivanja ili APA je osoba koja je na temelju odredbi Direktive 2014/65/EU (Direktiva MiFID) ovlaštena pružati usluge objavljivanja izvješća o trgovanju za račun investicijskih društava u skladu s člancima 20. i 21. Uredbe (EU) br. 600/2014 (Uredba MiFIR). Uredba MiFIR izravno se primjenjuje u Republici Hrvatskoj od 3. siječnja 2018. godine. Članci 20. i 21. Uredbe MiFIR propisuju obvezu investicijskih društava koja za vlastiti račun ili račun klijenata sklapaju transakcije s financijskim instrumentima kojima se trguje na mjestu trgovanja da objavljuju volumen i cijenu tih transakcija, kao i vrijeme kada su sklopljene. Informacije se objavljuju ovlaštenim sustavom objavljivanja (engl. approved publication arrangement - APA). Ova obveza odnosi se na prijave transakcija sklopljenih izvan mjesta trgovanja s financijskim instrumentima kojima se trguje na mjestu trgovanja (tzv. OTC transakcije).

Rješenjem Hanfe od 2. siječnja 2018. društvu Zagrebačka burza d.d. odobren je zahtjev za obavljanje djelatnosti objavljivanja izvješća o trgovanju za račun investicijskih društava (APA), u skladu sa člancima 20. i 21. Uredbe MiFIR i člankom 297.a Zakona o tržištu kapitala.