Obavijesti

Europska komisija izvještava o dodatnoj odgodi primjene RTS-ova povezanih s održivosti prema SFDR i Uredbi o taksonomiji

Objavljeno: 30. studenoga 2021.

Europska komisija izvijestila je Vijeće i Europski parlament o dodatnoj šestomjesečnoj odgodi početka primjene regulatornih tehničkih standarda (RTS-ova) u vezi s obvezama objava povezanih s održivosti u sektoru financijskih usluga temeljem Uredbe SFDR te obvezama objava povezanih s održivosti ulaganja prema Uredbi o taksonomiji, a kojima se nadopunjavaju SFDR RTS-ovi.

U pismu Komisije od 25. studenog 2021. navodi se kako do odgode dolazi zbog opsežnosti predmetnih RTS-ova i prekratkog preostalog vremena za provođenje zakonodavnog procesa njihova usvajanja u odnosu na prethodno objavljeni datum primjene. Slijedom navedenog, početak primjene 13 RTS-ova koji će biti usvojeni kao jedinstveni regulatorni dokument u formatu delegiranog akta odgađa se za 1. siječnja 2023.

S obzirom na novi datum početka primjene RTS-ova, iz Komisije napominju kako više nema potrebe za prijelaznim koracima u vezi s objavom o glavnim štetnim učincima (PAI) prema članku 4. SFDR-a. Sudionici na financijskom tržištu koji će objavljivati PAI izjave u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom a) ili člankom 4. stavcima 3. i 4. SFDR-a tu će izjavu prvi put trebati objaviti najkasnije do 30. lipnja 2023., i to za prvi referentni period koji čini razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022.

Više informacija dostupno je u pismu Europske komisije objavljenom na internetskim stranicama europskih nadzornih tijela (ESMA, EBA, EIOPA).

09.11.2021.

Obavijest subjektima nadzora o primjeni Konačnih smjernica o suradnji i razmjeni informacija za potrebe Direktive (EU) 2015/849 među nadležnim tijelima koja nadziru kreditne i financijske institucije i Smjernicama za kolegije za sprečavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma (SPNFT) ( JC 2019 81)

Na temelju članka 2. stavka 4. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine, br. NN 17/2020), HANFA se dana 02. studenog 2021. Europskom nadzornom tijelu za tržišta kapitala (ESMA) očitovala o tome da se obvezuje u cijelosti pridržavati odredbi Konačnih smjernica o suradnji i razmjeni informacija za potrebe Direktive (EU) 2015/849 među nadležnim tijelima koja nadziru kreditne i financijske institucije i Smjernicama za kolegije za sprečavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma (SPNFT) (JC 2019 81).

Pročitaj više...

02.11.2021.

Obavijest subjektima nadzora o primjeni Konačnih smjernica o suradnji i razmjeni informacija za potrebe Direktive (EU) 2015/849 među nadležnim tijelima koja nadziru kreditne i financijske institucije i Smjernicama za kolegije za sprečavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma (SPNFT) ( JC 2019 81)

Na temelju članka 2. stavka 4. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine, br. NN 17/2020), HANFA se dana 02. studenog 2021. Europskom nadzornom tijelu za tržišta kapitala (ESMA) očitovala o tome da se obvezuje u cijelosti pridržavati odredbi Konačnih smjernica o suradnji i razmjeni informacija za potrebe Direktive (EU) 2015/849 među nadležnim tijelima koja nadziru kreditne i financijske institucije i Smjernicama za kolegije za sprečavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma (SPNFT) (JC 2019 81).

Pročitaj više...

02.11.2021.

Obavijest subjektima nadzora o primjeni Izmjena Smjernica ESMA-e o provedbi odredaba koje se odnose na financijske informacije (GLEFI smjernice ESMA 32-50-218 HR)

Na temelju članka 2. stavka 4. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine, br. NN 17/2020), HANFA se dana 29. listopada 2021. Europskom nadzornom tijelu za tržišta kapitala (ESMA) očitovala o tome da se obvezuje u cijelosti pridržavati odredbi Izmjena Smjernica ESMA-e o provedbi odredaba koje se odnose na financijske informacije (GLEFI smjernice ESMA 32-50-218 HR) koje se primjenjuju od 01.01.2022.

Pročitaj više...

Ostale obavijesti