Obavijesti

Obavijest subjektima nadzora o primjeni Smjernica o izvješćivanju o neuspjelim namirama u skladu s člankom 7. Uredbe CSDR (ESMA 70-156-4717)

Objavljeno: 18. veljače 2022.

Na temelju članka 2. stavka 4. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine, br. NN 17/2020, HANFA se dana 17. siječnja 2022. Europskom nadzornom tijelu za tržišta kapitala (ESMA) očitovala o tome da se obvezuje u cijelosti pridržavati odredbi Smjernica o izvješćivanju o neuspjelim namirama u skladu s člankom 7. Uredbe CSDR (ESMA 70-156-4717) koje se primjenjuju od 01.02.2022.

 

Obavijest o primjeni Smjernica o izvješćivanju o neuspjelim namirama u skladu s člankom 7. Uredbe CSDR (ESMA 70-156-4717)

 

Smjernice

 

 

Opis

 

 

Naziv smjernica

 

 

Smjernice o izvješćivanju o neuspjelim namirama u skladu s člankom 7. Uredbe CSDR (ESMA 70-156-4717)

Subjekti nadzora na koje se smjernica odnosi

 

Ove se smjernice primjenjuju na:

·   nadležna tijela utvrđena u članku 11. Uredbe CSDR i

·   središnje depozitorije vrijednosnih papira (CSD-ove) kako su definirani u članku 2. stavku 1. točki 1. Uredbe CSDR,

·   a primjenjuju u odnosu na članak 7. stavak 1. Uredbe CSDR te članke 14. i 39. regulatornih tehničkih standarda o disciplini namire.

Primjena smjernice u cijelosti ili djelomično

 

Smjernice se primjenjuju u cijelosti.

 

Datum početka primjene smjernice

 

 

01.02.2022.

 

Poveznica na smjernicu Europskog nadzornog tijela

Smjernice o izvješćivanju o neuspjelim namirama u skladu s člankom 7. Uredbe CSDR (ESMA 70-156-4717)

 

03.02.2022.

Obavijest subjektima nadzora o primjeni Smjernica o metodologiji, funkciji nadzora i vođenju evidencije u skladu s Uredbom o referentnim vrijednostima (ESMA81-393-288)

Na temelju članka 2. stavka 4. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine, br. NN 17/2020, HANFA se dana 14. siječnja 2022. Europskom nadzornom tijelu za tržišta kapitala (ESMA) i Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) očitovala o tome da se obvezuje u cijelosti pridržavati odredbi Smjernica o metodologiji, funkciji nadzora i vođenju evidencije u skladu s Uredbom o referentnim vrijednostima (ESMA81-393-288) koje se primjenjuju od 31.05.2022.

Pročitaj više...

31.01.2022.

Obavijest subjektima nadzora o primjeni Smjernica o standardiziranim postupcima i protokolima razmjene poruka u skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 909/2014 (ESMA70-151-2906)

Na temelju članka 2. stavka 4. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine, br. NN 17/2020, HANFA se dana 26. siječnja 2022. Europskom nadzornom tijelu za tržišta kapitala (ESMA) očitovala o tome da se obvezuje u cijelosti pridržavati odredbi Smjernica o standardiziranim postupcima i protokolima razmjene poruka u skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 909/2014 (ESMA70-151-2906) koje se primjenjuju od 1.veljače 2022.

Pročitaj više...

17.01.2022.

Obavijest subjektima nadzora o primjeni Smjernica EBA-e i ESMA-e za procjenu primjerenosti članova upravljačkog tijela i nositelja ključnih funkcija (EBA/GL/202106 i ESMA 35-36-2319))

Na temelju članka 2. stavka 4. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine, br. NN 17/2020, HANFA se dana 14. siječnja 2022. Europskom nadzornom tijelu za tržišta kapitala (ESMA) i Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) očitovala o tome da se obvezuje u cijelosti pridržavati odredbi Zajedničkih EBA i ESMA Smjernica za procjenu primjerenosti članova upravljačkog tijela i nositelja ključnih funkcija (EBA/GL/202106 i ESMA 35-36-2319) koje se primjenjuju od 31.12.2021.

Pročitaj više...

30.11.2021.

Europska komisija izvještava o dodatnoj odgodi primjene RTS-ova povezanih s održivosti prema SFDR i Uredbi o taksonomiji

Europska komisija izvijestila je Vijeće i Europski parlament o dodatnoj šestomjesečnoj odgodi početka primjene regulatornih tehničkih standarda (RTS-ova) u vezi s obvezama objava povezanih s održivosti u sektoru financijskih usluga temeljem Uredbe SFDR te obvezama objava povezanih s održivosti ulaganja prema Uredbi o taksonomiji, a kojima se nadopunjavaju SFDR RTS-ovi.

Pročitaj više...

Ostale obavijesti