Obavijesti

Obavijest o stupanju na snagu Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2018/815 оd 17. prosinca 2018. o dopuni Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu reg. teh. standarda za specifikaciju jedinstvenog elektroničkog formata za izvještavanje

Vijest objavljena: 18.6.2019.

Dana 29. svibnja 2019. u Službenom listu Europske unije objavljena je Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/815 od 17. prosinca 2018. o dopuni Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za specifikaciju jedinstvenog elektroničkog formata za izvještavanje.

Delegirana Uredba (EU) 2018/815 utvrđuje jedinstveni elektronički format za izvještavanje iz članka 4. stavka 7. Direktive 2004/109/EZ u kojem izdavatelji trebaju sastavljati godišnje financijske izvještaje za financijsku godinu koja počinje 1. siječnja 2020. ili nakon tog datuma.

Sukladno Delegiranoj Uredbi (EU) 2018/815 izdavatelji svoje godišnje financijske izvještaje sastavljaju u formatu XHTML, a za opisne oznake izdavatelji upotrebljavaju opisni jezik XBRL i taksonomiju koja sadržava elemente iz glavne taksonomije utvrđene u Delegiranoj Uredbi (EU) 2018/815.

Delegirana Uredba (EU) 2018/815 stupa na snagu dana 18. lipnja 2019. godine, a dostupna je na internetskoj stranici Hanfe i Službenom listu Europske unije.

29.04.2019.

Javna rasprava u vezi s nacrtom novoga Kodeksa korporativnog upravljanja namijenjenog izdavateljima

Dana 29. travnja 2019. otvorena je javna rasprava u vezi s nacrtom novog Kodeksa korporativnog upravljanja namijenjenog izdavateljima čije su dionice uvrštene na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d. Nacrt novog Kodeksa korporativnog upravljanja izrađen je u okviru projekta EBRD-a u kojem zajednički sudjeluju Hanfa i Zagrebačka burza d.d. Materijali u vezi s ovom javnom raspravom, uključujući i nacrt samog Kodeksa, nalaze se u nastavku, a dostupni su i na internetskoj stranici Zagrebačke burze d.d. Na navedenim mjestima ujedno možete pronaći i upute o tome kako se uključiti u javnu raspravu. Javna rasprava traje 30 dana od dana otvaranja, a zatvara se 29. svibnja 2019. godine.Nacrt Kodeksa korporativnog upravljanjaDokument za javnu raspravuObrazac za odgovoreDraft Corporate Governance Code

Pročitaj više...

Ostale obavijesti