Obavijesti

Javna objava ESMA-e u vezi s objavom prospekata i zaštitom ulagatelja u odnosu na uvrštenje SPAC društava

Objavljeno: 23. srpnja 2021.

Special purpose acquisition companies (SPAC) su društva koja se osnivaju i uvrštavaju na uređeno tržište. Njihov je isključivi cilj stjecanje drugog društva nakon čega će doći do poslovne kombinacije (najčešće spajanja) nakon čega će prvotni SPAC egzistirati na uređenom tržištu kao „normal listed company“. Moguće je da u odnosu na konkretnu poslovnu kombinaciju u skladu s Uredbom o prospektu neće biti potrebno izraditi (novi) prospekt pa se postavlja pitanje zaštite investitora putem objavljenog prospekta za SPAC tj. upitno je jesu li informacije u njemu dostatne.

Svrha objave ove Izjave u vezi sa SPAC društvima je poslužiti kao uputa nacionalnim nadležnim tijelima kako pristupiti sadržaju prospekta SPAC-a za javnu ponudu i uvrštenje na uređeno tržište. Naime, postojeći obrasci i sadržaj prospekta koji su propisani prospektnom regulativom nisu pisani uzimajući u obzir specifičnosti SPAC-ova pa predmetni dokument predstavlja uputu na kojim informacijama inzistirati u prospektu (utjecaj dvojak: na nadzorno tijelo koje provjerava sadržaj prospekta te na sastavljača prospekta koji pruža informacije). U dokumentu se također navodi da dionice i varanti izdani od strane SPAC-ova zbog svoje kompleksnosti i rizika možda nisu primjereni za sve vrste ulagatelja, a što je od utjecaja i na utvrđivanje ciljnog tržišta po MIFID-u II.

Ključni dijelovi prospekta koji trebaju sadržavati jasne i precizne informacije te dodatna pojašnjenja odnose se na sljedeća područja: faktore rizika, strategiju i ciljeve SPAC-a, korištenje novčanih sredstava prije statusnih promjena, informacije koje će dobiti član SPAC-a prije odlučivanja o statusnim promjenama (stjecanja konkretnog društva i pripajanja) te sam postupak odlučivanja o istom, scenarije u slučaju da ne bude dovoljno sredstava za namjeravane akvizicije itd.

Ostale obavijesti