Obavijesti

Obavijest subjektima nadzora o primjeni Smjernica o zajedničkim postupcima i metodologijama u procesu nadzornog preispitivanja i ocjene CCP-eva u skladu s člankom 21. Uredbe EMIR

Objavljeno: 08. srpnja 2022.

Na temelju članka 2. stavka 4. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine, br. NN 17/2020,   HANFA se dana 08. srpnja 2022. Europskom nadzornom tijelu za tržišta kapitala (ESMA) očitovala o tome da se obvezuje u cijelosti pridržavati odredbi Smjernica o zajedničkim postupcima i metodologijama u procesu nadzornog preispitivanja i ocjene CCP-eva u skladu s člankom 21. Uredbe EMIR (ESMA70-151-3374 HR) koje se primjenjuju od 11.05.2022.

Obavijest o primjeni Smjernica o zajedničkim postupcima i metodologijama u procesu nadzornog preispitivanja i ocjene CCP-eva u skladu s člankom 21. Uredbe EMIR

 Smjernice

Opis 

Naziv smjernica

Smjernice o zajedničkim postupcima i metodologijama u procesu nadzornog preispitivanja i ocjene CCP-eva u skladu s člankom 21. Uredbe EMIR

Subjekti nadzora na koje se smjernica odnosi

Ove se smjernice primjenjuju na:

  • na nadležna tijela određena u članku 22. Uredbe EMIR koja nadziru središnje druge ugovorne strane u skladu s člankom 14. Uredbe EMIR.

Primjena smjernice u cijelosti ili djelomično

 Smjernice se primjenjuju u cijelosti.

Datum početka primjene smjernice 

 11.05.2022. 

Poveznica na smjernicu Europskog nadzornog tijela

Smjernice o zajedničkim postupcima i metodologijama u procesu nadzornog preispitivanja i ocjene CCP-eva u skladu s člankom 21. Uredbe EMIR

15.06.2022.

Obavijest subjektima nadzora o primjeni Smjernica o određenim aspektima zahtjeva Direktive MiFID II u pogledu prikladnosti i zahtjeva koji se odnose samo na izvršavanje naloga (ESMA35-43-3006)

Na temelju članka 2. stavka 4. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine, br. NN 17/2020, HANFA se dana 14. siječnja 2022. Europskom nadzornom tijelu za tržišta kapitala (ESMA) i Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) očitovala o tome da se obvezuje u cijelosti pridržavati odredbi Smjernica o određenim aspektima zahtjeva Direktive MiFID II u pogledu prikladnosti i zahtjeva koji se odnose samo na izvršavanje naloga (ESMA35-43-3006) koje se primjenjuju od 12. listopada 2022.

Pročitaj više...

07.06.2022.

Obavijest subjektima nadzora o primjeni Smjernica o Uredbi o zlouporabi tržišta u vezi odgode objavljivanja povlaštenih informacija i interakcije s bonitetnim nadzorom (ESMA/159/4966)

Na temelju članka 2. stavka 4. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine, br. NN 17/2020, HANFA se dana 14. siječnja 2022. Europskom nadzornom tijelu za tržišta kapitala (ESMA) i Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) očitovala o tome da se obvezuje u cijelosti pridržavati odredbi Smjernica o Uredbi o zlouporabi tržišta u vezi odgode objavljivanja povlaštenih informacija i interakcije s bonitetnim nadzorom (ESMA/159/4966) koje se primjenjuju od 13. lipnja 2022.

Pročitaj više...

03.02.2022.

Obavijest subjektima nadzora o primjeni Smjernica o metodologiji, funkciji nadzora i vođenju evidencije u skladu s Uredbom o referentnim vrijednostima (ESMA81-393-288)

Na temelju članka 2. stavka 4. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine, br. NN 17/2020, HANFA se dana 14. siječnja 2022. Europskom nadzornom tijelu za tržišta kapitala (ESMA) i Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) očitovala o tome da se obvezuje u cijelosti pridržavati odredbi Smjernica o metodologiji, funkciji nadzora i vođenju evidencije u skladu s Uredbom o referentnim vrijednostima (ESMA81-393-288) koje se primjenjuju od 31.05.2022.

Pročitaj više...

Ostale obavijesti