Opći kriteriji i metodologije za postupak nadzorne provjere i ocjene

Nadležna tijela obvezna su javno objaviti opće kriterije i metodologije koje se primjenjuju u postupku nadzorne provjere i ocjene iz članka 36. Direktive (EU) 2019/2034.
Postupak nadzorne provjere i ocjene (Supervisory Review and Evaluation Process; SREP) aktivnost je kojom nadležno tijelo procjenjuje rizike kojima su investicijska društva izložena i provjeravaju jesu li investicijska društva sposobna na odgovarajući način upravljati tim rizicima.

Postupak nadzorne provjere i ocjene usredotočen je na sljedeća područja:

  • poslovni model
  • interno upravljanje
  • rizici za kapital
  • rizici za likvidnost

Na temelju provjere spomenutih područja nadležna tijela određuju mjeru u kojoj sustavi, strategije i postupci nadziranog investicijskog društva osiguravaju dobro upravljanje i odgovarajuću pokrivenost rizika i količinu kapitala koja je investicijskom društvu potrebna kako bi pokrila rizike kojima je izloženo.
Učestalost i intenzitet postupka nadzorne provjere i ocjene ovise o profilu rizičnosti investicijskog društva te o investicijskim uslugama koje pruža i aktivnostima koje obavlja.

Podaci: