Nadzorna javna objava

Direktivom (EU) 2019/2034 propisano je da nadležna tijela objavljuju određene informacije kako bi unutarnje tržište kapitala funkcioniralo što učinkovitije te kako bi građanima Europske unije bila omogućena odgovarajuća razina transparentnosti informacija. Objavljene informacije trebale bi biti dostatne za omogućivanje smislene usporedbe usvojenih pristupa nadležnih tijela pojedinih država članica. U skladu s navedenim, informacije svih nadležnih tijela trebaju biti objavljene u zajedničkom formatu, redovito ažurirane i dostupne na jedinstvenoj elektroničkoj lokaciji.

Službena stranica Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) služi kao središnje elektroničko spremište podataka o nadzoru koji se, između ostalog, provodi temeljem Direktive (EU) 2019/2034 i omogućuje brzu i jednostavnu usporedbu relevantnih informacija. Istovremeno, službene stranice nadležnih nacionalnih tijela pružaju opsežne i detaljne informacije.

Hanfa objavljuje i osigurava pristup informacijama povezanima sa zakonskim tekstovima, uredbama, pravilnicima, uputama i smjernicama koje se primjenjuju u području bonitetne regulative i nadzora investicijskih društava u Republici Hrvatskoj.