Sistematski internalizator

Investicijska društva/kreditne institucije koje imaju odobrenje za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti (ID/KI) i koje trguju za vlastiti račun uvrštenim financijskim instrumentima na OTC tržištu dužni su na redovitoj osnovi provoditi izračune trebaju li pri tome na razini pojedinog financijskog instrumenta kojim trguju primjenjivati režim sistematskog internalizatora ili ne.

Sistematski internalizator (SI) znači ID/KI koje na organiziran, učestao i sustavan način te u znatnoj mjeri trguje za vlastiti račun kada izvršava naloge klijenata izvan uređenog tržišta, Multilateralne trgovinske platforme (MTP) ili Organizirane trgovinske platforme (OTP), bez upravljanja multilateralnim sustavom.

U ovome slučaju, „trgovanje za vlastiti račun izvršavanjem naloga klijenata“ odnosi se na sve slučajeve kada ID/KI trguje sa drugom ugovornom stranom koja nije financijska institucija koja je autorizirana i regulirana po zakonu Europske unije ili po nacionalnom zakonu pojedine države članice. U slučajevima kada ID/KI trguje sa financijskom institucijom, iste međusobno utvrđuju koja je klijent, a koja izvršava nalog klijenta.

Učestao i sustavan način mjeri se brojem OTC transakcija financijskim instrumentima koje za vlastiti račun ostvari ID/KI kada izvršava naloge klijenata. 

Znatna mjera izračunava se bilo obujmom OTC trgovanja koje ID/KI ostvari u odnosu na ukupno trgovanje tog ID/KI pojedinim financijskim instrumentom, bilo obujmom OTC trgovanja koje ID/KI ostvari u odnosu na ukupno trgovanje pojedinim financijskim instrumentom u EU. 

Konkretne granice/pragovi za učestao i sustavan način i one za znatnu mjeru propisane su člancima 12.-16. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2017/565 i razlikuju se ovisno o kojoj vrsti financijskog instrumenta se radi.

ID/KI sama provode izračune granica prethodno navedenim člancima (odnosno sama utvrđuju primjenjuje li se u njihovom slučaju SI režim za pojedini financijski instrument kojim trguju) na kvartalnoj razini, a uzimajući u obzir podatke o trgovanju iz prethodnih 6 mjeseci, a kako je navedeno u tablici u nastavku. U slučaju da ID/KI primjenjuje/treba primijeniti režim sistematskog internalizatora, nakon svakog kvartala, odnosno novo objavljenih podataka o trgovanju, ponovno provodi izračune treba li i dalje primjenjivati SI režim ili to više nije u obavezi. 

Objava od strane Esme: 

Podatke o broju transakcija pojedinim financijskim instrumentom, kao i o vrijednosti prometa s pojedinim financijskim instrumentom na razini EU za šestomjesečna razdoblja koji su potrebni za pravilan izračuna granica iz prethodno navedenih članaka javno na svojim stranicama objavljuje ESMA i to na sljedećoj poveznici:

https://www.esma.europa.eu/data-systematic-internaliser-calculations 

Podatke o tome postoji li za pojedini uvršteni financijski instrument likvidno tržište ili ne, a koji je potreban prilikom izračuna kriterija trgovanja na učestao i sustavan način, javno na svojim stranicama objavljuje ESMA i to na sljedećoj poveznici:

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_fitrs_files 

 

Primjenjujući rokovi vezani uz primjenu SI režima:  

Objava trgovinskih podataka od strane Esme

Razdoblje na koje se objavljeni trgovinski podaci odnose

Razdoblje u kojem ID/KI provodi vlastite SI kalkulacije

Ako su propisane granice prekoračene, SI režim se mora primjenjivati u sljedećem razdoblju

1. veljače

1.7. – 31.12.

1.2. do 15.2.

15.2. – 15.5.

1. svibnja

1.10. – 31.3.

1.5. do 15.5.

15.5. – 15.8.

1. kolovoza

1.1. – 30.6.

1.8. do 15.8.

15.8. – 15.11.

1. studenog

1.4. – 30.9.

1.11. do 15.11.

15.11. – 15.2.

U slučaju da ID/KI prekorači granice propisane Uredbom Komisije (EU) 2017/565 odnosno bude u obavezi primjenjivati SI režim (ili isti želi primjenjivati na dobrovoljnoj bazi), dužno je o istome bez odgode obavijestiti Hanfu putem OVOG obrasca. Istim obrascem prijavljuju se i prestanci ispunjavanja uvjeta za sistematskog internalizatora. Navedeni obrazac dostavlja se Hanfi na adresu elektronske pošte: mifid2@hanfa.hr

Hanfa o istome obavještava Esmu koja vodi registar svih sistematskih internalizatora na razini EU.