FIRDS

Danas u Republici Hrvatskoj postoje dva mjesta trgovanja kojima upravlja Zagrebačka burza d.d., a to su Uređeno tržište i Multilateralna trgovinska platforma (MTP CE Enter). U nastavku se nalaze poveznice na internet stranice ESMA-e, na kojima se nalaze popisi uređenih tržišta i multilateralnih platformi na tržištu EU.

ESMA je razvila i uspostavila Financial Instruments Reference Data System (FIRDS), koji se odnosi na obveze izvještavanja, prikupljanja podataka i objave istih sukladno Uredbi (EU) br. 600/2014 (Uredba MiFIR), koja se izravno primjenjuje u Republici Hrvatskoj od 3. siječnja 2018. i Uredbi o zlouporabi tržišta (EU) br. 596/2014 (Uredba MAR).

Mjesta trgovanja i sistematski internalizatori, sukladno navedenim uredbama, imaju obvezu podnositi referentne podatke o financijskim instrumentima svojim nadležnim tijelima, a nadležna tijela te podatke prosljeđuju ESMA-i koja ih objavljuje na svojim internetskim stranicama. Sustav FIRDS sadrži referentne podatke o financijskim instrumentima te izračune transparentnosti iz trgovanja. S obzirom na to da je Hanfa pristupila navedenom projektu pri ESMA-i, sve objave vezane uz popise financijskih instrumenata, te izračuni iz trgovanja vezani uz obveze sukladno Uredbi MiFIR, a koje se odnose na hrvatsko tržište, provoditi će se putem internetskih stranica ESMA-e.

U nastavku se nalaze poveznice na internetske stranice ESMA-e, na kojima se nalaze popisi financijskih instrumenata na tržištu Europske unije te prijelazni izračuni transparentnosti, uključujući i izračun za režim pomaka cijena (engl. tick size), koji se primjenjuju od 3. siječnja 2018. godine.