1. Naziv suda Odluka Hanfe Prvostupanjska odluka Drugostupanjska odluka Objašnjenje
  2. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-041-02/06-01/109 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-1997/2007-7 -
  3. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-043-02/07-01/02 Prvostupanjska odluka: Presuda i rješenje broj Us-8308/2007-4 -
  4. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-450-08/06-10/41 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-9961/2006-8 -
  5. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-041-02/06-01/42 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-7728/2007-9 -
  6. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-041-02/06-01/42 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-7832/2007-7 -
  7. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-041-02/06-01/33 Prvostupanjska odluka: Rješenje broj Us-566/2007-9 -
  8. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-041-02/06-01/19 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-10627/2006-5 -
  9. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-041-02/06-01/01 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-5250/2006-5 -
  10. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-041-02/05-01/75 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-10831/2005-6 -
  11. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-041-02/06-03/16 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-5027/2006-4 -