1. Naziv suda Odluka Hanfe Prvostupanjska odluka Drugostupanjska odluka Objašnjenje
  2. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-451-04/07-02/10 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-8215/2007-5 -
  3. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-450-08/06-10/20 Prvostupanjska odluka: Rješenje Us-8039/2006-9 -
  4. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-451-01/07-02/89 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-11225/2007-4 -
  5. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-041-02/06-01/106 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-2700/2007-6 -
  6. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-041-02/06-01/106 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-2103/2007-7 -
  7. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I -041-02/06-10/09 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-6520/2007-8 -
  8. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-451-01/07-02/71 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-3288/2008-4 -
  9. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-041-02/06-01/23 Prvostupanjska odluka: Presuda Us-13379/2006-5 -
  10. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-041-02/06-01/23 Prvostupanjska odluka: Presuda Us-13378/2006-5 -
  11. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-041-02/07-01/15 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-5360/2007-6 -