1. Naziv suda Odluka Hanfe Prvostupanjska odluka Drugostupanjska odluka Objašnjenje
  2. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-041-02/07-01/3 Prvostupanjska odluka: Rješenje broj Us-1426/2007-5 -
  3. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-041-02/07-01/9 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-7430/2007-5 -
  4. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-041-02/07-01/9 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-4959 2007-6 -
  5. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-453-02/07-37/82 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-10928/2007-4 -
  6. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-453-02/07-37/88 Prvostupanjska odluka: -
  7. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-041-02/06-01/106 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-3387/2007-7 -
  8. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-451-04/07-10/16 Prvostupanjska odluka: -
  9. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-041-02/07-01/24 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-7615/2009-6 -
  10. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-451-04/07-07/37 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-8216/2007-5 -
  11. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-451 -04/07-02/05 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-8217/2007-7 -