1. Naziv suda Odluka Hanfe Prvostupanjska odluka Drugostupanjska odluka Objašnjenje
  2. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-041-02/07-05/02 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-11265/2007-4 -
  3. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-041-02/07-01/03 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-3261/2007-11 -
  4. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-041-02/07-06/21 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-1077/2010-10 -
  5. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-041-02/07-01/01 Prvostupanjska odluka: Presuda i rješenje broj Us-4269/2007-7 -
  6. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-451-04/07-07/89 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-8185/2008-4 -
  7. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/l-453-02/07-37/115 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-1209/2008-5 -
  8. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/l-453-02/07-39/42 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-1208 2008-5 -
  9. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-041-02/06-01/106 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-110/2007-5 -
  10. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-041-02/06-01/106 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-109/2007-4 -
  11. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-04I-02/06-01/111 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-8032/2007-5 -