1. Naziv suda Odluka Hanfe Prvostupanjska odluka Drugostupanjska odluka Objašnjenje
  2. Naziv suda: Visoki upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-034-01/10-01/5 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-13943/2010-4 -
  3. Naziv suda: Visoki upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-034-01/08-01/4 Prvostupanjska odluka: Rješenje broj Us-2265/2009-6 -
  4. Naziv suda: Visoki upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/l-451-01/08-02/25 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-745/2009-4 -
  5. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-041-02/06-01/110 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-11839/2010-4 -
  6. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-451-04/07- 10/11 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-7700/2008-5 -
  7. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-041-02/07-06/26 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-10232/2008-4 -
  8. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-041-02/06-01/33 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-35/2009-5 -
  9. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-451-04/07-02/61 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-5490/2008-6 -
  10. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-041 -02/03-01/24 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-8899/2008-4 -
  11. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-453-02/07-38/15 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-3051/2008-7 -