1. Naziv suda Odluka Hanfe Prvostupanjska odluka Drugostupanjska odluka Objašnjenje
  2. Naziv suda: Visoki upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-451-04/11-09/8 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-7607/2011-4 -
  3. Naziv suda: Visoki upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/l-453-02/09-39/27 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-1173/2010-4 -
  4. Naziv suda: Visoki upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-451 -04/11-10/5 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-11063/2011-13 -
  5. Naziv suda: Visoki upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-400-04/09-11/3 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-7968/2009-4 -
  6. Naziv suda: Visoki upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-400-04/09-11/4 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-7970/2009-4 -
  7. Naziv suda: Visoki upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-400-04/09-11/1 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-7969/2009-4 -
  8. Naziv suda: Visoki upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-400-04/09-11/2 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-7971/2009-4 -
  9. Naziv suda: Visoki upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-451-04/07-10/18 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-8098/2009-11 -
  10. Naziv suda: Visoki upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-453-02/09-30/12 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-9404/2009-4 -
  11. Naziv suda: Visoki upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/l-451 04/09-39/3 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-13396/2009-4 -