1. Naziv suda Odluka Hanfe Prvostupanjska odluka Drugostupanjska odluka Objašnjenje
  2. Naziv suda: Visoki upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-453-02/10-30/24 Prvostupanjska odluka: Rješenje broj Us-2704/2011-12 -
  3. Naziv suda: Upravni sud u Zagrebu Odluka Hanfe: UP/I-041-02/12-03/1 Prvostupanjska odluka: Presuda broj UsI-3481/12-10 -
  4. Naziv suda: Upravni sud u Zagrebu Odluka Hanfe: UP/I-041-02/12-10/5 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Usl-3344/12-7 -
  5. Naziv suda: Visoki upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-453-02/10-37/23 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-8466/2010-10 -
  6. Naziv suda: Visoki upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-451-04/08-10/25 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-13291/2009-6 -
  7. Naziv suda: Visoki upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-041 -02/08-03/17 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-13695/2009-4 -
  8. Naziv suda: Visoki upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-041-02/11-06/21 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-11018/2011-5 -
  9. Naziv suda: Visoki upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-451-04/11-09/17 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-10445/2011-4 -
  10. Naziv suda: Visoki upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-041-02/11-06/6 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-1933/2011-6 -
  11. Naziv suda: Visoki upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-041 -02/10-08/18 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-1667/2011-7 -