1. Naziv suda Odluka Hanfe Prvostupanjska odluka Drugostupanjska odluka Objašnjenje
  2. Naziv suda: Visoki upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-451-04/10-10/21 Prvostupanjska odluka: Rješenje broj Us-8798/2011-4 -
  3. Naziv suda: Visoki upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-451-04/10-10/25 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-8653/2011-11 -
  4. Naziv suda: Upravni sud u Zagrebu Odluka Hanfe: UP/I-451-04/12-10/16 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Usl-3064/12-12 -
  5. Naziv suda: Upravni sud u Rijeci Odluka Hanfe: UP/I-451-04/12-10/47 Prvostupanjska odluka: Presuda broj 2 UsI-1523/12-22 -
  6. Naziv suda: Visoki upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-451 -04/10-10/2 Prvostupanjska odluka: Presuda i rješenje broj Us-4243/2010-14 -
  7. Naziv suda: Visoki upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-034-01/10-01/3 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-11349/2010-4 -
  8. Naziv suda: Visoki upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-451-04/10-10/2 Prvostupanjska odluka: Rješenje broj Us-5284/2010-5 -
  9. Naziv suda: Visoki upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-451-04/09-10/14 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-3256/2010-4 -
  10. Naziv suda: Visoki upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-034-01/09-01/4 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-3257/2010-4 -
  11. Naziv suda: Visoki upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-451-04/09-10/10 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-4697/2010-8 -