1. Naziv suda Odluka Hanfe Prvostupanjska odluka Drugostupanjska odluka Objašnjenje
  2. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-041-02/04-01/76 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-10638/2005-7 -
  3. Naziv suda: Upravni sud RH - Prvostupanjska odluka: Rješenje broj Us-10558/2005-4 -