1. Naziv suda Odluka Hanfe Prvostupanjska odluka Drugostupanjska odluka Objašnjenje
  2. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-450-08/04-02/73 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-4106/2004-4 -
  3. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-041 -02/02-01/143 Prvostupanjska odluka: Presuda i rješenje broj Us-786/2003-14 -
  4. Naziv suda: Upravni sud RH - Prvostupanjska odluka: Rješenje broj Us-5942/2004-10 -
  5. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-450-08/05-02/129 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-11204/2005-5 -
  6. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-450-08/05-02/148 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-11203/2005-5 -
  7. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-450-08/05-02/148 Prvostupanjska odluka: Rješenje broj Us-9614/2005-8 -
  8. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I - 041-02/07-01/03 Prvostupanjska odluka: -
  9. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-450-08/04-02/153 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-9894/2004-15 -
  10. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-450-08/04- 02/93 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-7988/2004-7 -
  11. Naziv suda: Upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/l-453-02/07-30/01 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-1485/2007-4 -